Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14. november, 2008 Presentasjon på Pensjonsforum, ved Audun Gleinsvik, Econ Pöyry Utforming av tjenestepensjonssystemet i privat sektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14. november, 2008 Presentasjon på Pensjonsforum, ved Audun Gleinsvik, Econ Pöyry Utforming av tjenestepensjonssystemet i privat sektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 14. november, 2008 Presentasjon på Pensjonsforum, ved Audun Gleinsvik, Econ Pöyry Utforming av tjenestepensjonssystemet i privat sektor

2 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 1 Arbeidstakernes mål og dagens ordninger MålInnskuddsordningerYtelsesordninger Pensjon tilsvarende 60–70 prosent av inntekt Avhengig av valg av premienivå og bl.a. avkastning på fond Ja, normalt. Gjelder ikke for høytlønnede (>12G). Mobilitet kan gi avvik i pensjonsnivå Forutsigbare pensjoner Nei*Ja Full overføring av pensjonsrettigheter ved jobbskifte Ja, pensjonskapital kan overføres Forsikringsdekninger kan tapes Regelverket åpner for overføring. Normalt gis fripolise som ikke gir full bevaring av rettig- hetenes verdi. Alders- og kjønnsnøytrale premier Ja (adgang til, men ikke obligatorisk å velge høyere innskudd for kvinner) Nei Pensjonsopptjening også for midlertidig og deltidsansatte Delvis oppfylt Lave driftskostnader (for pensjonsordningen) UsikkertHøyere enn innskudds- ordninger. Usikkert om målet oppnås

3 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 2 Arbeidstakernes mål og dagens ordninger MålInnskuddsordningerYtelsesordninger Pensjon tilsvarende 60–70 prosent av inntekt Avhengig av valg av premienivå og bl.a. avkastning på fond Ja, normalt. Gjelder ikke for høytlønnede (>12G). Mobilitet kan gi avvik i pensjonsnivå Forutsigbare pensjoner Nei*Ja Full overføring av pensjonsrettigheter ved jobbskifte Ja, pensjonskapital kan overføres Forsikringsdekninger kan tapes Regelverket åpner for overføring. Normalt gis fripolise som ikke gir full bevaring av rettig- hetenes verdi. Alders- og kjønnsnøytrale premier Ja (adgang til, men ikke obligatorisk å velge høyere innskudd for kvinner) Nei Pensjonsopptjening også for midlertidig og deltidsansatte Delvis oppfylt Lave driftskostnader (for pensjonsordningen) UsikkertHøyere enn innskudds- ordninger. Usikkert om målet oppnås

4 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 3 Arbeidstakernes mål og dagens ordninger MålInnskuddsordningerYtelsesordninger Pensjon tilsvarende 60–70 prosent av inntekt Avhengig av valg av premienivå og bl.a. avkastning på fond Ja, normalt. Gjelder ikke for høytlønnede (>12G). Mobilitet kan gi avvik i pensjonsnivå Forutsigbare pensjoner Nei*Ja Full overføring av pensjonsrettigheter ved jobbskifte Ja, pensjonskapital kan overføres Forsikringsdekninger kan tapes Regelverket åpner for overføring. Normalt gis fripolise som ikke gir full bevaring av rettig- hetenes verdi. Alders- og kjønnsnøytrale premier Ja (adgang til, men ikke obligatorisk å velge høyere innskudd for kvinner) Nei Pensjonsopptjening også for midlertidig og deltidsansatte Delvis oppfylt Lave driftskostnader (for pensjonsordningen) UsikkertHøyere enn innskudds- ordninger. Usikkert om målet oppnås

5 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 4 Arbeidsgivernes mål og dagens ordninger MålInnskuddsordningerYtelsesordninger Stabile og forutsigbare pensjonsutgifter JaNei Lave pensjonsutgifterUsikkertUsikkert. Garantert avkastning gir ikke optimal langsiktig kapitalforvaltning Støtte arbeidslinjenJaNei, ikke for personer med lang opptjening God økonomisk kontrollJaNei, i tillegg til variable premier kommer at regnskapsreglene kan innebære at ordning- ene gir betydelig bidrag til bokført egenkapital i virksomheten

