Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Byggforsk 1 Produktdokumentasjon SINTEF Teknisk Godkjenning Norsk utleieforening - Fagtreff 28-02-2013 Trond Ø. Ramstad Seniorrådgiver SINTEF Certification.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Byggforsk 1 Produktdokumentasjon SINTEF Teknisk Godkjenning Norsk utleieforening - Fagtreff 28-02-2013 Trond Ø. Ramstad Seniorrådgiver SINTEF Certification."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Byggforsk 1 Produktdokumentasjon SINTEF Teknisk Godkjenning Norsk utleieforening - Fagtreff 28-02-2013 Trond Ø. Ramstad Seniorrådgiver SINTEF Certification

2 SINTEF Byggforsk SINTEF Teknisk Godkjenning 2

3 SINTEF Byggforsk SINTEF Teknisk Godkjenning 3 Formål:  Bekrefte at SINTEF Byggforsk som en uavhengig og faglig kompetent institusjon har funnet produktet egnet til bruk i Norge, med de betingelser som godkjenningen angir.  Samle all dokumentasjon av produktegenskaper ett sted.  Publisering på åpent nettsted www.sintefcertification.no

4 SINTEF Byggforsk SINTEF Teknisk Godkjenning 4 Hva kan en godkjenning av prefabrikkerte moduler omfatte:  Egenskapene til et standard konstruksjonssystem, inkl. materialbruk og standard konstruksjonsdetaljer  Overvåkende kontroll av produsentens produksjonskontroll i fabrikk

5 SINTEF Byggforsk 5

6 SINTEF Teknisk Godkjenning 6 Innhold:  Innehaver og produsent  Produktbeskrivelse  Bruksområde  Egenskaper  Betingelser for bruk  Produksjonskontroll  Grunnlag for godkjenningen  Merking  Ansvar og saksbehandling

7 SINTEF Byggforsk SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler 7 Produktbeskrivelse:  Spesifikasjon av alle standard materialer og komponenter i byggesystemet  Illustrasjon av bygningsdelenes prinsipielle oppbygning  Referanse til samling av standard konstruksjonsdetaljer (ikke en del av godkjenningsdokumentet som publiseres åpent)

8 SINTEF Byggforsk Spesifikasjon av materialer og komponenter 8 Tabell 1 Materialspesifikasjoner

9 SINTEF Byggforsk Illustrasjon av bygningsdelers oppbygning 9

10 SINTEF Byggforsk 10

11 SINTEF Byggforsk 11

12 SINTEF Byggforsk SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler 12 Bruksområde:  Bygningstyper  Brannklasse  Antall etasjer  Eventuelle begrensninger vedr. klimapåvirkninger (beliggenhet)

13 SINTEF Byggforsk SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler 13 Egenskaper:  Bæreevne  Brannmotstand  Miljøegenskaper  Lydisolering  Varmeisolasjon  Bestandighet

14 SINTEF Byggforsk SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler 14 Betingelser for bruk:  Hva må prosjekteres spesielt for hvert enkelt byggeprosjekt  Krav til fundament  Montasjeforutsetninger (primært henvisning til standard konstruksjonsdetaljer)  Transport og lagring

15 SINTEF Byggforsk SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler 15 Produksjonskontroll:  Produsenten må ha et kontrollopplegg for produksjonen som er beskrevet i et kvalitetssystem, egen manual el.  SINTEF Byggforsk skal inspisere fabrikken før godkjenning kan gis  Kontrakt om Teknisk Godkjenning inkluderer overvåkende kontroll av fabrikkens egen kvalitetskontroll, min. en eller to ganger pr. år.  Overvåkende kontroll kan også utføres av andre kontrollorgan enn SINTEF Byggforsk

16 SINTEF Byggforsk SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler 16 Grunnlag for en godkjenning:  Materialspesifikasjoner og konstruksjonsdetaljer  Prøverapporter og/eller beregninger av egenskaper  Eventuelt referanser til anvisninger i Byggforskserien

17 SINTEF Byggforsk SINTEF Teknisk Godkjenning for bygningsmoduler 17 Kostnader:  Utarbeidelse av ny godkjenning faktureres etter medgått tid. Typisk størrelsesorden: kr. 200.000 – 400.000 totalt  Årlig fast gebyr: kr. 15.000  Overvåkende årlig kontroll faktureres etter medgått tid. Størrelsesorden: kr. 25.000 – 50.000

18 SINTEF Byggforsk SINTEF Teknisk Godkjenning 18 Mer informasjon: www.sintefcertification.no


Laste ned ppt "SINTEF Byggforsk 1 Produktdokumentasjon SINTEF Teknisk Godkjenning Norsk utleieforening - Fagtreff 28-02-2013 Trond Ø. Ramstad Seniorrådgiver SINTEF Certification."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google