Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktdokumentasjon og uavhengig kontroll

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktdokumentasjon og uavhengig kontroll"— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktdokumentasjon og uavhengig kontroll
Morten Meyer, kvalitetssjef Norsk Utleieforening fagtreff

2 Midlertidige bygninger
Teknisk forskrift (TEK10) For midlertidige bygninger gjelder kap. 8, 12, 13 og 14 så langt de passer, og for kap. 14 gjelder § og 2. ledd Kap. 8 Uteareal og plassering Kap. 12 Planløsning og bygningsdeler Kap. 13 Miljø og helse Kap. 14 Energi

3 Bevis for samsvar med teknisk forskrift
§ 3-5. Attestering av samsvar (TEK10) (1) Produktdokumentasjon for produkter til byggverk skal inneholde en attestering av samsvar med relevant teknisk spesifikasjon. (2) Produsent eller dennes representant har ansvar for at attestering av samsvar foreligger og er i overensstemmelse med det som er angitt i relevant teknisk spesifikasjon

4 Dokumentasjon for byggevarer
Produsentansvaret § 3-3. Markedsføring, omsetning og bruk av produkter til byggverk (TEK10) (1) Produsent og dennes representant, herunder importør, omsetningsledd og forhandler, skal sørge for at egenskaper til produkter til byggverk er dokumentert og at produktdokumentasjon er tilgjengelig før produktet markedsføres, omsettes eller brukes i et byggverk

5 Samsvarsklasser 4 3 1 Produkt
Vanlige gipsplater, sponplater og undertaksprodukter 4 Åpne veggelementer (til småhus) (også lastbærende yttervegger) Åpne bjelkelagselementer (til småhus) Åpne takelementer (til småhus) Vinduer Ytterdører 3 Lukkede elementer uten brannkrav Lukkede veggelementer med brannkrav Lukkede elementer for tak med brannkrav Lukkede bjelkelagselementer med brannkrav 1 Boligmoduler av tre Baderomsmoduler

6 Tredjepartskontroll og samsvarsklasse

7

8 Teknisk Godkjenning – innhold:
”Byggevare 2008” Teknisk Godkjenning – innhold: Produktbeskrivelse Bruksområde Egenskaper Betingelser for bruk Produksjonskontroll Grunnlag for godkjenningen Merking

9 Teknisk Godkjenning Teknisk godkjenning = forhåndsprosjektert løsning godkjenning av kontrollsystem

10

11 Utpekte kontrollorgan
SINTEF/Byggforsk SINTEF/NBL (brannlaboratoriet) NEMKO Norsk Treteknisk Institutt Kontrollrådet for betongprodukter Det Norske Veritas

12 Intro til uavhengig kontroll
Regler finnes i saksbehandlingsforskriften til plan- og bygningsloven, kapittel 14 Trer i kraft Så og si alle fag vil bli berørt!

13 Feil og mangler 1994 T. Ingvaldsen SINTEF:
Feilkostnad 2 – 6 % av netto produksjonsverdi etter overlevering. (rev. 2006)

14 Byggesaksreform i 1997 Innfører: ansvarsrettssystemet foretakssystemer
dokumentert egenkontroll uavhengig kontroll for viktige og kritiske områder

15 Minsteomfang av kontroll
20.000 EU «EU kontroll» for bygg

16 Begreper I Kvalitetssikring: bruk av foretakssystem
Kontroll: uavhengig kontroll etter regelverket Uavhengighet: om relasjon mellom kontrollforetak og foretak som blir kontrollert Temaveileder om kontroll: definerer kontrollens minsteomfang

17 Kontroll av prosjektering
Kontrollområder Kontrollområde Kontroll av prosjektering Kontroll av utførelse Fuktsikring og lufttetthet: I I, II og III Bygningsfysikk: II og III Konstruksjonssikkerhet: Geoteknikk: Brannsikkerhet, konsept:

18 Kontrollprosessen Kontroll etter minsteomfang Utvidet kontrollomfang
OK OK OK Rutine Kvalitets- sikring Kontroll av samsvar Sluttrapport Utvidet kontrollomfang Utvidet kontrollomfang ved grove feil

19 Kontrollørens oppgaver
Kvalitetssikret prosess Kontroll- foretak Kontroll av prosjektering / utførelse

20 Hvem er kontrolløren? Uavhengig solid fagperson
Har greie på regelverket Har tillit – får tillit Må ha sentral godkjenning!

21 Oppfølging – avvik som ikke lukkes
Søker, tiltaksh. Ansv. foretak avvik avvik ????? K Ansv. kontr. Frist Kom- mune Varsel om åpent avvik

22 Flytskjema avvikshåndtering hos kontrollforetak, trinn 1-6
5b Ny vurdering av avvik 1 Utarbeide varsel om kontroll og innhente dokumentasjon Revurdert 5c Melde om frafalt avvik til foretak Opprettholdt avvik 2 Gjennomgå dokumentasjon 5d Varsle søker og tiltakshaver om åpent avvik 3 Gjennomføre inspeksjon Lukking av avvik 4 Rapport til kontrollert foretak Nei 5e Varsle kommunen om åpent avvik Aksept for avvik Nei Ja Ja 6 Sluttrapport og kontrollerklæring til søker og tiltakshaver 5a Melding om lukket avvik

23 Kontrollforetak skal være uavhengig
Kontrollerende foretak annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som kontrolleres. (§ 14-1, 1. ledd) Tiltakshaver Foretak (pro / utf) Kontroll- foretak Annen juridisk enhet § 14-1

24 Kontrollør skal ikke ha personlige bindinger
Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen……., og gjelder både i forhold til tiltakshaver og foretak som utfører arbeid som skal kontrolleres. (§14-1, 2. ledd) Tiltakshaver Personlige bindinger ? Kontroll- foretak Foretak (pro / utf)

25 Er det mulig, kan … vi inngå rammeavtaler med ett kontrollforetak? Ja, men tiltakshaver kan velge fritt. byggherre være deleier i ett kontrollforetak? Ja entreprenør være deleier i ett kontrollforetak? Ja vi drive prosjektering og kontroll i samme foretak? Ja, men ikke prosjektering og kontroll i samme tiltak vi som prosjekterende eller utførende eie kontrollforetak som kontrollerer våre arbeider? Unngå dette!


Laste ned ppt "Produktdokumentasjon og uavhengig kontroll"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google