Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overlever ytelsesavtalen? Jørund Vandvik Nordea Liv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overlever ytelsesavtalen? Jørund Vandvik Nordea Liv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overlever ytelsesavtalen? Jørund Vandvik Nordea Liv

2 Ytelsesavtalen under press fra mange kanter Ytelsesavtalen Solvens II Lave renter Reformert folketrygd Regnskapsregler Økt levealder

3 Ytelsesavtalen under press fra mange kanter Ytelsesavtalen Solvens II Lave renter Reformert folketrygd Regnskapsregler Økt levealder Vesten som utkonkurreres.. Aldrende befolkning.. Statsgjeldskrise..

4 Hovedspørsmål: Hvor store pensjonskostnader klarer bedriften å håndtere?

5 Åpenbare mangler ved dagens kapitaldeknings- / solvensregelverk  Hovedfokus er aktivasiden  Lite fokus på forpliktelsenes karakter – Mangeårige garantier contra ettårig garanti.. – 4% garanti contra 0% garanti..  Statsobligasjoner er uten kredittrisiko (også greske..) 5

6 Grunntrekk i Solvens II  Hvilke forpliktelser har selskapet påtatt seg?  Hvordan har selskapet sikret seg?  Hvilket overskudd / underskudd genereres? 6

7 Grunntrekk i Solvens II  Hvilke forpliktelser har selskapet påtatt seg?  Hvordan har selskapet sikret seg?  Hvilket overskudd / underskudd genereres?  Men gresk stat er fortsatt uten kredittrisiko… 7

8 Håndtering av lave renter i Solvens I regime 8 Prinsippskisse «Høye» renter «Lave» renter Rentegaranti

9 9 Håndtering av lave renter i Solvens I regime 9 Prinsippskisse «Høye» renter «Lave» renter Rentegaranti «Hold til forfall» rentepapirer Forpliktelser til bokført verdi Hold til forfall klasse

10 10 Håndtering av lave renter i Solvens I regime 10 Prinsippskisse «Høye» renter «Lave» renter Rentegaranti «Hold til forfall» rentepapirer Forpliktelser til bokført verdi Hold til forfall klasse «Det årn`er seg»

11 11 Håndtering av lave renter i Solvens II regime 11 Prinsippskisse «Høye» renter «Lave» renter Rentegaranti «Fremtiden» neddiskonteres i dagens kapitalkrav «Det årn`er seg ikke!»

12 12 Qis 5 basert på 2009 data 12 Endring i krav til ansvarlig kapital for ulike tjenestepensjonsprodukter

13 Har det «årn`a» seg historisk? 13 Markedets (og SIIs) Renteforventninger Reell renteutvikling 10 års euro swap

14 Solvenskravutvikling dersom vi hadde vært i SII verden 14 10 års euro swap Lavt krav: Rentene blir høye! Illustrasjon for rentesensitive produker

15 Solvenskravutvikling dersom vi hadde vært i SII verden 15 10 års euro swap Lavt krav: Rentene blir høye! Høyt krav: Rentene blir lave! Illustrasjon for rentesensitive produker

16 Solvenskravutvikling dersom vi hadde vært i SII verden 16 10 års euro swap Lavt krav: Rentene blir høye! Lavt krav: Rentene blir høye! (Puuhh) Høyt krav: Rentene blir lave! Illustrasjon for rentesensitive produker

17 Solvenskravutvikling dersom vi hadde vært i SII verden 17 10 års euro swap Lavt krav: Rentene blir høye! Lavt krav: Rentene blir høye! (Puuhh) Høyt krav: Rentene blir lave! Hjelp! Illustrasjon for rentesensitive produker

18 Overlever ytelsesavtalen – delscore 1 18 ProContra Solvens II

19 Lave renter gir høyere premie for bedrifter 19 Beregningsrente for nye premier senkes fra 3% til 2,5% fra 2012

20 20 Overlever ytelsesavtalen – delscore 2 20 ProContra Solvens II Lavere beregningsrente

21 «Korridoren» i NRS forsvinner i 2013  Estimatavvik har hittil kunnet føres i «korridor» – Har redusert effekten av estimatavvik  Mulighet til å bruke ”korridor” forsvinner i 2013 som følge av revidering av IAS19 (”IAS19R”)  Vil gi mer svingende egenkapital og resultat  Ikke resultatført estimatavvik ved implementering må balanseføres (mot egenkapital) – Direkte egenkapitaleffekt – Kan unngås ved overgang til innskuddspensjon 21

22 22 Overlever ytelsesavtalen – delscore 3 22 ProContra Solvens II Lavere beregningsrente Bortfall av korridor

23 Ytelsesavtale vs. Reformert folketrygd 23 Lite fleksibel, forutsigbar folketrygd Ytelsespensjon Gammelt system Ønsket nivå

24 24 Ytelsesavtale vs. Reformert folketrygd 24 Lite fleksibel, forutsigbar folketrygd Ytelsespensjon Gammelt systemReformert folketrygd Individualisert Innskuddsbasert Alleårsbasert Levealdersjustert Hvilken folketrygd skal forutsettes? Hvordan definere ytelsen? Ønsket nivå

25 Ytelse definert som et påslag  Ytelse defineres separat – «Ap er lik 20% av sluttlønn»  Levealdersjustering forkludrer bildet..  Hvordan sikres opptjente rettigheter? 25 Reformert folketrygd Individualisert Innskuddsbasert Alleårsbasert Levealdersjustering Folketrygd blir det den blir Definert påslag

26 26 Overlever ytelsesavtalen – delscore 4 26 ProContra Solvens II Lavere beregningsrente Bortfall av korridor Forhold til reformert folketrygd

27 Alternative løsninger  Akseptere problemene dagens ytelsesavtaler skaper  Bygge på folketrygdens «kapitalopptjeningsprinsipp» og «individualiseringslinje»  Kapitalopptjeningsprinsipper: – Innskuddsbasert: Innskudd defineres – Målsatt ytelse: Det tas sikte på at det skal være nok kapital til at en bestemt ytelse er rimelig oppnåelig  Bygge på kapitalforvaltningsregimer som allerede eksisterer  Lett å tilpasse til alleårsopptjening og levealdersjustering 27


Laste ned ppt "Overlever ytelsesavtalen? Jørund Vandvik Nordea Liv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google