Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GODT NOK! EN VEILEDER OM TILTAK I BOLIGBYGG Høringsutgave mars 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GODT NOK! EN VEILEDER OM TILTAK I BOLIGBYGG Høringsutgave mars 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 GODT NOK! EN VEILEDER OM TILTAK I BOLIGBYGG Høringsutgave mars 2005

2 BAKGRUNN Byggesaksdelen av plan- og bygningsloven fokuserer på nybygging Vanskelig å komme fram til gode løsninger som • tilfredsstiller kravene i lovverket • er praktisk mulige og • tar hensyn til eksisterende bygninger i forhold til ressurser, kulturverdier osv.

3 OPPBYGGING AV VEILEDEREN •Del 1 introduksjon og orientering. •Del 2 beskriver ulike bygningstyper inndelt etter konstruksjonsmåte. •Del 3 en gjennomgang av eksisterende bygninger og bygningsdeleres ytelser i forhold til kravene i TEK. Det gis føringer for hva som normalt skal/bør gjøres av tiltak for å tilfredsstille kravet eller som kompenserende tiltak.

4 Del 1 Introduksjon •Innledning •Miljøvern – kulturhistoriske verdier - ressursverdier •Funksjonsoversikt lovverk •Varsomhet ved inngrep i eksisterende bygninger. •Teknisk tilstandsvurdering

5 Miljøvern – kulturhistoriske verdier – ressursverdier La bygningen med dennes egenskaper og karakter være utgangspunktet for tiltakene. • Inngrepene bør gjøres så små som mulig, og • nye funksjonskrav skal så langt det er mulig tilfredsstilles ved å utnytte bygningens egne muligheter.

6 Funksjonsoversikt lovverk Plan- og bygningsloven (PBL) setter rammer rundt plan- og byggeprosessene og setter krav til resultatet Brann- og eksplosjonsvernloven organisatoriske og tekniske krav i driftsfasen Arbeidsmiljøloven sikre full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger Kulturminneloven styrer bevaring av kulturhistoriske verdier sammen med PBL

7 DEL 2 Bygningsbeskrivelser 3 ulike bygningstyper •Trehus •Murhus •Betonghus Viktige variabler •Teknologi-utviklingen •Myndighetenes krav til nybygg har variert over tid og stadig blitt strengere i forhold til sikkerhet og energibruk.

8 Bygningstypebeskrivelse: TREHUS Laftehus, reisverkshus, tungt og lett bindingsverk

9 LAFTEHUS REISVERKSHUS HUS I TUNGT BINDINGSVERK HUS I LETT BINDINGSVERK

10 Bygningstypebeskrivelse: MURHUS

11 Bygningstypebeskrivelse: BETONGHUS

12 Historikk

13 Oppbygging Fundament/kjeller Bærevegger/fasader Etasjeskiller Takkonstruksjon

14 Egenskaper Varmeisolering og tetthet Lydtekniske egenskaper Konstruksjon og materialbruk Vedlikeholdsmuligheter Brannsikring

15 Sterke sider Luftige og kalde loft Lite helse- og miljøskadelige materialer Fleksibilitet Naturlig ventilasjon Vinduene Kulturhistoriske verdier

16 Svake sider – kritiske forhold ved utbedring Tettere og stivere materialer Fukt Isolasjon og tetting Nye åpninger Loftsutbygging Arbeider i grunnen – drenerende effekt Inngangsdører

17 •Utett tak •Lekkasjer i vannrenner og nedløp •Dårlig samvirke mur, puss og maling •Tett overflatebehandling •Dårlig vedlikeholdte vinduer •Konstruktive defekter pga tidligere inngrep •Setninger i grunnen/fundamentene •Lekkasjer fra våtrom •Manglende ventilasjon •Fuktig kjeller •Bjelkeendene murt inn i fasadene – råteskader Vanlige skader

18 VINDUER •Historikk •Egenskaper •Vanlige skader •Vedlikehold •Istandsetting

19 Bygningstekniske installasjoner Sanitæranlegg Elektriske installasjoner Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg

20 Del 3 GODT NOK? Eksisterende bygninger og bygningsdeleres ytelser i forhold til lover og regler Føringer for hva som normalt skal/bør gjøres av tiltak for å tilfredsstille kravet eller som kompenserende tiltak

21 OPPBYGGING 1Produkter til byggverk 2 Personlig og materiell sikkerhet 3 Miljø og helse 4 Installasjoner 5 Brukbarhet

22 Innledende tekster til hvert kapittel: Det vises til TEK Kapiettel.. Lover, forskrifter og veiledninger utover PBL … Problemområder i forhold til eksisterende bygninger... Når utløses krav om brannsikkerhet? … Fravik fra kravene …

23

24

25 Forbedringer / kompenserende tiltak: Fra tabellen ”Branncellebegrensende konstruksjon” •Vegger og himlinger mellom boenhetene kles med 2 lag kledning K10/A2-s1,d0 •Dører mellom trapperom og leiligheter oppgraderes evt skiftes. selvlukker •Branntetting ved gjennomføringer •Avløpsrør brann- og lydisoleres •Tetting mellom vegger og etasjeskiller •Installasjon av sprinkleranlegg i leielighetene og fellesarealer

26 Eksempler: Fra tabellen ”Branncellebegrensende konstruksjon” UTBEDRINGFYLLINGFDØRERUTBEDRINGFYLLINGFDØRER Eksempel på utbedring av fyllingsdør ved å tette mellom vegg og karm, mellom karm og ramme og ved isolering av selve døra. Til venstre tegning som viser mer detaljert isolering av dør med glass. Til høyre trefyllingsdør med brannmessig forbedring i fyllingspartiet.

27 Videre utfordringer •Hva har vi klart? •Hva mangler? •Høring


Laste ned ppt "GODT NOK! EN VEILEDER OM TILTAK I BOLIGBYGG Høringsutgave mars 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google