Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsbrosjyre om behandlingshjelpemidler - for legespesialister

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsbrosjyre om behandlingshjelpemidler - for legespesialister"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsbrosjyre om behandlingshjelpemidler - for legespesialister
Kompresjonsplagg (kun etter større brannskader el. ulykker) Lommespirometer (kun lunge- transplanterte el. v/Kartageners syndrom) Oksygen (gass) Oksygenkonsentrator (stasjonær og bærbar) Oksygentanker for flytende oksygen (stasjonært og bærbart) Oksygenflasker PEP masker/mini PEP Pulsator m/mansjett Pulsoksymeter (barn og respiratorpasienter) Respirator/ventilator RMT masker Sprøytepumpe Støvhjelm Stativer (til utleverte pumper) Sugeapparat TNS Tubigrip/silikongel plater Ventilasjonsbag m/reservoar Forbruksmateriell til epidural Forbruksmateriell til gastrostomi Forbruksmateriell til sondeernæring Forbruksmateriell til inneliggende kanyler Forbruksmateriell til tracheostomi Utenlandsopphold Spesialisthelsetjenesten har i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven ansvar for behandling innenfor Norges grenser. Det er ikke helseforetakets ansvar å holde pasienter med utstyr under ferieopphold i utlandet eller dersom vedkommende bosetter seg der. Informasjonsbrosjyre om behandlingshjelpemidler - for legespesialister Utstyr det kan søkes på: Apnoealarm Avansert slimmobilisering BiLevelCPAP/VPAP Blodtrykksapparat m/stetoskop (kun til dialysepasienter) CPAP Elektrosimulator Engangs infusjonspumpe Ernæringspumpe Flutter Freykasputer Fuktere (til respirasjons utstyr) Inhalasjonsapparater/forstøvere Infusjonspumpe INR målespparater Insulinpumpe Insulininjektor Avdeling for behandlingshjelpemidler Medisinsk teknologisk virksomhetsområde Oslo sykehusservice Telefon: Fax: E-post: Målgruppe: Klinisk personell som bestiller medisinsk-teknisk utstyr Faglig ansvarlig: Kathrine Olsen, avdelingsleder Utarbeidet: Sist endret: Åpningstider Mandag-onsdag: Torsdag: (sommertid ) Fredag: Besøksadresse: Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus bygg 15, inngang D. Postadr: Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Avdeling for behandlingshjelpemidler, MTV Oslo sykehusservice

2 Behandlingshjelpemidler – medisinsk-teknisk utstyr til hjemmeboende pasienter
Avslag Dersom utstyr ikke innvilges, mottar legespesialisten skriftlig avslag. Eventuell klage sendes til Avdeling for behandlingshjelpemidler. Dersom fornyet behandling hos avdelingen ikke fører frem, kan man anke til Helse og omsorgsdepartementet v/ Eieravdelingen, Pb.8011 Dep 0030 Oslo. Vedtak om forbruksmateriell Avdeling for behandlingshjelpemidler utleverer det meste av apparater og forbruksmateriell via eget lager. For noen typer forbruksmateriell, får pasienten et skriftlig vedtak om at utstyret kan bestilles og leveres ut via apotek. Apoteket fakturerer avdeling for behandlingshjelpemidler. Opplæringsansvar Det er de kliniske avdelinger som har ansvar for opplæring av pasient og pårørende i bruk av apparater og forbruksmateriell. Avdeling for behandlingshjelpemidler kan være behjelpelige med opplæring i MTU til fagpersonell dersom det er behov for det. Avdeling for behandlingshjelpemidler i Bygg 15 på Ullevål sykehus har ansvar for medisinsk teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell til hjemmeboende pasienter - etter søknad fra legespesialist innen aktuelt fagområde. Tilbudet gjelder pasienter bosatt i Oslo(unntatt pasienter bosatt i bydel Stovner, Grorud og Alna, som henvender seg til Akershus universitetssykehus HF på Lørenskog). Søknad på nytt apparat bare pga ønske om nytt, mer moderne utstyr fra pasientens side, vil ikke bli innvilget dersom allerede utlånt apparat fungerer. NB! Forbruksmateriell utlevert av Avdeling for behandlings-hjelpemidler, skal ikke benyttes når pasienten er innlagt på sykehuset. Søknadsskjema og saksbehandling Søknadsskjema for utfylling og utprinting ligger på (Velg ”Om oss” – ”Avdelinger” – ”Behandlingshjelpemidler”) Søknader som er mangelfullt utfylt skaper forsinkelser - kan bli returnert. Behandlingstid for søknader er stort sett 1-5 dager. I tilfeller hvor søknad er mangelfullt utfylt, problemer med leveranser og lignende, kan det ta noe lengre tid. For å unngå ekstra liggedøgn, er det viktig at Avdeling for behandlingshjelpemidler mottar søknaden noen dager før planlagt utskrivning i tilfeller hvor pasienten er avhengig av å få med behandlingshjelpemidler hjem ved utskrivning. BHM i bygg 15 D Ullevål sykehus Viktig å vite før det søkes om behandlingshjelpemidler Søknad må signeres av legespesialist innen aktuelt fagområde, som enten er ansatt i et helseforetak eller har avtale med Helse Sør-Øst RHF eller annet regionalt helseforetak. Vedkommende lege må ha kunnskap om utstyret det søkes om, for å sikre at pasienten skal få riktig apparat og forbruksmateriell. Avdelingen som søker om utstyr, har ansvar for at pasienten og eventuelt pårørende eller andre som skal bistå pasienten hjemme, har fått opplæring i bruk av utstyret. Det må foreligge medisinsk begrunnelse dersom utstyr utenom rammeavtale skal kunne innvilges. Melderutiner I de tilfeller hvor pasient påføres skade, det skjer uhell eller nesten-uhell som kan skyldes MTU utlevert av HF, skal Avdeling for behandlingshjelpemidler ha tilbakemelding umiddelbart eller så snart enheten åpner. Ved dødsfall som man mistenker skyldes MTU skal saken meldes politiet. Teknisk service og reparasjon Våre ingeniører tar service på de fleste apparater. Pasienter skal ta kontakt med Avdeling for behandlingshjelpemidler ved problemer, ikke med utstyrsleverandør. Avdelingen har ikke 24 t vaktordning, så i krisesituasjoner må pasientene ringe 113. Seksjon for logopedi Medisinsk klinikk


Laste ned ppt "Informasjonsbrosjyre om behandlingshjelpemidler - for legespesialister"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google