6 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 5 Arbeidsgivernes mål og dagens ordninger MålInnskuddsordningerYtelsesordninger Stabile og forutsigbare pensjonsutgifter JaNei Lave pensjonsutgifterUsikkertUsikkert. Garantert avkastning gir ikke optimal langsiktig kapitalforvaltning Støtte arbeidslinjenJaNei, ikke for personer med lang opptjening God økonomisk kontrollJaNei, i tillegg til variable premier kommer at regnskapsreglene kan innebære at ordning- ene gir betydelig bidrag til bokført egenkapital i virksomheten

7 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 6 Arbeidsgivernes mål og dagens ordninger MålInnskuddsordningerYtelsesordninger Stabile og forutsigbare pensjonsutgifter JaNei Lave pensjonsutgifterJa, trolig, men hva er ”lavt”? Usikkert. Garantert avkastning gir ikke optimal langsiktig kapitalforvaltning Støtte arbeidslinjenJaNei, ikke for personer med lang opptjening God økonomisk kontrollJaNei, i tillegg til variable premier kommer at regnskapsreglene kan innebære at ordning- ene bidrar til variasjon il bokført egenkapital

8 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 7 Andre mål og dagens ordninger MålInnskuddsordningerYtelsesordninger MobilitetFungerer godt ved flytting mellom innskuddsordninger Medflytting tilbys vanligvis ikke ValgfrihetKan tilpasses fleksibel pensjonsalder Som regel ikke tilpasset fleksibel pensjonsalder pr. i dag, selv om dette er mulig Rasjonell forvaltning (både partene og myndighetene har felles interesse) Produktet kan gi rasjonell forvaltning Komplisert produkt som virker kostnads- drivende og gjør det vanskelig å få konkurransen til å fungere. Ikke optimal langsiktig kapital- forvaltning

9 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 8 Andre mål og dagens ordninger MålInnskuddsordningerYtelsesordninger MobilitetFungerer godt ved flytting mellom innskuddsordninger Medflytting tilbys vanligvis ikke ValgfrihetKan tilpasses fleksibel pensjonsalder Som regel ikke tilpasset fleksibel pensjonsalder pr. i dag, selv om dette er mulig Rasjonell forvaltning (både partene og myndighetene har felles interesse) Produktet kan gi rasjonell forvaltning Komplisert produkt som virker kostnads- drivende og gjør det vanskelig å få konkurransen til å fungere. Ikke optimal langsiktig kapital- forvaltning

10 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 9 Andre mål og dagens ordninger MålInnskuddsordningerYtelsesordninger MobilitetFungerer godt ved flytting mellom innskuddsordninger Medflytting tilbys vanligvis ikke ValgfrihetKan tilpasses fleksibel pensjonsalder Som regel ikke tilpasset fleksibel pensjonsalder pr. i dag, selv om dette er mulig Rasjonell forvaltning (både partene og myndighetene har felles interesse) Produktet kan gi rasjonell forvaltning Komplisert produkt som virker kostnads- drivende og gjør det vanskelig å få konkurransen til å fungere. Ikke optimal langsiktig kapital- forvaltning

11 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 10 Kompromisser og løsbare problemer Arbeids- takernes mål Stabile premierLave premierIncentiver til å bli stående i arbeid Forutsigbare pensjonerMotsetningIngen motsetning Medflytting av opptjente rettigheter Kan være motsetningIngen motsetning Høye pensjonerIngen motsetningMotsetningIngen motsetning Alders- og kjønnsnøytrale premier Ingen motsetning Opptjening for deltid/midlertidige Ingen motsetningKan være motsetningIngen motsetning Lave driftskostnaderIngen motsetning Pensjon tilsvarende 60- 70% av lønn Kan være motsetningMotsetningKan være motsetning Arbeidsgivernes mål

