Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Byggforsk 1 TEF / ESF / TPF Fagdag Sarpsborg torsdag 19. mars 2009  Luft- og damptetting generelt  Spesielt i overgangen tak /vegg Knut Noreng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Byggforsk 1 TEF / ESF / TPF Fagdag Sarpsborg torsdag 19. mars 2009  Luft- og damptetting generelt  Spesielt i overgangen tak /vegg Knut Noreng."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Byggforsk 1 TEF / ESF / TPF Fagdag Sarpsborg torsdag 19. mars 2009  Luft- og damptetting generelt  Spesielt i overgangen tak /vegg Knut Noreng Sekretær for TPF Hjemmeside: www.tpf-info.org

2 SINTEF Byggforsk 2 Krav til lufttetthet  I siste versjon av TEK er det kommet en liten innskjerping vedrørende kravet til tetthet i bygg, mest pga kravet til energieffektivitet.  Luftlekkasjene skal ikke være større enn max. 1,5 luft- vekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell. For småhus gjelder tilsvarende max. 2,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell.

3 SINTEF Byggforsk 3 Redusert energibehov Figuren viser reduksjon i energibehov ved å gå fra lekkasjetall 4 til 2,5 sammenliknet med reduksjon i energibehov ved å gå fra 200 mm til 300 mm isolasjon i veggene. Tallene gjelder for en enebolig på 120m2 med balansert ventilasjon

4 SINTEF Byggforsk 4 Lufttetthet i bygg  Lufta skrå tak: Både dampsperre og vindsperre bidrar til lufttettheten  Vegger med luftet kledning: Både damp-sperre og vindsperre bidrar til lufttettheten  Kompakte tak: Både dampsperre og takbelegg bidrar til lufttettheten

5 SINTEF Byggforsk 5 Funksjon:  Hindre luftlekkasjer gjennom vegger og tak  Hindre diffusjon fra innelufta og utover mot kald side Krav:  God lufttetthet både for selve materialet/produktet og for skjøter og tilslutninger  Fleksibelt og solid materiale med god bestandighet  Damptett: Sd > 10 m Utførelse: Inntrukket dampsperre gir få gjennom- føringer og enklere lufttetting Dampsperre

6 SINTEF Byggforsk 6 Vindsperre Funksjon:  Hindre luftlekkasjer utenfra og inn i isolasjonen  Hindre luftlekkasjer ut gjennom golv vegger og tak  Sikre god uttørking Krav:  God lufttetthet både for selve produktet og for skjøter og tilslutninger  Materiale med god bestandighet  Dampåpen Sd < 0,5 m

7 SINTEF Byggforsk 7 Innvendige trykkforhold i en bygning Trykket er ofte størst oppe under taket, og utførelsen av detaljene blir derfor viktig her for å unngå luftlekkasjer utover med mulige fuktproblemer og energitap til følge.

8 SINTEF Byggforsk 8 Sperresjikt tak / vegg  Både dampsperra og vindsperra føres kontinuerlig forbi overgangen  Skjøtene klemmes med klemlekt med tykkelse ca 23 mm og som festes c/c 300 mm.

9 SINTEF Byggforsk 9 Klemming av skjøter  Der det er nødvendig må løse remser av dampsperre legges først  Resten av dampsperra legges på et senere tidspunkt og sammenføyes og klemmes med egne klemlekter

10 SINTEF Byggforsk 10 God detaljutførelse er viktig

11 SINTEF Byggforsk 11 Overgang tak / vegg

12 SINTEF Byggforsk 12

13 SINTEF Byggforsk 13

14 SINTEF Byggforsk 14 TPF informerer nr 7 om dampsperrer - Se: www.tpf-info.org


Laste ned ppt "SINTEF Byggforsk 1 TEF / ESF / TPF Fagdag Sarpsborg torsdag 19. mars 2009  Luft- og damptetting generelt  Spesielt i overgangen tak /vegg Knut Noreng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google