Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På Gjøvik - der har vi det bra Land – fra fjord til fjell! Flatbygd`n på Toten! PRESENTASJON FAGKONFERANSE NHV HAMAR 24.05.2011 PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På Gjøvik - der har vi det bra Land – fra fjord til fjell! Flatbygd`n på Toten! PRESENTASJON FAGKONFERANSE NHV HAMAR 24.05.2011 PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 På Gjøvik - der har vi det bra Land – fra fjord til fjell! Flatbygd`n på Toten! PRESENTASJON FAGKONFERANSE NHV HAMAR 24.05.2011 PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN

2 01.01.2010 Innb. Søndre Land5 811 Nordre Land6 672 Vestre Toten12 770 Østre Toten14 518 Gjøvik28 870

3 ORGANISERING

4 PROSESSEN Engasjement Bred involvering Brukerfokus Løsningsorientert tilnærming Gode prosesser, godt samarbeidsklima for det videre arbeidet

5 MÅL FOR FORSTUDIEN I løpet av juni 2010 foreligger en faglig sluttrapport som beskriver mulige samhandlingsarenaer mellom kommuner og Sykehuset Innlandet. Samarbeidet knyttes opp mot kompetanse, systemer og felles funksjoner.

6 FOKUSOMRÅDER I PROSJKETGRUPPE/ ARBEIDSGRUPPER FOREBYGGENDE HELSEARBEID KRONISK SYKE KOMPETANSE TJENESTER TIL PERSONER MED STORT BISTANDSBEHOV VELFERDSTEKNOLOGI

7 METODER / AKTIVITETER SAMHANDLINGSKONFERANSE IDÉSEMINAR KARTELEGGING I KOMMUNENE ARBEIDSGRUPPER KNYTTET TIL HOVEDTEMA NETTSØK

8 REGIONALE HELSEPLANER (Kommuner og SI) - REGIONALE FOLKEHELSEPLANER - EVALUERING AV EKSISTERENDE SAMARBEIDSAVTALER SAMARBEID MED NCE Raufoss/ SRM ANBEFALINGER SYSTEM

9 KOMPETANSE ETABLERE KOMPETANS(ENHETER) (TEAM, SAMARBEIDSFORMER) FORBEDRE KOMPETANSE UT TIL BRUKER I ALLE LEDD SIKRE KOMPETANSE HOS PERSONALET ETABLERE SYSTEM SOM SIKRER KOMPETANSEFLYT MELLOM SPESIALISTHELSETJENSTEN OG KOMMUNEHELSETJENESTEN

10 FELLES FUNKSJONER UTREDE MULIGHET FOR Å ETABLERE FELLES BOENHETER MED TILKNYTTEDE TJENESTER UTREDE BEHOV FOR REGIONALE, FORSTERKEDE PLASSER I INSTITUSJON FOR PERSONER MED DEMENS OG ADFERDSPROBLEMATIKK UTREDE BEHOVET FOR REGIONALE, SPESIALISERTE KORTTIDSPLASSER I INSTITUSJON

11 Mål for forprosjekt Innen 31.08.2011 foreligger en faglig sluttrapport som beskriver forutsetninger og forventet konsekvens av regional samhandling kommunene i mellom og mellom Gjøvikregionen og Sykehuset Innlandet med utgangspunkt i de områdene som er foreslått i forstudien og presisert i prosjektspesifikasjonen:

12 FORPROSJEKT 2011 FOLKEHELSE STRATEGIARB KONKRET TILTAK LEAN REGIONALE HELSEPLANER KOMPETANSE til bruker i et hjem til hjem perspektiv KOMPETANSE HOS PERSONALET FELLES FUNKSJONER FELLES BOENHETER FORSTERKEDE PLASSER I INSTITUSJON REGIONALE KORTTIDS- PLASSER

13 http://www.gjovikregionen.no/


Laste ned ppt "På Gjøvik - der har vi det bra Land – fra fjord til fjell! Flatbygd`n på Toten! PRESENTASJON FAGKONFERANSE NHV HAMAR 24.05.2011 PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google