Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demokratiet slår rot i Norge Marius Vøllestad Bø vgs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demokratiet slår rot i Norge Marius Vøllestad Bø vgs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demokratiet slår rot i Norge Marius Vøllestad Bø vgs

2 Oversikt over undervisningen  Norge og Napoleonskrigene  Karl Johan  Kristian Fredrik  Riksforsamlingen på Eidsvoll  Grunnloven av 17. mai  Union med Sverige  Etter 1814

3 Napoleonskrigene  Danmark-Norge var nøytrale under Napoleonskrigene frem til 1807  Storbritannia tok da den dansk-norske flåten fordi Danmark-Norge ikke ønsket å gå imot Frankrike  Dette førte til at Danmark-Norge søkte beskyttelse fra Napoleon  Danmark-Norge måtte dermed støtte handelsblokaden mot Storbritannia, som ble en økonomisk katastrofe for Norge  Norske skip ble beslaglagt, og salget av varer opphørte  Import av dansk korn opphørte, og førte til matmangel i Norge  Dette førte til kraftig kritikk av dansk styre

4 Karl Johan  I 1809 ble den svenske kongen Gustav 4. avsatt og kronen ble overtatt av den barneløse Karl 13.  I 1810 ble Napoleons mektigste general Jean Baptiste Bernadotte valgt til konge med navnet Karl Johan  Karl Johan allierte seg med Napoleons motstandere og Sverige gikk i krig mot Frankrike  Et av hovedmotivene til Karl Johan var å overta makten over Norge  Han gikk samtidig til angrep mot Danmark, som uten særlig motstand gav seg raskt  Resultatet en fredsavtale januar 1814: Kiltraktaten  Danmark gir fra seg Norge til Sverige, men Norge skal være en selvstendig stat i unionen med felles konge  Motstanden i Norge var forholdsvis stor mot denne avtalen

5 Kristian Fredrik  Den danske prinsen, Kristian Fredrik, dro våren 1814 til Norge i et forsøk på å gjøre Norge til et selvstendig land der han kunne bli konge  Kristian Fredrik krevde å bli eneveldig konge av Norge  Han møtte stor motstand blant annet på grunn av opplysningstankene om folkesuverenitet  Mange krevde at en folkevalgt nasjonalforsamling skulle velge kongen  Men siden Norge manglet en nasjonalforsamling, måtte det velges en riksforsamling som skulle utarbeide grunnlov og velge konge  Kristian Fredrik aksepterte dette

6 Riksforsamlingen på Eidsvoll  Valg av representanter til riksforsamlingen foregikk i landets kirker  10. april 1814 møttes 112 representanter på Carsten Ankers eiendom på Eidsvoll  Her kom det frem at noen likevel kunne tenke seg å gå i union med Sverige  Flertallet gikk inn for selvstendighet med Kristian Fredrik som konge  De som støttet kongen tok navnet Selvstendighetspartiet og ble ledet av Christian Magnus Falsen og Georg Sverdrup  Hovedmotstanderen til Selvstendighetspartiet var Herman Wedel Jarlsberg som var leder for Svenskepartiet (Unionspartiet)

7 Grunnloven av 17. mai  Etter 40 dager var arbeidet med grunnloven ferdig  17. mai skulle Kristian Fredrik bli valgt til norsk konge  Hele forsamlingen godtok grunnloven og den nye kongen  Grunnloven preges av Montesquieus tredelte maktfordelingsprinsipp  Nasjonalforsamlingen fikk navnet Stortinget  Stemmeretten ble kraftig utvidet

8 Union med Sverige  Britene satte i gang handelsblokade og europeiske stormakter støttet Kiltraktaten  I juli brøt det ut krig mellom Sverige og Danmark som varte i to uker, og Kristian Fredrik gav seg  10. august 1814 startet en forhandling mellom Sverige og Norge i Moss  14. august ble Mossekonvensjonen lagt frem der Norge gikk i union med Sverige med felles konge og utenrikspolitikk  Svenskene godtok hovedsakelig grunnloven fra Eidsvoll  I november 1814 valgte Stortinget Karl 13. til konge av Unionen  I 1818 døde Karl 13. og Karl Johan ble konge

9 Ny administrasjon  Først etter 1814 fikk Norge mange nye sentrale organer  Nasjonalforsamling og regjering  Rettssystem og domstol  Nasjonalbank  Slott  Universitet

10 Etter 1814  Embetsmennene og handelsborgerne hadde spilt en viktig rolle under hele prosessen, og kom til å spille en viktig rolle i årene som kom  De hadde utdanning, god økonomi og sterkt nettverk  Det nye politiske systemet førte likevel til at mange lokale bønder ble valgt til nasjonalforsamlingen i årene som kom  I 1836 ble formannskapsloven vedtatt, som skulle sikre et politisk system i alle kommuner  Selv om det da fikk lite å si, ble det et viktig prinsipp for senere folkestyre og demokrati

11  1848 brøt Februarrevolusjonen ut i Frankrike  Dette var gnisten som førte til at sosialisten Marcus Thrane i 1849 krevde at stemmeretten skulle gjelde alle menn  Marcus Thrane og hans bevegelse krevde også mange nye sosiale reformer  Han ble satt i fengsel 1851 og Thrane- bevegelsen gikk i oppløsning  Det ble aldri noe revolusjon i Norge


Laste ned ppt "Demokratiet slår rot i Norge Marius Vøllestad Bø vgs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google