12 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 11 Kompromisser og løsbare problemer Arbeids- takernes mål Stabile premierLave premierIncentiver til å bli stående i arbeid Forutsigbare pensjonerMotsetningIngen motsetning Medflytting av opptjente rettigheter Kan være motsetningIngen motsetning Høye pensjonerIngen motsetningMotsetningIngen motsetning Alders- og kjønnsnøytrale premier Ingen motsetning Opptjening for deltid/midlertidige Ingen motsetningKan være motsetningIngen motsetning Lave driftskostnaderIngen motsetning Pensjon tilsvarende 60- 70% av lønn Kan være motsetningMotsetningKan være motsetning Arbeidsgivernes mål

13 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 12 Kompromisser og løsbare problemer Arbeids- takernes mål Stabile premierLave premierIncentiver til å bli stående i arbeid Forutsigbare pensjonerMotsetningIngen motsetning Medflytting av opptjente rettigheter Kan være motsetningIngen motsetning Høye pensjonerIngen motsetningMotsetningIngen motsetning Alders- og kjønnsnøytrale premier Ingen motsetning Opptjening for deltid/midlertidige Ingen motsetningKan være motsetningIngen motsetning Lave driftskostnaderIngen motsetning Pensjon tilsvarende 60- 70% av lønn Kan være motsetningMotsetningKan være motsetning Arbeidsgivernes mål

14 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 13 Kompromisser og løsbare problemer Arbeids- takernes mål Stabile premierLave premierIncentiver til å bli stående i arbeid Forutsigbare pensjonerMotsetningIngen motsetning Medflytting av opptjente rettigheter Kan være motsetningIngen motsetning Høye pensjonerIngen motsetningMotsetningIngen motsetning Alders- og kjønnsnøytrale premier Ingen motsetning Opptjening for deltid/midlertidige Ingen motsetningKan være motsetningIngen motsetning Lave driftskostnaderIngen motsetning Pensjon tilsvarende 60- 70% av lønn Kan være motsetningMotsetningKan være motsetning Arbeidsgivernes mål

15 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 14 Tre mulige alternativer 1. Harmonisering av ytelsesordninger – Må velge ett nivå på ytelse ved maksimal opptjening 2. Engangsbetalte pensjonsforsikringer – Utformes tilsvarende dagens fripoliser fra ytelsesordninger – Akkumuleres på én konto (tilsvarende samling av fripoliser) – Garantert minsteavkastning – Alle år teller 3. ”Nederlandsk hybrid” – Individuelle konti – Normal premie utgjør fast andel av lønn – Normal avkastning = lønnsvekst – Risikodeling knyttet til avkastning – Ved ”unormal” avkastning – både egenkapital, premie og regulering av pensjon/pensjonskapital bidrar som buffere

16 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 15 Gjennomsnittslønn for ulike aldersgrupper 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 -24 år25-29 år30-34 år35-39 år40-44 år45-49 år50-54 år55-59 år60 år og over Alle Menn Kvinner Kilde: SSB

17 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 16 Oppfyllelse av arbeidstakernes mål Arbeidstakernes mål ”Nederlandsk hybrid”Engangsbetalte pensjonsforsikringer Harmonisering av ytelsesordninger Forutsigbare pensjonerDelvisJa, i hovedsakJa Medflytting av rettigheterJaJa, enkeltpolisene kan slås sammen Legger til rette for pliktig medflytting Alders- og kjønnsnøytrale premier Aldersnøytrale: JaIkke med dagens beregningsmåte Aldersnøytrale: Nei Kjønnsnøytrale: Ikke i selvstendige pensjons- kasser Opptjening for deltid/midlertidige Ja, kan ordnesJaKan ordnes Lave driftskostnaderAvhengig av standardisering og størrelse på ordninger NeiLavere enn dagens ytelsesordninger Pensjon tilsvarende 60–70% av lønn Ja, men med en viss risiko for avvik Ja, med en viss risiko for avvik Ja Kjønnsnøytrale: Mulig, men ytelsen blir lavere for kvinner

