Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skjer på tvangsforskningsfeltet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skjer på tvangsforskningsfeltet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skjer på tvangsforskningsfeltet?
Trond Hatling

2 Tvangsfeltet - økt oppmerksomhet
Lovutvalget (Paulsrudutvalget) Legger fram i mai i år Regionale/lokale strategier for reduksjon av tvang (RHF/HF) Hvor langt er man kommet? Helse Vest – postjournal før jul – ikke mulig å finne Nasjonal strategi for reduksjon av tvang Hdir oversende HoD – før påske – prosess i HoD? Hege Orefellen fikk Ytringsfrihetsprisen 2010

3 Tvangsfeltet - økt oppmerksomhet
Nordisk konferanse om alternativer til tvang Vasa 20-22/6-11

4 Økt oppmerksomhet – viktige publ.
Mai LPP og Erfaringskompetanse.no ga ut debattheftet ”Hvor går grensen? – Om tvang og menneskevern i psykiatrien”. Rådet – sept "Frivillighet før tvang - tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern" Hdir - Publisert KK-data/Fylkeslegen klagebeh. tvangsmed. som del av tvangspublikasjon for første gang høsten 2010 Del av større publ

5 Økt oppmerksomhet – viktige publ.
NPFs Utviklingsplan norsk psykiatri Eget kapittel om økt frivillighet Ønsker økt forskning på tvang

6 Alt er ikke bare fryd og gammen ….
Tvangen går ikke ned Hdir – Bruk av tvang i PHV Voksne – 2009 (SSB – nedgang ) Fortsatt utfordringer m datakvalitet - NPR TPH (henvisning), TuD, Tvangsmedisinering, tvangsmidler Og ditto KK-data Kvalifiserte forskere – ennå mangelvare Det tunge forskningsmiljøet – med mange prosjekter – ennå en visjon

7 Forskningsinitiativ TUD-prosjekt Tvang i kommunehelsetjenesten
Tromsø, Aust-Agder, Sykehuset innlandet Utvikle nytt instrument for måling av opplevd tvang Ruud, Holmén, Nyttingnes - AHUS - Sykdomsinnsikt – brukeres forståelse av syksdomsbegrepet Geir Lorem – 2 stipendiater, Universitetet i Tromsø Tvang i kommunehelsetjenesten spenningsfelt mellom tvangsutøvelse/kontroll vs. omsorg/brukermedvirkning i lys av statlige styringsintensjoner - Øye/Skorpen – Høgskolen i Stord/Univ i Bergen

8 Andre initiativ Kvalitetssikring av tvangsdelen av NPR-recorden i DIPS
Helse Nord

9 Nye og kommende doktorgrader
Marit Svindseth Tonje L. Husum Maria Knutzen Astrid Furre Tre nytilsatte phd-studenter i Tromsø

10 Forskningsnettverket
Prosjektutviklingsmidler – brukes til å støtte prosjektideer – øke sjansen for fullfinansiering - fortløpende vurdering Første skritt i forskningsstrategien Ny koordinator Presentere? Klækkenmøtene Møtene er åpne

11 Forskningsnettverket
Viktige samarbeidsinitiativ i år Kompetansesentrene innen sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri RBUP FoU-enhetene v HF-ene Bemanning en utfordring (jfr tidl.) AU må styrkes – jobber m dette nå Alle initiativ mottas m takk! Tyngre involvering av de kliniske miljøene må adresseres spesifikt Jfr over


Laste ned ppt "Hva skjer på tvangsforskningsfeltet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google