Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Mentale overbelastnings- vansker Århus, Mai 2014 trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Mentale overbelastnings- vansker Århus, Mai 2014 trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Mentale overbelastnings- vansker Århus, Mai 2014 trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker

2 trine bakken 2014 2 Regional seksjon psykiatri og UH / autisme Regional psykiatrisk spesialistavdeling ved OUS Primært i helseregion Sør-Øst. Samarbeid med habiliteringstjenestene, bydelene i Oslo, DPS og andre avdelinger ved OUS Enheter for døgnbehandling 10 senger Enhet for ambulant behandling Enhet for poliklinisk behandling Regional kompetanseenhet for forskning og utvikling

3 trine bakken 2014 3 trine bakken - OUS 2011 Hverdagsvansker Det som alle mennesker opplever fra tid til annen; bekymring, søvnvansker, mindre energi etc etc For personer med ASD: vansker som er en følge av funksjonshemning –Samhandling –Kommunikasjon –Forståelse

4 trine bakken 2014 4 trine bakken - OUS 2011 Når blir hverdagsvansker lidelse? Det kan være vanskelig å skille hverdagsvansker fra psykisk lidelse hos personer med ASD Kategori VS dimensjon Når er uroen og beredskapen så høy og forekommer så ofte at disse symptomene kvalifiserer for en diagnose? Og i så fall, hvilken diagnose?

5 Selvregulering Det å kunne regulere seg selv effektivt i forhold til samfunnets forventninger og egne behov er forbundet med suksess i livet Manglende selvregulering er forbundet med vansker på mange plan Selvregulering blir tillagt stor vekt for utvikling av en del psykiske vansker

6 Selvregulering hos nevrotype voksne Evne til å endre egen tenkning og atferd og utøve kontroll over egne indre prosesser Ikke enkelt og i alle fall ikke hele tiden, og på alle områder Det å regulere seg krever en viss grad av selvbevissthet og evne til introspeksjon

7 Regulering av følelser og atferd ASD Personer med autisme: vansker med selvregulering ”Koketemperatur” Behov for regulering utenfra Gjelder mange områder foruten følelser; også søvn, aktivitet, mat etc Vil ha vansker med å gjenkjenne emosjonsuttrykk hos andre og regulere egen atferd ut fra denne informasjonen

8 trine bakken 2014 8 Hverdagsvansker ASD Går i stå overfor oppgaver hvis ikke alt ”går på skinner” For mange inntrykk  kan bli kognitivt overbelastet Blir satt ut hvis programmet blir endret (bussen kom ikke) Tåler dårlig stress

9 trine bakken 2014 9 trine bakken - OUS 2011 Mental overbelastning - begreper Kognitive funksjoner - forstandsaktiviteter, å tilegne seg og å bruke kunnskap Kognitiv psykologi omfatter prosesser som persepsjon (sanseoppfatning), oppmerksomhet, abstraksjon, begrepsdanning, hukommelse, språk, problemløsning, bedømmelse Eksekutive funksjoner – utførende funksjoner; planlegge, iverksette, overvåke og avslutte oppgaver

10 trine bakken 2014 10 trine bakken - OUS 2011 Kognitiv overbelastning Prosesseringsvansker hos personer med ASD Å yte ”på topp” hver dag  Overbelastet sentralnervesystem ; ”koketemperatur” Hverdagsplager som irritabilitet, aggresjon, uro, søvnvansker, forstyrret spising etc Uro og høyt fysiologisk beredskap (”arousal”) hos personer med ASD kan forveksles med høyt behov for aktiviteter Tiltak: tilpasse oppgavenivå til kognitiv kapasitet; mer enn bare evnenivå

11 Sensorisk integrasjon Hjernen som nettverk Sanseinntrykk skapes når informasjon fra sansecellene når hjernebarken Sensorisk modulering: hjernen regulerer hvordan individet lar seg påvirke av sanseinformasjonen Sansesystemene våre tilpasser seg vedvarende stimuli eks. lukt; luktene hjemme nesten ikke merkbare, mens vi legger merke ”nye” lukter straks vi kommer hjem til andre

12 Sensoriske integrasjonsvansker Personer med kognitiv funksjonshemning (særlig autisme) spesielt ofte hyper- eller hyposensitive. Gjelder alle sansemodaliteter; syn, hørsel, lukt, smak, tids- og stedsfornemmelse, berøring/smertesans, temperaturfornemmelse. Kjenne igjen personer Kan være vanskelig å oppdage – kan gi atferdsvansker Bør undersøkes hos personer med mer alvorlig grad av utviklingshemning / autisme Eksempler: –Alfred og ørebetennelsen –Berit og midnattssol

13 Undersensitiv Kan være vanskeligere å oppdage Gir ikke atferdsvansker på samme måte som oversensitivitet Symptomer kan være ”hører ikke etter”, ”kler seg ikke etter været”, ”skrur på TV’en altfor høyt”. Trenger sterkere sanseinntrykk Eksempel undersensitivitet for berøring: Temple Grandins Klemmeinnretning

14 trine bakken 2014 14 trine bakken - OUS 2011 Tilrettelegging Ungdommer og unge voksne med UH / ASD vil ha behov for mental hvile (ulik grad) Har vansker med å fortelle det når de er overbelastet Kan virke irritable, lukke sitt sosiale rom Har behov for veiledning – praktisk hjelp Fysisk aktivitet kan ha god effekt

15 trine bakken 2014 15 trine bakken - OUS 2011 Nyttig å vite Generelle vansker (hverdagsvansker som samspillvansker, manglende tilrettelegging i skole / miljø / jobb, kroppslige plager etc) gir hos mennesker med autisme en forverring i typisk autismeværemåte. Sees som mer rigiditet (forsøk på å skape trygghet, ”må justere”), kan oppfattes som tvang Eksempel fra Telemark

16 trine bakken 2014 16 trine bakken - OUS 2011 Overbelastning og angst Overbelastning kan gi sterke atferdsmessige uttrykk hos mennesker som kommuniserer lite verbalt  Høyt fysiologisk beredskap – ”alarmberedskap” Ved uheldig samhandling – partene forstår ikke hverandre – kan det komme til utagering Utfordrende atferd kan ha en angstkomponent Eksempel ”SARA”

17 Psykoedukasjon Fra latin educare: oppdra /undervise Målsetting: økt forståelse og mestring Systematisk og strukturert informasjon om psykisk lidelse inkludert behandling Innebærer mer enn økt kunnskap. Har som oftest en terapeutisk effekt. Virker inn på både kognitive og affektive prosesser Endring i forståelse, ferdigheter, atferd, mestringsopplevelse og selvfølelse Seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme


Laste ned ppt "1 Mentale overbelastnings- vansker Århus, Mai 2014 trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google