Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra belærende til lyttende kvalitetsutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra belærende til lyttende kvalitetsutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra belærende til lyttende kvalitetsutvikling

2 Prosess Hvordan skape holdningsendringer blant de ansatte?
Hvordan få alle delaktige i prosessen? Hvordan få brukerne til å oppleve at de ha god innflytelse og at deres ønsker, erfaringer og synspunkter er viktige for utviklingen av god kvalitet? Hvordan bruke tilbakemeldingene fra våre brukere? Hvordan måle kvalitetsforbedringer?

3 Hva gjorde vi: Teamledelse: Få alle til å dra i samme retning.
Fokus på individuell utvikling. Medbestemmelseskultur og medansvarligkultur. Brukte avdelingsmøter. God tid til diskusjoner rundt det å takle negative tilbakemeldinger. Endre en ”piggene ut reaksjon” om til nysgjerrighet og endringsvilje. Utarbeide spørreskjema Inkludere alle faggrupper ”Ufarlig-gjøre” avd.sjefen.

4 Hva anså vi som viktig for å oppnå at våre brukere skulle oppleve god kvalitet og helhetlig omsorg?
Den enkeltes behov for fagutvikling. Interesseområde. Skolering. Alle har et bestemt ansvarsområde Gjøre hverandre gode.

5 PRETERM KONTROLL i uke 36:
Et tilbud til alle som ønsker å føde hos oss. Klargjøre alle papirer. Kartlegge den enkeltes ønsker, behov og evt. tidligere erfaringer. Omvisning i avdelingen. Informasjon om rutiner. Hilse på personalet. Godt samarbeid med primærhelsetjenesten. Grogruppa. Kontrakter. Skolering av de ansatte. Rett person på rett sted. Bygge videre på den enkeltes interesser. Mest mulig lik standardinfo til brukerne. Utreisesamtale med jordmor/lege. Info om viktigheten av at vi får skriftlig tilbakemelding.

6 Innsamling av spørreskjema.
Stort avvik: Tas straks. Skriver avviksmelding. Mindre avvik: Personalmøte månedlig. Oversendes evt. andre avd. Handlingsplan.

7 Fokusområder årlig Evaluere tiltak. Evaluere måloppnåelse.
Handlingsplan og mål for kommende år.

8 Hvor er vi i dag? Alvorlige avvik fanges opp under utreisesamtalen og evt. oppklaringsmøter fastsettes. Klager via primærhelsetjenesten eller brev. Avd. sjefen ringer. Registreres i Doculive.

9 Avdelingens undervisningsplan (2007)
Fokus på: Etikk, holdninger og mellommenneskelige relasjoner. Skulderdystosi Rifter Lojalitet i forhold til kontrakter. Individuelle opplæringsplaner. Blitt en naturlig del av vårt daglige arbeid. Ingen pigger.

10

11

12 Tilbakemeldinger hittil i år:
500 fødsler – 318 har levert evalueringsskjema Svar Poeng Anmerkning 2 7 1: Tilbudet i barsel var ”opp og ned” 2: Mangelfull info (fødselen) 6 1: Opplevde ammepress 2: Travelt i avd. 1 5 Travelt i avdelingen. 3 Lite hjelp i barsel (familierom) Travelt i avdelingen, lite informasjon. Informasjonsperm manglet på rommet. 312 >7

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Viktige problemstillinger for å oppnå kvalitetsforbedring:
Hvordan oppnå god kommunikasjon med primærhelsetjenesten? Hvordan fange opp avvik før utreise? Hvordan jobbe med avvik slik at brukernes interesser blir ivaretatt og at avviket fører til læring/forbedring? Når og hvem evaluerer tiltak og lukker avvik? Det må trenes over tid for at det skal sitte i ryggraden.


Laste ned ppt "Fra belærende til lyttende kvalitetsutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google