Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Født sånn blitt sånn? Ledelse av kvinner og menn Anne Grethe Solberg 20. april 2012 Gender Consulting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Født sånn blitt sånn? Ledelse av kvinner og menn Anne Grethe Solberg 20. april 2012 Gender Consulting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Født sånn blitt sånn? Ledelse av kvinner og menn Anne Grethe Solberg 20. april 2012 Gender Consulting

2 Hva er kjønn? Biologisk kjønn: Fysiske indre og ytre forskjeller. Natur Hormoner, fysiologi, genetalier Sosiale kjønnsroller: Samfunnsskapte forskjeller. Kultur Feminin: Omsorgsfull, empatisk, varm, relasjonell, avhengig Maskulint: Pågående, ta sjanse, viljesterk, selvhevdende, uavhengig Androgyn: Feminine og maskuline trekk Udifferensiert: Utydelig, defensiv og avventende Strukturelt kjønn: Forskjeller i rangering. Kontekst Posisjoner i hierarkiet Type arbeidsoppgaver

3 Det finnes få stereotypiske mennesker: maskuline menn og feminine kvinner

4 Født sånn?! Blitt sånn?! Psykologisk: Aggresjon, sensitivitet, verbal/nonverbal Sosiologisk: Sosiale rollemønstre på jobb og privat Evolusjonistisk: Kvinner og menn tiltrekker hverandre Antropologisk: Tverrkulturelle trekk menn = kapital, kvinner = omsorg Feministiske økonomiske analyser: Inntjening, arbeidstid, lønn Gjør deg opp din mening!

5 Hva er effekt av kjønnsmangfold? Attraksjon: Markedsmessig kortsiktig klokt Gir god profilering Økt attraksjon for kompetanse, kunder, investorer Synlig, ytre, offensiv Rettigheter: Demokratisk lik rett til lik deltagelse Moral: Etisk ansvarlig Samfunnsnyttig Interessekonflikter CSR RETTFERDIGLØNNSOMHET K&M L I K E K&M U L I K E Effektivitet: Langsiktighet og økt ressurstilgang Talent- potensialutnyttelse Innovasjon Usynlig, indre, effekt av mangfold

6 Effekt: Kvantitet og kvalitet Kvantitativ kjønnsmangfold: Balanse i antall kvinner og menn Synlig for ytre omgivelser Kvalitativt kjønnsmangfold: Drar nytte av kjønnsforskjeller Krevende Kvalitativt mangfold betinges av kvantitativt mangfold. ”Demographic variation does not in itself increase organizational effectiveness. It is how a company defines diversity – and what it does with the experiences of being a diverse organization – that delivers on the promise” (Thomas & Ely 1996)

7 Hva er effekt av kjønnsmangfold? Helheten i gruppen er større en summen av enkeltmeningene Gruppens interaksjon gir innsikt enkeltindivid ikke klarer Beslutningen er mer ekstrem enn gjennomsnittet av medlemmene Noe nytt som er nyttig og korrekt Synergi og innovasjon

8 Hierarki hemmer kjønnsmangfold Få normleverandører Konformitetspress Kjønnsnøytralisering Knapphet på goder Maskuline lederkriterier Språk og begreper Homososial rekruttering

9 Nettverk fremmer mangfold MINDRE ADMINISTRASJON TEKNOLOGI KUNNSKAP IKKE BEHOV FOR UFAGLÆRTE Mange normleverandører Talentutnyttelse Entreprenørskap Informasjonsflyt

10 Hvordan oppnå effekt av kjønnsmangfold? Kvantitativ studie 114 spørsmål 917 topp- og mellomledere Telekom, IKT, næringsmiddel, olje, media Kjønnsrolle Lederstil Innovasjonsklima Biologisk kjønn Holdninger til kjønnsmangfold

11 Innovasjonsklima Klima påvirker prestasjoner som påvirker kommunikasjon, problemløsning, beslutningsevne Klima defineres av dem som er i det Et godt innovasjonsklima inneholder: Deltagertrygghet Støtte til ideer Saksorientering Visjonær tenking (Anderson & West, 1998) Optimalt klima: Emosjonell åpen tone, tillitsfull, aksepterende, fri for spenninger, respekt for forskjeller og uenighet

12 Fasilitering fremmer godt innovasjonsklima Vise objektivitet: Ideer kan fremmes fritt uten at lederen uttrykker sin mening eller påvirker dem Polarisere: Lederen får de uenige til å overbevise hverandre og dele ideer og kunnskap og bygge dem videre inn i sine resonnement Myndiggjøre: Lederen overlater reell beslutningsmyndighet og ansvar til gruppen og aksepterer løsningen fullt ut

13 God innovasjonsledelse Fasiliterende lederstil Androgyne ledere bedre enn maskuline og feminine Effektivitets-, attraksjons- og rettferdighetsargumentet Kvinner mest positive holdninger til kjønnsmangfold Androgyn, maskulin og feminin jevnt fordelt på K & M


Laste ned ppt "Født sånn blitt sånn? Ledelse av kvinner og menn Anne Grethe Solberg 20. april 2012 Gender Consulting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google