Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bokpresentasjon Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bokpresentasjon Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bokpresentasjon Oslo

2 Signatur 1 Ny struktur Oppgaver som skal trene grunnleggende ferdigheter Mange relevante muntlige og skriftlige oppgaver. Også noe yrkesretting. Har skriveoppgaver med modelltekster Strukturen – tydelig rettet mot kompetansemålene. Yrkesretting og relevans. Eks: presentasjon – emne fra programfag, rapporter fra bedriftsbesøk, skrive argumenterende tekster Modelltekster – rapport, brev, søknad, novelle,

3 Egen mal for grunnleggende ferdighet i lesing
Egen mal for grunnleggende ferdighet i lesing. Elevene skal kjenne det igjen i alle fag.

4 Inspirasjon til å skrive
Førlesningsoppgaver til hovedkapitlene. Pushwagner-bildet Vertigo innleder novellekapitlet. Fortell historien til en av personene du ser på bildet.

5 Kravet til literacy Vi er nødt til å kunne skrive og lese i vårt samfunn i dag. Viktig å trene på ulike skrivehandlinger Skrive for å tenke / skrive for å bli vurdert

6 FYR: Å skrive er å tenke Fellesfag, yrkesretting, relevans
Norsk, matematikk, engelsk, naturfag Systematisk og effektiv skriveopplæring gir den språklige tryggheten som er grunnlag for å gå videre i alle retninger Redskap for kommunikasjon, samhandling med andre, for læring og for å utvikle egne tanker Samarbeid – planlegging, gjennomføring, vurdering

7 Faser i skriveopplæringa
Å ha noe å skrive om. Emnehjelp. Eks Sigarettpakker, røyking. Tenkeskriving Å komme i gang. Startsetning. Gjennomføre skriveoppgaven. Temasetning. Innledning. Avslutning. Revidere teksten. Fullføre arbeidet.

8 Å SKRIVE SIN MENING FEMPUNKTSMETODEN

9 Hvordan komme i gang med å skrive?
Skriv fem setninger: Fortell hvilket emne du vil skrive om Skriv tre setninger om dette emnet Skriv en setning som sammenfatter det du har skrevet

10 Nå er rammen for teksten ferdig:
Innledning: en setning Midtdel: tre setninger Avslutning: en setning

11 Neste trinn: Forklar litt om innholdet i hver setning
Gi gjerne eksempler

12 EKSEMPEL Overskrift: Om vennskap Vennskap er viktig
Når du har en venn, føler du at du betyr noe En venn kan hjelpe deg når du har det vanskelig Hvis du hjelper en venn, lærer du å ta ansvar Det er viktig for alle å etablere vennskap

13 Setning 1: Vennskap er viktig
Utvid slik: Vennskap er viktig fordi mennesker ønsker kontakt med hverandre Vi føler oss ensomme hvis vi ikke har noen å snakke med Det er viktig å ha noen å dele sorger og gleder med Gi gjerne et eksempel fra virkeligheten Bruk ord som: hvis, men, og, fordi

14 Setning 2: Når du har en venn, føler du at du betyr noe
Utvid slik: En venn kan høre når du vil fortelle noe En venn setter pris på deg slik du er Dere kan diskutere Dere kan gjøre hyggelige ting sammen Gi eksempel Bruk ord som: hvis, men, og, fordi

15 Knyttet til teksten ”Strandblondinen” i Signatur 1
Skriveopplegg Knyttet til teksten ”Strandblondinen” i Signatur 1

16 Undervisningsopplegget
Mål: Trene grunnleggende ferdigheter Skriving og muntlige ferdigheter Målet er å skrive en tekst til innlevering. I prosessen underveis inngår tenkeskriving og samtale i forbindelse med det emnet

17 Bertrand Besigye: ”Strandblondinen”

18 Tenkeskriving og samtale
Tenkeskriving i 3 minutter. Startsetning: Jeg mener kroppsidealet i vårt samfunn er med på å … Diskuter i klassen hva denne teksten sier om kroppsidealet i våre dager.

19 Relevant skriveoppgave
Tekst som skal overbevise Skriv en tekst på rundt 300 ord der du prøver å overbevise om at dagens kroppsideal i mange tilfeller kan være skadelig for selvbildet til mange unge. Forslag til startsetning: I dag har vi et kroppsideal som mange sliter med å leve opp til.

20 Relevant skriveoppgave
Kreativ skriving Skriv en fortelling eller en novelle om å ikke være fornøyd med seg selv. Tittelen på novella skal være ”Alle andre har det mye bedre enn meg.” Bestem deg for hovedpersonen. Hvem er han/hun? Hvorfor er han/hun ikke fornøyd?

21 Muntlig kommunikasjon
Kommunikasjonsmodellen Appellformene – Etos – logos – patos. I tillegg: Kairos – forståelse for tid og sted

22 Muntlige framføringer
Gode råd for den muntlige framføringa Gode råd for en digital presentasjon Innholdet i presentasjonen: Tydelig begynnelse. Rød tråd. Tydelig avslutning. Tilpasset tilhørerne. Aktiv lytter. Si sin mening. Retoriske virkemidler i diskusjon.

23 Litteraturen Lagt vekt på å finne noe nytt, enkelt og relevant.
Beholdt noen av de gamle tekstene som vi syntes har fungert best. Oppgaver som åpner opp teksten, og legger vekt på grunnleggende ferdigheter Riksteateret: Søstera mi: Hanna helseth. Utdrag i boka.


Laste ned ppt "Bokpresentasjon Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google