Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOLKESTYRETS UTVIKLING I NORGE. FOLKESTYRE Presentasjon Side 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOLKESTYRETS UTVIKLING I NORGE. FOLKESTYRE Presentasjon Side 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOLKESTYRETS UTVIKLING I NORGE

2 FOLKESTYRE Presentasjon Side 2

3 FOLKESTYRETS FORUTSETNINGER Stemmerett ved valg Styrkeforholdet mellom statsmaktene Infrastruktur og kommunikasjon Samfunn i endring Presentasjon Side 3

4 DET NORSKE FOLKESTYRETS FØDSEL: 1814 Grunnloven av 1814 Maktfordeling Folkesuverenitet Presentasjon Side 4

5 KAMPEN FOR STEMMERETTEN

6 STEMMERETTEN ETTER 1814 Stemmeretten i Grunnloven av 17. mai 1814 (§ 50.): Stemmerett gis bare til norske borgere som er over 25 år, har bodd i landet i 5 år og enten, a. er eller har vært embetsmenn, b. eier eller i mer enn 5 år har leid matrikulert jord, c. er byborgere eller eier eiendom i byer til en verdi av minst 300 Rigsbankdaler. Presentasjon Side 6

7 1898: ALMINNELIG STEMMERETT FOR MENN Krav om stemmerettsutvidelser et av de viktigste kravene for opposisjonen fra 1860-tallet Utvidelse i etapper Presentasjon Side 7

8 1913: ALMINNELIG STEMMERETT FOR KVINNER Begrenset kommunal stemmerett 1901 Begrenset stemmerett i stortingsvalg 1907 Alminnelig kommunal stemmerett 1910 Presentasjon Side 8

9 STEMMERETTEN ETTER 1913 Stemmeretten utvidet ved senkning av aldersgrensen 1920 – til 23 år 1946 – til 21 år 1967 – til 20 år 1977 – til 18 år Presentasjon Side 9

10 VALGORDNINGEN 1814: Indirekte valg 1905: Flertallsvalg i enkeltmannskretser 1919: Forholdstallsvalg Presentasjon Side 10

11 OPPOSISJON OG FORHOLDET MELLOM STATSMAKTENE 1814-1884

12 FORHOLDET MELLOM STATSMAKTENE 1814- 1884 1814-1840: Grunnlovs- konservatisme 1840-1870: Sterk regjering 1870-1884: Kamp om parlamentarisk kontroll Presentasjon Side 12

13 MODERNISERENDE EMBETSMANNSREGIME Presentasjon Side 13

14 FOLKELIG OPPOSISJON «Uvitenhetens triumf og barbariets forløper» Presentasjon Side 14

15 EMBETSMANNSSTATENS FALL OG PARLAMENTARISMENS GJENNOMBRUDD

16 LOKALT SELVSTYRE FORMALISERT: FORMANNSKAPSLOVENE 1837 Lokaldemokratiet som springbrett for det nasjonale folkestyret Sentralisert kontroll eller lokalt selvstyre Presentasjon Side 16

17 VENSTREKOALISJONEN MOT EMBETSMENNENE Folkesuverenitetstanken fra 1814 En sammensatt koalisjon Presentasjon Side 17

18 1884: EMBETSMANNSREGIMETS FALL Forfatningsstriden: Kampen om folkestyrets utstrekning Statsrådssaken Vetostriden Valgkamp og riksrett Kongelig statskupp? Presentasjon Side 18

19 1884: DE FØRSTE POLITISKE PARTIENE Presentasjon Side 19

20 1884: PARLAMENTARISMENS GJENNOMBRUDD Johan Sverdrup og parlamentarismen Når ble parlamentarismen innført? Presentasjon Side 20

21 UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905 Utenrikspolitikken under parlamentarisk kontroll Nytt konstitusjonelt kongedømme Presentasjon Side 21

22 KANALER UTENOM STORTINGET

23 NORSKE FOLKEAVSTEMNINGER 1905 (august): Om unionsoppløsning 1905 (november): Om Norges fremtidige statsform 1919: Om brennevinsforbud 1926: Om brennevinsforbud, forbudet opphevet 1972: Om norsk medlemskap i EF 1994. Om norsk medlemskap i EU Presentasjon Side 23

24 ARBEIDSLIVSORGANISASJONENE I POLITIKKEN 1935: Kriseforliket Hovedavtalen «korporativ pluralisme» Presentasjon Side 24

25 AKTIVISME OG SÆRINTERESSER Interesseorganisasjoner Lobbyvirksomhet Nye påvirkningskanaler Presentasjon Side 25

26 FOLKESTYRET UNDER PRESS

27 OKKUPASJONSTIDEN: GRUNNLOVEN SATT TIL SIDE Presentasjon Side 27

28 ANTIDEMOKRATISKE TRUSLER Presentasjon Side 28

29 MINORITETENES PLASS: FORNORSKING Nasjonsbygging som grunnlag for utviklingen av folkestyret Medaljens bakside: Fornorsking av urfolk og minoriteter Presentasjon Side 29

30 MANGLENDE INTERESSE? Lavere valgdeltagelse Færre medlemmer i partiene Manglende interesser for folkestyret? Presentasjon Side 30

31 DELTAGELSE OG REPRESENTASJON. ET MODERNE FOLKESTYRE

32 KVINNENES DELTAGELSE Økende samfunnsdeltagelse Høyere andel kvinner i utdanning og yrkesliv Reell politisk representasjon Økende andel folkevalgte Høyere valgdeltagelse Presentasjon Side 32

33 SAMETINGET. URFOLKSRETTIGHETER OG REPRESENTASJON Sametinget åpnet i 1989 Velges av de oppførte i sametingets valgmanntall Representerer den samiske befolkningens interesser Presentasjon Side 33

34 GLOBALISERING – «EN MINDRE VERDEN» Presentasjon Side 34

35 FOLKESTYRET GJENNOM 200 ÅR Presentasjon Side 35

36 DISKUSJONSTEMAER

37 TIL DISKUSJON Hvordan bør fremtidens folkestyre se ut? Presentasjon Side 37

38 TIL DISKUSJON Hva er folkestyrets utfordringer i dag? Direkte trusler? Dalende interesse og engasjement? Presentasjon Side 38


Laste ned ppt "FOLKESTYRETS UTVIKLING I NORGE. FOLKESTYRE Presentasjon Side 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google