Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktdokumentasjon og uavhengig kontroll Morten Meyer, kvalitetssjef Norsk Utleieforening fagtreff 10.1.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktdokumentasjon og uavhengig kontroll Morten Meyer, kvalitetssjef Norsk Utleieforening fagtreff 10.1.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktdokumentasjon og uavhengig kontroll Morten Meyer, kvalitetssjef Norsk Utleieforening fagtreff 10.1.2012

2 Midlertidige bygninger Teknisk forskrift (TEK10) • For midlertidige bygninger gjelder kap. 8, 12, 13 og 14 så langt de passer, og for kap. 14 gjelder § 14-5 1. og 2. ledd – Kap. 8 Uteareal og plassering – Kap. 12 Planløsning og bygningsdeler – Kap. 13 Miljø og helse – Kap. 14 Energi

3 Bevis for samsvar med teknisk forskrift § 3-5. Attestering av samsvar (TEK10) (1) Produktdokumentasjon for produkter til byggverk skal inneholde en attestering av samsvar med relevant teknisk spesifikasjon. (2) Produsent eller dennes representant har ansvar for at attestering av samsvar foreligger og er i overensstemmelse med det som er angitt i relevant teknisk spesifikasjon

4 Dokumentasjon for byggevarer Produsentansvaret § 3-3. Markedsføring, omsetning og bruk av produkter til byggverk (TEK10) (1) Produsent og dennes representant, herunder importør, omsetningsledd og forhandler, skal sørge for at egenskaper til produkter til byggverk er dokumentert og at produktdokumentasjon er tilgjengelig før produktet markedsføres, omsettes eller brukes i et byggverk

5 Samsvarsklasser Produkt Samsvarsklasse Vanlige gipsplater, sponplater og undertaksprodukter 4 Åpne veggelementer (til småhus) (også lastbærende yttervegger) Åpne bjelkelagselementer (til småhus) Åpne takelementer (til småhus) 4 Vinduer Ytterdører 3 Lukkede elementer uten brannkrav 3 Lukkede veggelementer med brannkrav Lukkede elementer for tak med brannkrav Lukkede bjelkelagselementer med brannkrav 1 Boligmoduler av tre Baderomsmoduler 1

6 Tredjepartskontroll og samsvarsklasse

7

8 8 ”Byggevare 2008” Teknisk Godkjenning – innhold: • Produktbeskrivelse • Bruksområde • Egenskaper • Betingelser for bruk • Produksjonskontroll • Grunnlag for godkjenningen • Merking

9 Teknisk Godkjenning Teknisk godkjenning = forhåndsprosjektert løsning + godkjenning av kontrollsystem

10

11 Utpekte kontrollorgan • SINTEF/Byggforsk • SINTEF/NBL (brannlaboratoriet) • NEMKO • Norsk Treteknisk Institutt • Kontrollrådet for betongprodukter • Det Norske Veritas

12 Intro til uavhengig kontroll Regler finnes i saksbehandlingsforskriften til plan- og bygningsloven, kapittel 14 Trer i kraft 1.7.2012 Så og si alle fag vil bli berørt!

13 Feil og mangler 1994 T. Ingvaldsen SINTEF: Feilkostnad 2 – 6 % av netto produksjonsverdi etter overlevering. (rev. 2006)

14 Byggesaksreform i 1997 Innfører: • ansvarsrettssystemet • foretakssystemer • dokumentert egenkontroll • uavhengig kontroll for viktige og kritiske områder

15 Minsteomfang av kontroll «EU kontroll» for bygg     120.000 20.000 200.000 EU

16 Begreper I •Kvalitetssikring: bruk av foretakssystem •Kontroll: uavhengig kontroll etter regelverket •Uavhengighet: om relasjon mellom kontrollforetak og foretak som blir kontrollert • Temaveileder om kontroll: definerer kontrollens minsteomfang

17 Kontrollområder KontrollområdeKontroll av prosjektering Kontroll av utførelse Fuktsikring og lufttetthet:II, II og III Bygningsfysikk:II og III Konstruksjonssikkerhet:II og III Geoteknikk:II og III Brannsikkerhet, konsept:II og III

18 Utvidet kontrollomfang Kontroll etter minsteomfang Kontrollprosessen Rutine Kvalitets- sikring Kontroll av samsvar Utvidet kontrollomfang Sluttrapport OK ved grove feil

19 Kontrollørens oppgaver Kontroll- foretak Kvalitetssikret prosess Kontroll av prosjektering / utførelse

20 Hvem er kontrolløren? • Uavhengig solid fagperson • Har greie på regelverket • Har tillit – får tillit • Må ha sentral godkjenning!

21 Oppfølging – avvik som ikke lukkes Kom- mune Ansv. kontr. Ansv. foretak Søker, tiltaksh. K avvik ????? Varsel om åpent avvik Frist avvik

22 Nei Opprettholdt avvik 1 Utarbeide varsel om kontroll og innhente dokumentasjon 2 Gjennomgå dokumentasjon 3 Gjennomføre inspeksjon Aksept for avvik 4 Rapport til kontrollert foretak 6 Sluttrapport og kontrollerklæring til søker og tiltakshaver 5a Melding om lukket avvik 5b Ny vurdering av avvik Ja 5c Melde om frafalt avvik til foretak 5d Varsle søker og tiltakshaver om åpent avvik Revurdert Lukking av avvik Ja 5e Varsle kommunen om åpent avvik Flytskjema avvikshåndtering hos kontrollforetak, trinn 1-6

23 Kontrollforetak skal være uavhengig Kontrollerende foretak annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som kontrolleres. (§ 14-1, 1. ledd) Tiltakshaver Foretak (pro / utf) Kontroll- foretak Annen juridisk enhet § 14-1

24 Kontrollør skal ikke ha personlige bindinger Tiltakshaver Foretak (pro / utf) Personlige bindinger ? Kontroll- foretak Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen……., og gjelder både i forhold til tiltakshaver og foretak som utfører arbeid som skal kontrolleres. (§14-1, 2. ledd)

25 Er det mulig, kan … • vi inngå rammeavtaler med ett kontrollforetak? Ja, men tiltakshaver kan velge fritt. • byggherre være deleier i ett kontrollforetak? Ja • entreprenør være deleier i ett kontrollforetak? Ja • vi drive prosjektering og kontroll i samme foretak? Ja, men ikke prosjektering og kontroll i samme tiltak • vi som prosjekterende eller utførende eie kontrollforetak som kontrollerer våre arbeider? Unngå dette!


Laste ned ppt "Produktdokumentasjon og uavhengig kontroll Morten Meyer, kvalitetssjef Norsk Utleieforening fagtreff 10.1.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google