Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektroniske Behandlingslinjer…og bedre skal det bli…… Gro Sævil Helljesen 30.10.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektroniske Behandlingslinjer…og bedre skal det bli…… Gro Sævil Helljesen 30.10.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektroniske Behandlingslinjer…og bedre skal det bli…… Gro Sævil Helljesen 30.10.2007

2 Behandlingslinjer = Kjernevirksomheten i sykehus med fokus på faglig kvalitet, prosesser og samhandling Kommune- helsetjenester UtredningBehandlingInnleggelseDiagnostikkOppfølgingUtskrivelse Faglig Kvalitet (Beste praksis/evdence based) Ressursbruk knyttet til pasientforløpet (bla. KPP) Kommune- helsetjenester Copyright Sykehuset Østfold HF

3 Ulike begreper på det samme Care pathway, integrated care pathway, clinical pathway, critical pathway, behandlingsforløp, behandlingslkjeder, behandlingslinjer etc Clinical pathways er det som brukes mest, og kommer fra USA Care pathway benyttes mye i England

4 Definisjon, De Bleser 2006 Metode for styring av pasientforløp For en veldefinert pasientgruppe Basert på evidensbasert medisinske guidelines og beste medisinske praksis Utarbeides av tverrfaglige team Koordinerer roller og aktiviteter til alle involverte Ivaretar pasientinvolvering Koples til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater Monitorerer og analyserer variasjon Referanse: De Bleser L. 2006

5 Definisjon behandlingslinje ”Dokumentert beskrivelse av et forventet pasientforløp for en definert diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koplet til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater” Sykehuset Østfold HF ”Et verktøy til bedre pasientflyt, samarbeid og behandlingskvalitet” avdelingssjef Helge Stene-Johansen Copyright Sykehuset Østfold HF

6 ”Strid om ordet kan drive mennesker til å drepe hverandre, samtidig som en sann forståelse av de samme ordene ville ha fått dem til å omfavne hverandre” Trond Gabrielsen Frihet – Livets skapende flamme Anatole France

7 Utvikling av behandlingslinjer 20 behandlingslinjer tatt i bruk i løpet av 2008 Felles faglig standard av høy kvalitet Ledelsesforankret Strategisk utviklingsplan for Sykehuset Østfold HF 2005-2009

8 Behandlingslinjer i bruk og under utvikling ved Sykehuset Østfold Bronkiolitt Nyoppdaget diabetes hos barn Barn med gastroenteritt ADHD barn Schizofreni Spiseforstyrrelser Ustabil angina Pneumoni Slag Cataract Lindrende behandling Lymfom Varicer Ca coli Aorta aneurisme Hofteprotese Radiusfractur operativ behandling Oppstart i 2007: Nyrecancer Nyrestein Brystsmerter Gonatroser Brudd øvre femur Astma barn Glaucom Søvn apne ADHD voksne

9 Intranett alle behandlingslinjer, internett det neste…..

10 Behandlingslinje-teamet

11 Behandlingslinjeteamet Tverrfaglig sammensatt Behandlingslinje-ansvarlig lege Felles mål Gjensidig respekt Faglig og arbeidsmessig aksept Arbeider med pasientgruppen i det daglige Ansvarsfordeling for fremdrift

12 Behandlingslinjer som kommunikasjonsverktøy

13

14

15

16 Åpningsbilde behandlingslinje brystkreft

17 Kirurgisk poliklinikk

18 Åpningsbilde behandlingslinje brystkreft

19 ”Every system is perfectly designed to achieve exactly the results it gets” Tom Nolan Ønsker vi andre resultater må vi altså endre………….. våre prosesser

20 Utfordringen er å kople prosesser og resultater slik at det skaper interesse i klinikken Klinisk og faglige Resultater komplikasjoner infeksjoner reoperasjoner morbiditet mortalitet etc. Funksjonalitetfor pasienten (ADL/IADL) vanlig aktivitet i dagliglivet Pasienttilfredshet og involvering tatt med på råd informasjon om sykdom informasjon om medikamenter etc Ressursbruk Direkte og indirekte LOS KPP Reinnleggelser Etc. Copyright Sykehuset Østfold HF

21 Kople behandlingslinjen med ulike resultater

22 2007 for refleksjon og oppfølgning over tid Prosessen mer stabil Sept. 2007 46% forbedring SDI innført 15. Mai 2006 Liggedager for brystkreftpasienter ( DRG 257, 258, 259, 260; n=38) mastectomi og brystbevarende kirurgi Hele 2006 (n=171) og tom juli 2007 (n=92) 20062007

23 Prosessen mer stabil Sept. 2007 71% forbedring 20062007 SDI innført 15. Mai 2006 2007 for refleksjon og oppfølgning over tid Preoperativ liggetid i timer for brystkreftpasienter ( DRG 257, 258, 259, 260 N=56) mastectomi og brystbevarende kirurgi Hele 2006 (n=171) og tom juli 2007 (n=92)

24

25 Nøkkel resultater for brystkreftpasienter 2006 Klinisk og faglige Resultater Reoperasjoner = 8% Andre komplikasjoner =4% Andel brystbevarende =ca 60% i forhold til total mastectomi Mortalitet = 0 Ventetid før behandling etc. Funksjonalitet for pasienten (ADL) vanlig aktivitet i dagliglivet Pasienttilfredshet og involvering tatt med på råd =78,5 % informasjon om sykdom = 93,4 % Pasienttilfredshet = 91,7% Ressursbruk Direkte og indirekte Preoperativ liggetid gj.snitt = 5,29 timer (tall fom sept. 06) Total antall pasienter = 171 Andel samme dags innleggelse = 88% (sept –des 06) Reinnleggelser = 15 Kostnader per pasient = mean kr 27.726.-

26 Hvorfor behandlingslinjer? ”Rydder i eget hus” ”Orden i sysakene” Trygghet relatert til faglig praksis Forutsigbarhet for pasienter og helsepersonell Bidrar til tverrfaglig kommunikasjon – redusere muntlige misforståelser Forenkler tilgangen til dokumentasjon Gjør det enklere å ta i bruk ny kunnskap Godt grunnlag for informasjon og opplæring av pasienter og pårørende Godt grunnlag for opplæring av helsepersonell Bidrar til et helhetsperspektiv på behandlingsforløpet Godt utgangspunkt for OU, herunder planlegging, målinger og effektiv ressursutnyttelse Reduserer gapet mellom aktuell kunnskap/forskning og praksis Sikrer evidensbasert beste praksis til pasientene, som de forventer Behandlingslinjer er konkrete og håndterbare! De avgrenser et komplekst system til en definert pasientgruppe og et forløp som de fleste kjenner seg igjen i. Samtidig gjenspeiler de helheten.

27 Klassisk stil og Bokløv-stil


Laste ned ppt "Elektroniske Behandlingslinjer…og bedre skal det bli…… Gro Sævil Helljesen 30.10.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google