Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 9. Den politiske revolusjonen Elevene skal kunne – drøfte hvordan opplysningstidas idealer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 9. Den politiske revolusjonen Elevene skal kunne – drøfte hvordan opplysningstidas idealer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 9. Den politiske revolusjonen Elevene skal kunne – drøfte hvordan opplysningstidas idealer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet Påbygging BOKMÅL

2 Opplysningsfilosofiens budskap Menneskene vinner kunnskapgjennom fornuften – All argumentasjon som ikke var bygd på fornuft, var ugyldig Menneskerettighetene – Rett til liv og frihet – Rett til eiendom – Rett til frihet til å tenke og ytre seg (ytringsfrihet) Folkesuvereniteten – I siste instans ligger makten hos folket Påbygging

3 Maktfordelingsprinsippet (Montesquieu) – Iverksettende/utøvende makt – Lovgivende makt – Dømmende makt Påbygging

4 Den amerikanske revolusjonen – Det britiske parlamentet forsøkte å skattlegge de 13 koloniene - «ingen skatt uten representasjon – Krig med britene 1775–1783 – Uavhengighetserklæringen 1776 – Menneskerettigheter ble formulert – Delstatene lager seg konstitusjoner Påbygging

5 Den amerikanske revolusjonen – Freden i Paris 1783 – De 13 amerikanske koloniene fikk sin selvstendighet fra Storbritannia – Forfatning for hele føderasjonen (USA) 1787 – Sterk føderalmakt – Folkestyre Påbygging

6 Den franske revolusjonen Årsaker – Stor statsgjeld etter hjelpen til amerikanerne i selvstendighetskrigen – Jordbrukskrise og matmangel – Tredjestandens opprør – Stendermøtet 1789 definerer seg som nasjonalforsamling – Uro i Paris og i landdistriktene – Mange adelige godseiere går i landflyktighet – Nasjonalforsamlingen opphever privilegievesenet og erklærer menneskerettighetene Påbygging

7 Radikaliseringsfasen 1789–1794 – Kirkens eiendommer blir nasjonaliserte - kongen protesterer - deler av presteskapet går under jorda eller rømmer til utlandet -en stor del av bøndene støttet de religiøse lederne – Ny konstitusjon ferdig 1791 Påbygging

8 – Kongefamiliens fluktforsøk – Krig mot Østerrike, Preussen og Storbritannia i 1792 – Kongefamilien fengslet og avrettet 1793 – Robespierres «terror» 1793-94 - støtte hos småkårsfolket i Paris – «sansculottene» - terroren var rettet mot adelen og andre folkefiender Påbygging

9 Avradikaliseringsfasen 1794–1815 – Robespierre gikk for langt, og Robespierre ble styrtet og avrettet selv. - ny, reaksjonær forfatning 1795 - franske erobringer i nabolandene – stadig flere for å kunne finansiere hæren på bekostning av de erobrede områdene. – Napoleon Bonaparte ledet et militærkupp i 1799 - keiserdømme under Napoleon 1. 1804 Påbygging

10 – Imperiets vekst og fall - seier over Østerrike, Preussen og Russland 1805–1807 - fastlandsblokaden mot Storbritannia 1806 - katastrofalt fransk nederlag i Russland 1812 - stor allianse mot Napoleon: Preussen, Østerrike, Sverige, Storbritannia og Russland - Napoleon kapitulerer i Paris 1814 - Napoleons siste forsøk – nederlaget ved Waterloo 1815 - Wienkongressen avgjør fredsvilkårene i Europa Påbygging

11 – Hvilke deler av revolusjonsverket hadde overlevd under Napoleon? - oppfatninga om menneskerettighetene - likskapsprinsippet - utdanning og like sjanser for alle - lønn etter innsats - moderne lovgiving og ukorrupt rettsvesen - religionsfrihet og ukonfesjonell stat Påbygging


Laste ned ppt "Kapittel 9. Den politiske revolusjonen Elevene skal kunne – drøfte hvordan opplysningstidas idealer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google