Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 10: Det unge norske demokratiet BOKMÅL Elevene skal kunne - drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 10: Det unge norske demokratiet BOKMÅL Elevene skal kunne - drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 10: Det unge norske demokratiet BOKMÅL Elevene skal kunne - drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet - gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen

2 -Konservativ politisk reaksjon over det meste av Europa. -Karl Johan forsøkte å endre Grunnloven. -Alvorlig økonomisk tilbakeslag: trelasthandlere gikk konkurs bøndene på Østlandet gjorde opprør i 1818 store kostnader med å gjenreise pengevesenet Etter 1814 kom en krise for det norske folkestyret.

3 Bøndene mobiliserer -En rekke bondevennlige lover rundt 1820. -Stor økning i bonderepresentasjonen på Stortinget i 1833. -Formannskapslovene fra 1837 innførte folkestyre i herred (kommuner) og amt (fylker).

4 Standssamfunnet rakner Hva særmerker et standssamfunn? - Inndeling i store og klart atskilte grupper: embetsmenn byborgere Bønder -Stendene har ulike rettigheter og plikter i samfunnet. -Stendene er ulike i åndelig og materiell kultur. -Liten mobilitet stendene imellom.

5 Standssamfunnet rakner - Grunnloven undergravde standsinndelingen: Den likestilte alle i fundamentale menneskerettigheter. Den ga rett til politisk deltaking på tvers av standsgrensene. - Overgangen fra merkantilisme til liberalisme: Reguleringer og privilegier (særretter) i næringslivet ble fjernet.

6 Standssamfunnet rakner -Bedre skolevesen fremmet sosial mobilitet. -Også husmenn og arbeidere ble politisk aktive omkring 1850, men mislyktes i første omgang.

7 Embetsmannsstaten -Embetsmennene kontrollerte den norske staten like fram til 1884: De satt i den utøvende og i den dømmende makten De drev selvrekruttering i disse posisjonene -Stortinget hadde begrenset innflytelse over regjeringen.

8 Folkestyre på frammarsj -Bedre skolegang og lese- og skrivekunnskap. -Større utbredelse av bøker og aviser. -Politisk trening i nye lag og organisasjoner. -Politisk trening i lokalstyringen. -Kampen for parlamentarisme 1872–84: Stortingsflertallet burde ha kontroll med regjeringen. -Dannelsen av politiske partier. -Menn fikk full stemmerett i 1898, kvinner i 1913.

9 Unionen med Sverige blir oppløst -Fra 1814 var det Sverige som styrte den felles svensk-norske utenrikspolitikken. -Økende norsk misnøye: Norge hadde sine egne interesser i utenrikshandelen. Norge hadde en stor flåte i utenriksfart.

10 Unionen med Sverige blir oppløst -Kongens tredje gangs veto mot en lov om opprettelse av eget norsk konsulatvesen førte til at Stortinget sa opp unionen 7. juni 1905. -Folkeavstemninger støttet unionsoppløsningen og anbefalte at Norge fortsatt skulle være kongedømme. -Den danske prins Carl ble valgt til ny norsk konge under navnet Haakon 7.


Laste ned ppt "Kapittel 10: Det unge norske demokratiet BOKMÅL Elevene skal kunne - drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google