Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter"— Utskrift av presentasjonen:

1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter
Ressursbase for erfaringskompetanse og opplæring Et samarbeid mellom: Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark LPP Troms ADHD Norge Troms

2 Bikubens visjon Bikuben er et opplæringstilbud for hele Nord Norge som ved hjelp av erfaringskompetanse bidrar til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse og egen læring

3 Bikuben er et av de 6 regionale brukerstyrte sentra i Norge
Bikuben er en del av en statlig satsing på å styrke bruk av brukernes erfaringskompetanse inn i offentlig virksomhet. Bikuben bidrar med viktig metode-utvikling og spredning av metoder som bidrar til innovasjon i offentlige tjenesteutvikling.

4 Bikuben tilbyr metodikk for å fremme og styrke brukermedvirkning på individ og systemnivå
Vi tilbyr metoder for å gyldiggjøre og styrke brukernes erfaringskunnskap Fremmer og styrke brukermed- virkning innen psykisk helse gjennom samarbeid med organisasjoner, lokale og regionale offentlige instanser, både på individ og systemnivå

5 Ressursbase og knutepunkt
Ressursbase for innsamling, gyldig-gjøring og formidling av erfarings-kompetanse (kunnskap) Vi er knutepunkt for samhandling på tvers av fag, brukerorganisasjoner, på ulike nivå, uavhengig av diagnoser og ståsted.

6 Empowerment Vi legger til rette for arenaer der brukerne får muligheter til å nyttiggjøre sine egne ressurser og økt mestrings-følelse, samt bedre tjenestene ved å tilføre erfaringskompetanse på ulike nivå. Sjølhjelpsforståelse for økt mestrings-følelse (personlig vekst) hos brukerne /pårørende som grunnlagstenkning

7 Bikubens primære virkeområde er Nordland, Troms og Finmark.
Bikuben har base på Borkenes i Kvæfjord kommune som ligger i Troms - sentralt midt i Nord Norge Bikubens primære virkeområde er Nordland, Troms og Finmark.

8 Bikubens målgrupper Folk flest i Nord Norge - aldersgruppen 0 – 148 år herunder Brukere og pårørende Ansatte i kommuner - NAV Ansatte i Helsetjenestene Undervisningsinstutisjoner - lærere, studenter, elever

9 1. Samlokalisert med kommunens psykiatritjeneste men dog atskilt
2. I samme hus ligger også Brukerstyrt bruktbutikk, kommunal møteplassen/dagsenter, på loftet NAV -sosialkontor, flyktningkonsullent, trygdekontor og politi. BIKUBEN HAR omlag 90 ROM – IKKE PÅ SELVE BASEN – DER HAR VI 4 ROM – DE 90 ROMMENE TIL BIKUBEN ER DE 90 KOMMUNER OG BYDELER I NORD NORGE. DET ER VÅRE ARBEIDSROM

10 Noen samarbeidspartnere
Organisasjoner, lag og foreninger Andre brukerstyrte sentra Nasjonale kompetansesentra Kommuner, møteplasser, dagsentra, skoler og helsestasjoner sosialkontor, barnevernet NAV Funksjonshemmedes studieforbund Helse Nord RHF, Helseforetakene, LMS, DPS Fylkesmenn Fylkeskommunene, VGS Høgskoler, universiteter, forskningsmiljø Helsedirektoratet Og mange flere

11 Kvalitetssikring Utprøving av metoder og annen praksis som legges til grunn for Bikubens virksomhet gjøres i samarbeid med tjenestene og andre relevante aktører Kvalitetssikring gjennom brukerdeltaking Godkjenning av instruktører og kursinnhold Evaluering

12 Bikuben – epilog Det er viktig å øke kunnskap om bruker- medvirkning og å styrke miljøene slik at vi kan være pådrivere i tjenesteutviklingen. Bruker- og pårørendekunnskap/ erfaringskompetansen må gyldiggjøres og formidles for å bidra til reell medvirkning. Vi ber derfor både tjenestene og organisa-sjonene på alle nivå om å tilrettelegge for brukeropplæring, samt styrke utdanning av brukerrepresentanter for systemnivå.

13 Bikuben er et kostnadseffektivt supplement med gode resultater
Vi har mange ressurser som kan nyttegjøres av både tjenestene og organisasjonene og vi inviterer gjerne til samarbeid. Behovet er større enn vi klarer å dekke i forhold til tildelte midler

14 Tusen takk for oppmerksomheten
www. bikuben.net Facebook – Bikubens venner


Laste ned ppt "BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google