Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Byggevare 2008” Dokumentasjon av produktegenskaper til fabrikkfremstilte bygningselementer og moduler Trond Ramstad SINTEF Byggforsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Byggevare 2008” Dokumentasjon av produktegenskaper til fabrikkfremstilte bygningselementer og moduler Trond Ramstad SINTEF Byggforsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Byggevare 2008” Dokumentasjon av produktegenskaper til fabrikkfremstilte bygningselementer og moduler Trond Ramstad SINTEF Byggforsk

2 Teknisk Godkjenning fra SINTEF (TG)
”Byggevare 2008” Teknisk Godkjenning enten Teknisk Godkjenning fra SINTEF (TG) eller Europeisk teknisk godkjenning (ETA)

3 ”Byggevare 2008” Teknisk Godkjenning omfatter tredjeparts bekreftelse på egnethet i bruk, under følgende forutsetninger: Innenfor angitt bruksområde Med angitte egenskaper Med angitte betingelser for bruk (prosjektering, montasje etc.) Overvåkende produksjonskontroll Skal tilfredsstille kravene i TEK til produktdokumentasjon

4

5 Teknisk Godkjenning – innhold:
”Byggevare 2008” Teknisk Godkjenning – innhold: Produktbeskrivelse Bruksområde Egenskaper Betingelser for bruk Produksjonskontroll Grunnlag for godkjenningen Merking

6 ”Byggevare 2008” Produktbeskrivelse: Spesifikasjon av alle standard materialer og komponenter - Ref. til produktstandard eller - Angivelse av fabrikat Tegninger av alle vesentlige standard konstruksjonsdetaljer - Tegninger i A4-format - Standard elementoppbygning - Sammenføyninger og montasjedetaljer

7 Bruksområde: Småhus Rekkehus Fleretasjers bolighus Andre typer bygg
”Byggevare 2008” Bruksområde: f.eks.: Småhus Rekkehus Fleretasjers bolighus Andre typer bygg evt. Begrensninger mht. klimapåvirkninger o.l.

8 ”Byggevare 2008” Egenskaper: Bæreevne (beregning iht. NS 3470/NS 3491 for standard bærekonstruksjoner) Brannmotstand (klassifisering iht. NS-EN ) Miljøpåvirkninger (inneklimapåvirkning, sikkerhet mot fukt etc.) Lydisolering (luft- og trinnlydisolasjon, normalt målt i felt på prøvehus e.l.) Varmeisolering og tetthet (U-verdier beregnet etter NS-EN 6946, tetthet vurderes) Bestandighet (vurderes primært)

9 ”Byggevare 2008” Betingelser for bruk: Nødvendig prosjektering for hvert enkelt byggeprosjekt f.eks. dimensjonering av bæreevne, vindforankring Krav til fundamenter f.eks. fundamenttype, toleransekrav Viktige montasjedetaljer f.eks. elementskjøter, tettedetaljer Supplerende materialer og komponenter f.eks. kledninger montert på byggeplass, våtrom

10 Produksjonskontroll:
”Byggevare 2008” Produksjonskontroll: Overvåkende kontroll av bedriftens egenkontrollsystem (kontrollplan) gjennom inspeksjon i fabrikken av utpekt teknisk kontrollorgan Aktuelle kontrollorgan i Norge: - SINTEF Byggforsk - Treteknisk Hovedformål: Påse at bedriften i praksis følger sitt eget, godkjente kontrollsystem Viktigste punkter: - Materialer og komponenter iht. spesifikasjonene - Kritiske detaljer i produksjonsprosessen - Nødvendig prosjekteringsgrunnlag

11 Grunnlag for godkjenningen:
”Byggevare 2008” Grunnlag for godkjenningen: Vurdering av produkt- og systembeskrivelse (primært tegninger av konstruksjonsdetaljer) samt referanse til beregninger, prøvningsrapporter eller oppslagsverk Dimensjonering av bærekonstruksjoner Bestemmelse av brannmotstand Lydisolasjonsmålinger U-verdiberegninger Egenskaper til konstruksjoner vist i Byggforskseriens Byggdetaljer kan ofte brukes som referanse.

12 Teknisk Godkjenning gir:
”Byggevare 2008” Teknisk Godkjenning gir: Dokumentasjon av egenskaper samlet ett sted Ingen usikkerhet om dokumentasjonskrav i TEK er tilfredsstilt God kvalitetssikring av elementsystemets tekniske løsninger Insitament til forbedringer av produkt og produksjon Verdifull redskap til markedsføring God kontakt med Byggforsk og sentrale miljøer for rådgivning etc.

13 ”Byggevare 2008” Teknisk Godkjenning for trehussystemer utarbeidet av Byggforsk, status pr : Gyldige godkjenninger: 17 stk. Under arbeid: 14 stk. Forespørsler, ikke påbegynt: 8 stk.

14 www.sintef.no/byggforsk Gyldig Teknisk Godkjenning er publisert på:
”Byggevare 2008” Gyldig Teknisk Godkjenning er publisert på:


Laste ned ppt "”Byggevare 2008” Dokumentasjon av produktegenskaper til fabrikkfremstilte bygningselementer og moduler Trond Ramstad SINTEF Byggforsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google