Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANDRE AKTUELLE PLANER I ET BYGGEPROSJEKT - riggplan, innkjøpsplan og ukeplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANDRE AKTUELLE PLANER I ET BYGGEPROSJEKT - riggplan, innkjøpsplan og ukeplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 ANDRE AKTUELLE PLANER I ET BYGGEPROSJEKT - riggplan, innkjøpsplan og ukeplan

2 RIGGPLAN u Riggplanen må utarbeides på et tidlig stadium i byggeprosessen u Riggplanen skal klarlegge behovet for, og plassering av brakker og utstyr u Riggplanen baseres på produksjonsteknikk og den bemanning som er valgt u Ved utarbeidelse av riggplan bruker en sjekkliste u Riggplanen forelegges politi og off. vegmyndigheter

3 RIGGPLANLEGGING u Installasjoner – Elektrisk strøm – vann – luft – lys – samband u Transportert opplegg – atkomst for personer – varer og materialer – avfall

4 RIGGPLANLEGGING (forts.) u Brakker og produksjonsanlegg – Arbeidsbrakker – Kontor, lager, verksted – Delproduksjonsanlegg – Vær og klimabeskyttelse Sikring overfor uvedkommende

5 INNKJØPSPLANLEGGING

6 MATERIALLEVERANSEPLAN u Planen skal sikre at materialer leveres byggeplassen til riktig tid u Planen bør omfatte større materialleveranser som skal bestilles og leveres byggeplassen

7 MATERIALLEVERANSEPLAN (forts.) u Grunnlag for planen – Produksjonsplan – Underentreprenørplan – Beskrivelse – Tegninger – Kalkyle u Planen bør beskrive – Hvilke materialer planen omfatter – Størrelse på leveranse – Dato for leveranse til byggeplass

8 UKEPLANLEGGING

9

10 UKEPLANLEGGING (forts.) u Formann utarbeider ukeplan for de to neste ukene sammen med bas hver torsdag med bakgrunn i hovedfremdriftsplan u Viktige aktiviteter føres opp med tidspunkt, varighet, maskiner og bemanning u Behov for utstyr, materiell, transport og UE avklares og føres opp, og evntuelle bestillinger foretas u Ukeplanen sendes til anleggslede/prosjektleder senest fredag som følger opp ukeplanen mot hovedfremdriftsplanen, og eventuell justering foretas sammen med formann u Ukeplanen henges opp på anlegget og formann informerer ansatte

11 UKEPLANLEGGING (forts.) Andre viktige forhold knyttet til ukeplanlegging u Gjennomgang av tegninger og beskrivelse for avklaring av kvalitetskrav (toleransekrav) og tekniske løsninger u Avklaring av kvalitetskontroller, sjekklister og nødvendig dokumentasjon u Gjennomføring av sikkerhetsmøte med avklaring av SJA, verneutstyr, tillatelser, m.m. Mål: ”Riktig første gang” og ingen nestenulykker og skader


Laste ned ppt "ANDRE AKTUELLE PLANER I ET BYGGEPROSJEKT - riggplan, innkjøpsplan og ukeplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google