Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utført av: Jeppe Flensted HiST Vår 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utført av: Jeppe Flensted HiST Vår 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utført av: Jeppe Flensted HiST Vår 2009
Presentasjon av hovedoppgave 49E: Design og implementasjon av et mellomstort bedriftsnettverk‏ Utført av: Jeppe Flensted HiST Vår 2009

2 Bakgrunn for prosjektet
Jeg valgte selv å definere min egen oppgave, da det sikret meg at jeg kom til å skrive om noe som virkelig interesserte meg. Jeg har tidligere arbeidserfaring innenfor drifting/feilsøking av nettverks infrastruktur, men interesserer meg også veldig for design og implementasjon. Jeg har for det meste jobbet med Cisco utstyr, og det er også det jeg har valgt å implementere i denne oppgaven.

3 Prosjektet bygger veldig mye på open source software, og selve infrastrukturen i nettverket vil bli virtualisert i et open source program. I prosjektet legges det hovedvekt på infrastruktur (dvs. Cisco rutere og svitsjer), og konfigurasjonen av disse. Jeg kommer allikevel også til å ta med en god del om oppsett/drifting av servere, samt implementasjon av populære nettverkstjenester som VoIP,Web,Mail,VPN osv. Jeg har lagt vekt på bruk av open source software, for å vise at i de fleste tilfeller kan en oppnå samme funksjonalitet som med dyr

4 lisensiert software. Bruk av open source software vil selvfølgelig bare være aktuelt der dette ikke går betydelig ut over brukervennlighet/funksjonalitet. Noe av kunnskapen for å utføre denne oppgaven sitter jeg igjen med etter å ha tatt fagene innenfor drift av datasystemer her på HiST, men brorparten har jeg måttet lese/finne ut av på egenhånd. Målet med prosjektet har vært å designe og implementere et nettverk fra bunnen av, og gjøre det på en så billig og bra måte som mulig.

5 Problemstilling Problemstillingen som jeg har tatt for meg her, er en fiktiv bedrift på ca. 50 mann som skal oppgradere til nye lokaler. Bedriften har et eldre nettverk, og har derfor valgt å oppgradere til et nytt og mer stabilt, samt effektivt nettverk (basert på kostnadsanalyse som ble utført i forstudiet). Bedriften ønsker også å få utviklet brukerdokumentasjon som de kan benytte til selv å utføre lettere drifts/vedlikeholdsoppgaver.

6 Bedriften har tidligere hatt betydelige driftskostnader til konsulenter for drifting av nettverk og datasystemer, og ønsker nå å få flyttet alle tjenestene til eget nett. Ved å bruke open source software, spares det her en god del penger. Det er også ønskelig å implementere en del ”nyere” teknologier som VoIP og VPN som ikke har vært i bruk tidligere.

7 Valg av oppgave Grunnen til at jeg valgte denne oppgaven er at jeg har erfaring innenfor dette feltet, det er noe jeg jobber med til daglig og ønsker å utvikle meg videre innen. Jeg ser på det som en god mulighet for å øke min egen kompetanse. Jeg føler jeg har fått et veldig godt bilde av mye av det som skal til for å bygge opp middels til store bedriftsnettverk. Ellers ønsket jeg også å lære mer om hvilke open source produkter som finnes der ute, og om de kan erstatte ”kjøpeprogrammer” på en fullgod

8 måte, og dette er et punkt hvor jeg føler jeg har lært veldig mye.

9 Løsning Løsningen på problemstillingen ble å ta utgangspunkt i en kostnadsanalyse for å i det hele tatt se om det fantes noen øknomiske fordeler ved å oppgradere til et nyere nettverk, kontra å beholde det gamle. Da prosjektet var godkjent, begynte jeg med å sette meg og se på de tekniske kravene og hvilken type infrastruktur som måtte ligge i bunn for å oppfylle disse. Deretter måtte jeg planlegge implementasjonen

10 av servere og arbeidsmaskiner.
Da planen for det fysiske utstyret var utført, gikk jeg i gang med å finne software til de forskjellige tekniske løsningene (web,mail,VoIP osv.), og installere dette. All av installasjon og konfigurasjon ble dokumentert til framtidig bruk/referanse. Videre laget jeg en del teknisk informasjon rundt de tekniske løsningene som ble implementert, samt driftsdokumentasjon til internt bruk i bedriften. Dette med tanke på kompetanseheving

11 blandt bedriftens ansatte, og fordi de selv kommer til å drifte nettverket i framtiden.

12 Resultater Resultatene har blitt et godt designet og implementert nettverk, som oppfyller de tekniske kravene som ble stilt på forhånd. Overgangen til det nye nettverket og datasystemene gikk smidig og var klart til tiden, da bedriften flyttet inn. Prosjektet ble også fullført til tidsfristen som var satt, og innenfor budsjettets rammer. Det ble også utviklet teknisk dokumentasjon

13 til kompetanseheving, samtidig som installasjon og konfigurasjon ble dokumentert, dette kan brukes som oppslagsverk eller til heving av intern kompetanse i fremtiden. Det ble også utviklet driftsdokumentasjon til internt bruk, denne benyttes til vedlikeholdsoppgaver og evt. forandring av konfigurasjon. Bedriften vil spare penger i det lange løpet på å ha byttet over til det nye nettverket.

14 Videre arbeid Bedriften må fortsette å drifte nettverket og datasystemene i tiden framover, dette gjøres på grunnlag av driftsinformasjon som ble overlevert ved prosjektets slutt. Ved større forandringer av infrastruktur og tjenester, må bedriften benytte seg av konsulenter, hvis de ikke har ansatt egne IT-folk til dette.

15 Nye teknologier såvell som sikkerhetsproblemer kommer kontinuerlig, så det er viktig at bedriftens personell holder seg oppdatert på disse punktene. Ansvarlig personell i bedriften har også ansvar for å lære opp resten av de ansatte innenfor bruk av tjenester og driftsoppgaver.


Laste ned ppt "Utført av: Jeppe Flensted HiST Vår 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google