Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skjer på tvangsforskningsfeltet? Trond Hatling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skjer på tvangsforskningsfeltet? Trond Hatling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skjer på tvangsforskningsfeltet? Trond Hatling

2 2 Tvangsfeltet - økt oppmerksomhet Lovutvalget (Paulsrudutvalget) –Legger fram i mai i år Regionale/lokale strategier for reduksjon av tvang (RHF/HF) –Hvor langt er man kommet? Helse Vest – postjournal før jul – ikke mulig å finne Nasjonal strategi for reduksjon av tvang –Hdir oversende HoD – før påske – prosess i HoD? Hege Orefellen fikk Ytringsfrihetsprisen 2010

3 3 Tvangsfeltet - økt oppmerksomhet Nordisk konferanse om alternativer til tvang –Vasa 20-22/6-11

4 4 Økt oppmerksomhet – viktige publ. Mai 2010 - LPP og Erfaringskompetanse.no ga ut debattheftet ”Hvor går grensen? – Om tvang og menneskevern i psykiatrien”. Rådet – sept 2010 - "Frivillighet før tvang - tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern" Hdir - Publisert KK-data/Fylkeslegen klagebeh. tvangsmed. som del av tvangspublikasjon for første gang høsten 2010 –Del av større publ

5 5 Økt oppmerksomhet – viktige publ. NPFs Utviklingsplan norsk psykiatri 2010- 2015 –Eget kapittel om økt frivillighet –Ønsker økt forskning på tvang

6 6 Alt er ikke bare fryd og gammen …. Tvangen går ikke ned –Hdir – Bruk av tvang i PHV Voksne – 2009 –(SSB – nedgang 2005-2009) Fortsatt utfordringer m datakvalitet - NPR –TPH (henvisning), TuD, Tvangsmedisinering, tvangsmidler Og ditto KK-data Kvalifiserte forskere – ennå mangelvare –Det tunge forskningsmiljøet – med mange prosjekter – ennå en visjon

7 7 Forskningsinitiativ TUD-prosjekt –Tromsø, Aust-Agder, Sykehuset innlandet Utvikle nytt instrument for måling av opplevd tvang –Ruud, Holmén, Nyttingnes - AHUS - Sykdomsinnsikt – brukeres forståelse av syksdomsbegrepet –Geir Lorem – 2 stipendiater, Universitetet i Tromsø Tvang i kommunehelsetjenesten –spenningsfelt mellom tvangsutøvelse/kontroll vs. omsorg/brukermedvirkning i lys av statlige styringsintensjoner - Øye/Skorpen – Høgskolen i Stord/Univ i Bergen

8 8 Andre initiativ Kvalitetssikring av tvangsdelen av NPR-recorden i DIPS –Helse Nord

9 9 Nye og kommende doktorgrader Marit Svindseth Tonje L. Husum Maria Knutzen Astrid Furre Tre nytilsatte phd-studenter i Tromsø

10 10 Forskningsnettverket Prosjektutviklingsmidler –800 000 – brukes til å støtte prosjektideer – øke sjansen for fullfinansiering - fortløpende vurdering –Første skritt i forskningsstrategien Ny koordinator –Presentere? Klækkenmøtene –Møtene er åpne

11 11 Forskningsnettverket Viktige samarbeidsinitiativ i år –Kompetansesentrene innen sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri –RBUP –FoU-enhetene v HF-ene Bemanning en utfordring (jfr tidl.) –AU må styrkes – jobber m dette nå –Alle initiativ mottas m takk! Tyngre involvering av de kliniske miljøene må adresseres spesifikt –Jfr over


Laste ned ppt "Hva skjer på tvangsforskningsfeltet? Trond Hatling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google