18 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 17 Oppfyllelse av arbeidstakernes mål Arbeidstakernes mål ”Nederlandsk hybrid”Engangsbetalte pensjonsforsikringer Harmonisering av ytelsesordninger Forutsigbare pensjonerDelvisJa, i hovedsakJa Medflytting av rettigheterJaJa, enkeltpolisene kan slås sammen Legger til rette for pliktig medflytting Alders- og kjønnsnøytrale premier Aldersnøytrale: JaIkke med dagens beregningsmåte Aldersnøytrale: Nei Kjønnsnøytrale: Ikke i selvstendige pensjons- kasser Opptjening for deltid/midlertidige Ja, kan ordnesJaKan ordnes Lave driftskostnaderAvhengig av standardisering og størrelse på ordninger NeiLavere enn dagens ytelsesordninger Pensjon tilsvarende 60–70% av lønn Ja, men med en viss risiko for avvik Ja, med en viss risiko for avvik Ja Kjønnsnøytrale: Mulig, men ytelsen blir lavere for kvinner

19 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 18 Oppfyllelse av arbeidstakernes mål Arbeidstakernes mål ”Nederlandsk hybrid”Engangsbetalte pensjonsforsikringer Harmonisering av ytelsesordninger Forutsigbare pensjonerDelvisJa, i hovedsakJa Medflytting av rettigheterJaJa, enkeltpolisene kan slås sammen Legger til rette for pliktig medflytting Alders- og kjønnsnøytrale premier Aldersnøytrale: JaIkke med dagens beregningsmåte Aldersnøytrale: Nei Kjønnsnøytrale: Ikke i selvstendige pensjons- kasser Opptjening for deltid/midlertidige Ja, kan ordnesJaKan ordnes Lave driftskostnaderAvhengig av standardisering og størrelse på ordninger NeiLavere enn dagens ytelsesordninger Pensjon tilsvarende 60–70% av lønn Ja, men med en viss risiko for avvik Ja, med en viss risiko for avvik Ja Kjønnsnøytrale: Mulig, men ytelsen blir lavere for kvinner

20 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 19 Oppfyllelse av arbeidsgivernes og ”andre” mål Arbeidsgivernes mål ”Nederlandsk hybrid”Engangsbetalte pensjonsforsikringer Harmonisering av ytelsesordninger Stabile premierMer stabile enn dagens ytelse, mindre stabile enn innskuddspensjon JaNei Lave premierUsikkertNei Incentiver til å bli stående i arbeid Ja Svake Andre mål Ikke vridninger av incitamenter for/mot mobilitet I hovedsak problemfri medflytting Ingen problemer ved medflytting I hovedsak problem- fri medflytting Valgfrihet for den enkelteKan ordnes

21 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 20 Oppfyllelse av arbeidsgivernes og ”andre” mål Arbeidsgivernes mål ”Nederlandsk hybrid”Engangsbetalte pensjonsforsikringer Harmonisering av ytelsesordninger Stabile premierMer stabile enn dagens ytelse, mindre stabile enn innskuddspensjon JaNei Lave premierUsikkert Nei Incentiver til å bli stående i arbeid Ja Svake Andre mål Ikke vridninger av incitamenter for/mot mobilitet I hovedsak problemfri medflytting Ingen problemer ved medflytting I hovedsak problem- fri medflytting Valgfrihet for den enkelteKan ordnes

22 November, 2008 Econ PowerPoint presentation template 21 Oppfyllelse av arbeidsgivernes og ”andre” mål Arbeidsgivernes mål ”Nederlandsk hybrid”Engangsbetalte pensjonsforsikringer Harmonisering av ytelsesordninger Stabile premierMer stabile enn dagens ytelse, mindre stabile enn innskuddspensjon JaNei Lave premierUsikkert Incentiver til å bli stående i arbeid Ja Svake Andre mål Ikke vridninger av incitamenter for/mot mobilitet I hovedsak problemfri medflytting Ingen problemer ved medflytting I hovedsak problem- fri medflytting Valgfrihet for den enkelteKan ordnes


Laste ned ppt "14. november, 2008 Presentasjon på Pensjonsforum, ved Audun Gleinsvik, Econ Pöyry Utforming av tjenestepensjonssystemet i privat sektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google