Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING1 Stillasboka.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING1 Stillasboka."— Utskrift av presentasjonen:

1 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING1 Stillasboka

2 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING2 Kapitler 1 BRANSJELÆREFerdig 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETFerdig 3 KVALITETSTEKNIKKFerdig 4 VERKTØYLÆREFerdig 5 MATERIALLÆREFerdig 6 FORSKRIFTER, BESTEMMELSER OG TEKNISKE KRAVFerdig 7 BEREGNING AV STILLASFerdig 8 VINDBELASTNINGKontroll NTNU 9 STILLASKONSTRUKSJONER 10 FALLSIKRINGSUTSTYR 11 PERSONLØFTER50 % 12 PLANLEGGING50 % 13 TABELLER50 % 14 FASITT ØVNINGSOPPGAVER50 %

3 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING3 Kapittel 9 Stillaskonstruksjoner lTrestillas lRør- og kopling stillas lSystemstillas lRullestillas lUnderstøttelse lUtkraget og hengende stillas lTeltkonstruksjoner (tak over tak) lDiv (Scener – tribuner – trappetårn )

4 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING4 Norsk standard - beregning l NS-EN 1990 Eurokode; Grunnlag for prosjektering. l NS-EN 1991-1-1 Eurokode 1; Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger l NS-EN 1991-1-3 Eurokode 1; Laster på konstruksjoner - Del 1-3: Allmenne laster - Snølaster l NS-EN 1991-1-4 Eurokode 1; Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster l NS-EN 1993-1-1 Eurokode 3; Prosjektering av stålkonstruksjoner l NS-EN 1995-1-1 Eurokode 5; Prosjektering av trekonstruksjoner l NS-EN 1999-1-1 Eurokode 9; Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner

5 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING5 Norsk standard - trestillas l NS-EN 338 Konstruksjonstrevirke - Fasthetsklasser l NS-INSTA 141 Trevirke - Skurlast, justert skurlast og høvellast av bartre - Fuktighetsinnhold l NS-INSTA 142 Nordiske regler for visuell styrkesortering av trelast

6 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING6 Norsk standard - rør og kopling l NS-EN 74-1 Koblinger, låsesplinter og fotplater til bruk i forskaling og stillaser - Del 1: Koblinger for rør - Krav og prøvingsmetoder l NS-EN 74-2 Koblinger, låsesplinter og fotplater til bruk i forskaling og stillaser - Del 2: Spesialkoblinger - Krav og prøvingsmetoder l NS-EN 74-3 Koblinger, låsesplinter og fotplater til bruk i forskaling og stillaser - Del 3: Plane fotplater og låsesplinter - Krav og prøvingsmetoder lNS-EN 39 Stålrør for rørstillaser - Tekniske leveringsbetingelser

7 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING7 Norsk standard - systemstillas l NS-EN 12810-1 Fasadestillas av prefabrikerte elementer. Del 1 Produktspesifikasjon. l NS-EN 12810-2 Fasadestillas av prefabrikerte elementer. Del 2 Spesielle prosjekteringsmetoder l NS-EN 12811-1 Utstyr for midlertidige arbeider. Del 1 Stillaser; Ytelseskrav l NS-EN 12811-2 Utstyr for midlertidige arbeider. Del 2 Informasjon om materialer l NS-EN 12811-3 Utstyr for midlertidige arbeider. Del 3 Belastningsprøving l FprEN 12811-4 Utstyr for midlertidige arbeider. Del 4 Skjermer for stillas

8 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING8 Norsk standard - rullestillas l NS-EN 1004 Prefabrikerte rullestillaser. Materialer. Mål, dimensjonerende laster og sikkerhetskrav. l NS-EN 1298 Rullestillaser. Regler og veiledning for utarbeidelse av en bruksanvisning

9 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING9 Norsk standard - understøttelse l NS-EN 12812 Midlertidige bærende konstruksjoner. Ytelseskrav og generelle prosjekteringsregler l NS-EN 12813 Utstyr for midlertidige arbeider. Lastbærende tårn av prefabrikerte komponenter l NS-EN 16031 Justerbare teleskopiske aluminiumsstøtter - Produktspesifikasjoner, konstruksjon og vurdering ved beregninger og prøvinger l NS-EN 1065 Regulerbare teleskopiske støtteben av stål - Produktkrav, dimensjonering og vurdering ved beregning og prøving l NS-EN 13377 Prefabrikkerte trebjelker til forskalingsformål - Krav, klassifisering og vurdering

10 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING10 Norsk standard - bygg (rekkverk) l NS-EN 13374 Utstyr for midlertidig sikring av fri kanter på byggeplasser. Produktkrav, prøvingsmetoder

11 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING11 Norsk standard - diverse l NS-EN 1263-1 Sikkerhetsnett - Del 1: Sikkerhetskrav, prøvingsmetoder l NS-EN 1263-2 Sikkerhetsnett - Del 2: Sikkerhetskrav ved plassering l NS-EN 13501-1 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning l NS-EN 795 Personlig fallsikringsutstyr - Forankringsanordninger l NS-EN 280 Vertikalt bevegelige arbeidsplattformer - Beregninger, stabilitetskriterier, konstruksjon - Sikkerhet, inspeksjoner og prøvinger

12 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING12 Norsk standard - stiger l NS-EN 131-1 Stiger - Del 1: Termer, typer og funksjonsmål l NS-EN 131-2 Stiger - Del 2: Krav, prøving, merking l NS-EN 131-3 Stiger - Del 3: Brukerinstruksjoner l NS-EN 131-4 Stiger - Del 4: En- eller flerhengslede stiger l prEN 131-7 Stiger - Del 7: Mobile ladders with plattform

13 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING13 Norsk standard – tak over tak l prEN 16508 Temporary works equipment - Encapsulation constructions – Performance requirements and general design

14 24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING14 Forskrifter l Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) TEK 10 l Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven)


Laste ned ppt "24.06.2014 STILLASENTREPRENØRENES FORENING1 Stillasboka."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google