Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 10: Det unge norske demokratiet BOKMÅL Elevene skal kunne - drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 10: Det unge norske demokratiet BOKMÅL Elevene skal kunne - drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 10: Det unge norske demokratiet BOKMÅL Elevene skal kunne - drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på og 1800-tallet - gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen

2 -Konservativ politisk reaksjon over det meste av Europa. -Karl Johan forsøkte å endre Grunnloven. -Alvorlig økonomisk tilbakeslag: trelasthandlere gikk konkurs bøndene på Østlandet gjorde opprør i 1818 store kostnader med å gjenreise pengevesenet Etter 1814 kom en krise for det norske folkestyret.

3 Bøndene mobiliserer -En rekke bondevennlige lover rundt Stor økning i bonderepresentasjonen på Stortinget i Formannskapslovene fra 1837 innførte folkestyre i herred (kommuner) og amt (fylker).

4 Standssamfunnet rakner Hva særmerker et standssamfunn? - Inndeling i store og klart atskilte grupper: embetsmenn byborgere Bønder -Stendene har ulike rettigheter og plikter i samfunnet. -Stendene er ulike i åndelig og materiell kultur. -Liten mobilitet stendene imellom.

5 Standssamfunnet rakner - Grunnloven undergravde standsinndelingen: Den likestilte alle i fundamentale menneskerettigheter. Den ga rett til politisk deltaking på tvers av standsgrensene. - Overgangen fra merkantilisme til liberalisme: Reguleringer og privilegier (særretter) i næringslivet ble fjernet.

6 Standssamfunnet rakner -Bedre skolevesen fremmet sosial mobilitet. -Også husmenn og arbeidere ble politisk aktive omkring 1850, men mislyktes i første omgang.

7 Embetsmannsstaten -Embetsmennene kontrollerte den norske staten like fram til 1884: De satt i den utøvende og i den dømmende makten De drev selvrekruttering i disse posisjonene -Stortinget hadde begrenset innflytelse over regjeringen.

8 Folkestyre på frammarsj -Bedre skolegang og lese- og skrivekunnskap. -Større utbredelse av bøker og aviser. -Politisk trening i nye lag og organisasjoner. -Politisk trening i lokalstyringen. -Kampen for parlamentarisme 1872–84: Stortingsflertallet burde ha kontroll med regjeringen. -Dannelsen av politiske partier. -Menn fikk full stemmerett i 1898, kvinner i 1913.

9 Unionen med Sverige blir oppløst -Fra 1814 var det Sverige som styrte den felles svensk-norske utenrikspolitikken. -Økende norsk misnøye: Norge hadde sine egne interesser i utenrikshandelen. Norge hadde en stor flåte i utenriksfart.

10 Unionen med Sverige blir oppløst -Kongens tredje gangs veto mot en lov om opprettelse av eget norsk konsulatvesen førte til at Stortinget sa opp unionen 7. juni Folkeavstemninger støttet unionsoppløsningen og anbefalte at Norge fortsatt skulle være kongedømme. -Den danske prins Carl ble valgt til ny norsk konge under navnet Haakon 7.


Laste ned ppt "Kapittel 10: Det unge norske demokratiet BOKMÅL Elevene skal kunne - drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google