Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme
Målgruppe Personer fra 16 år med behov for utredning og behandling av psykisk lidelse. Personer med utviklingshemning og eventuelt med autismespekterforstyrrelser. autismespekterforstyrrelser med store sammensatte vansker og med funksjonsnivå som personer med utviklingshemning. Henvisning Det kreves henvisning fra spesialisthelsetjenesten Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Klinikk psykisk helse og avhengighet Besøksadresse: Verkensveien 19, 3.etasje, Postadr: Dikemarkveien 39, 1385 Asker Telefon: Faks: Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Faglig ansvarlig: Siv Helene Høidal Epost: Seksjonsleder: Anne-Karin Rustad Rudi Epost: Revidert: HS/KH Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

2 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling
Regional Seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme (PUA) er en seksjon ved Oslo universitetssykehus HF, klinikk for psykisk helse og avhengighet. Grunnleggende verdier Personer med utviklingshemning/autisme kan utvikle alle former for psykisk lidelse. Mennesker med psykisk lidelse kan i perioder være ute av stand til å ivareta egne behov og vil trenge mer assistanse i hverdagen. Behandlingen er basert på et samarbeid mellom pasient, familien og fagfolk. Individ Behandlingen innebærer utredning for å forstå pasientens sammensatte tilstand i en biopsykososial forståelsesmodell. Behandlingen tilpasses pasientens kognitive vansker på psykisk lidelse. Behandlingen omfatter: Systematisk miljøterapi, medikamentell behandling, samtaleterapi, gruppe-/familiebehandling og nettverksarbeid. Seksjonen Seksjonen yter psykiatriske spesialisthelsetjenster til personer med utviklingshemning/autisme i befolkningen over 16 år, primært i Helseregion Sør-Øst. Seksjonen samarbeider med habiliteringstjenesten i fylkene, DPS, kommuner/bydeler og med annen psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Seksjonen er en arenafleksibel seksjon. Det innebærer både døgnbehandling, polikliniske og ambulante tjenester. Seksjonen utreder, diagnostiserer, igangsetter behandling til personer med psykisk lidelse og tilrettelegger individuell miljøterapi. Samarbeid Seksjonen har et aktivt samarbeid med pasientens pårørende. Det tilbys psykoedukative flerfamiliegrupper, pasient og pårørende undervisning og det er et aktivt brukerråd ved seksjonen. Døgnenhetene Døgnenhet 1 og 2 gir tilbud til personer med lett til dyp utviklingshemning, eventuelt med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med store sammensatte vansker som grenser mot en lett grad av utviklingshemning. Spesialpoliklinikk Spesialpoliklinikken inngår i seksjonens øvrige behandlingstilbud. Henvisninger sendes til seksjonen. Seksjonen vurderer om tilbudet skal gis som et rent poliklinisk tilbud eller i kombinasjon med døgnbehandling. Spesialpoliklinikken tilbyr utredning, tilpasset psykoterapi, familiegrupper, medikamentell behandling, veiledning og undervisning. Forskning Seksjonen har siden 2000 deltatt i fagutvikling og forskningssamarbeid med Den Nasjonale Autismeenheten på Rikshospitalet. Seksjonen har i tillegg gjennomført prosjekter som har omfattet miljøbehandling til personer med utviklingshemning/autisme og alvorlig psykisk lidelse. Seksjonen har Enhet for forskning og utvikling. Tilbudet til pasienten inkluderer Kompetanseoverføring til lokale hjelpere både i Spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Faglig forankring Behandlingen i seksjonen er påvirket av kunnskap fra psykoterapeutiske teorier som bygger på utvikling og vekst gjennom relasjoner. Behandlingen er tverrfaglig og sammensatt av elementer fra blant annet biologisk medisin, utviklingspsykologi, systemteori og forskning fra feltet. Visjon Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Seksjon for logopedi Medisinsk klinikk


Laste ned ppt "Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google