Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima for kreativitet og innovasjon Gro Ellen Mathisen, UiS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima for kreativitet og innovasjon Gro Ellen Mathisen, UiS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima for kreativitet og innovasjon Gro Ellen Mathisen, UiS

2 Hva er klima? En persepsjon og beskrivelse av en sosial kontekst som individet er en del av Summen av disse persepsjonene utgjør et gruppeklima, avdelingsklima eller organisasjonsklima Viktig å kartlegge hvorvidt persepsjonene er i samsvar! Hva er forskjellen mellom klima og psykososialt arbeidsmiljø? Og mellom klima og kultur?

3 Hva er et kreativt eller innovativt klima? Er det spesielle typer klima som fremmer kreativitet og innovasjon? HVA er kreativitet og innovasjon??

4 Kreativitet Et kreativt resultat: nytt, nyttig og attraktivt En kreativ prosess: en prosess som kan lede til kreative resultater. Består både av å generere og velge ut ideer eller løsninger

5 Innovasjon Større fokus på gjennomføring av ideer eller løsninger. Disse ideene kan være utarbeidet av en selv eller av andre. Men flere definisjoner av innovasjon legger også vekt på kreativitet som en viktig forutsetning for innovasjon eller som en del av innovasjonsbegrepet.

6 Et sosialt klima som fremmer kreativitet Idéstøtte Utfordringer Oppleve eierskap til mål og aktiviteter Autonomi Mye debatt og utveksling av synspunkter Tillit og trygghet Humor Ressurser Risikovilje Få emosjonelle konflikter

7 Kreative arbeidsmiljø: Modeller og kartleggingsinstrumenter KEYS: ikke oversatt til norsk. Center for Creative Leadership. Creative Climate Questionnaire: Gøran Ekvall. Oversatt til norsk, brukes endel, uklart mht til lisenser. Måler 10 faktorer.

8 Et sosialt klima som fremmer innovasjon Stort overlapp med kreative arbeidsmiljø Men i tillegg vekt på: Kvalitetssikring, kontrollsystemer, kontinuerlige modifikasjoner og forbedringer Visjoner/målsetninger

9 Innovative arbeidsmiljø: Modeller og kartleggingsinstrumenter Siegel Scale of Support for Innovation: Ikke oversatt til norsk. Mest brukt i skolemiljøer Team Climate Inventory: for bruk i team og grupper. Oversatt til en rekke språk: norsk, svensk, finsk, italiensk, tysk.

10 Fokus i avhandlingen: kreative og innovative gruppe/teamklima Hvorfor team? Hvorfor klima?

11 Teamklima for innovasjon og kreativitet Fire sentrale faktorer: Innovasjonsstøtte Trygghet Visjoner og mål Saksorientering Anderson & West, 1998

12 Visjon Saksorientering Trygghet Innovasjonsstøtte Kvalitativ innovasjon Kvantitativ innovasjon Team effektivitet og innovasjonsevne Wests innovasjonsmodell

13 Team Climate Inventory (TCI) Spørreskjema bestående av 44 spørsmål Måler de fire faktorene innovasjonsstøtte, trygghet, saksorientering og visjon + en skala som måler sosial ønskelighet

14 Forskningsdokumentasjon av modellen Oversatt til en rekke språk og undersøkt i ulike typer utvalg som helsevesen,forskningsinstitusjoner og oljeselskaper. Disse studiene støtter modellen (faktorstruktur, reliabilitet og kriterievaliditet)

15 Den norske versjonen av TCI Prøvet ut på et stort utvalg (1487 personer) fra ulike organisasjoner og flere utvalg fra Posten Akseptabel kvalitet (faktorstruktur, reliabilitet). TCI predikerer kundetilfredshet ved postkontor og distribusjonsteam Kan brukes som et team-mål

16 Men hva skal til for å skape et kreativt og innovativt klima???

17 Team kontekst: - Utfordrende oppgave - Kreative team medlemmer - Team diversity - Teamets alder Organisasjons kontekst: - Kultur/klima for innovasjon - Ytre krav Ledelse Team prosesser: - Utvikling av felles oppfattede mål - Innovasjonsstøtte - Saksorientering - Trygghet - Antall innovasjoner. - Innovasjon kvalitet: radikal betydning nyhet effektivitet InputsProsessOutputs West & Hirst, 2003

18 Kreativ personlighet, klima og kreativitet/innovasjon Klima for kreativitet og innovasjon Kreativitet og innovasjon Personlighets- sammensetning

19 Personlighetsmål Originalitet Fleksibilitet Assosiativ orientering* Ambisjon Motivasjon Emosjonell stabilitet

20 Personlighet Gjennomsnittlig skåre Høyeste skåre Laveste skåre Spredning Sammensetning av flere personlighetsvariabler

21 Konklusjon Personlighet var ingen sterk påvirkningsfaktor på klima, og klima var viktigste prediktor for kreativitet og innovasjon!

22 A bad system will beat a good person every time……


Laste ned ppt "Klima for kreativitet og innovasjon Gro Ellen Mathisen, UiS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google