Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Aktiv på dagtid” ”En resept å gå for…” Sommarøy, m ai 2009 Informasjon om arbeidet i Finnmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Aktiv på dagtid” ”En resept å gå for…” Sommarøy, m ai 2009 Informasjon om arbeidet i Finnmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Aktiv på dagtid” ”En resept å gå for…” Sommarøy, m ai 2009 Informasjon om arbeidet i Finnmark

2 ”Liv og lyst i lys og mørke” Folkehelsearbeidet i Finnmark Folkehelsearbeidet i Finnmark er i dag organisert som et treårig prosjekt (2006-09), og er nå inne i det siste prosjektåret. Prosjektet har i dag 6 innsatsområder: Fysisk aktivitet og friluftsliv Matkultur (kosthold og ernæring) Røyk- og rusfrihet Kultur Planlegging Seksuell helse 11 av 19 kommuner er partnerskapskommuner. Arbeidet videreføres fra år 2010. Vi vurderer nå form og innhold på det videre arbeidet.

3 Aktiv på dagtid fra 2008 Finnmark fikk tildelt 1 mill. kroner høsten 2008 ift etablering av et lavterskeltilbud, og har kalt prosjektet ”Aktiv på dagtid”. Vi inviterte partnerskapskommunene til å delta i prosjektet med å utvikle et tilbud og et apparat. Planen var å velge ut mellom 2 – 4 kommuner som skulle delta i prosjektet, som i første omgang organiseres over ett år fra oppstart med mål om utvikling av et langsiktig tilbud.

4 Krav til kommunene I utvelgelsen av kommuner ble følgende faktorer lagt til grunn: Grad av forankring i kommunen. Idèplan: plan for koordinering, drift og gjennomføring. Utfordringer knyttet til den helsemessige tilstanden hos lokalbefolkningen. Vi stilte krav om at idèplanen måtte inneholde en beskrivelse av hvordan kommunen planlegger organisering og gjennomføring av tiltakene ved bruk av følgende strategier: 1.Strategiske tiltak (forankring av prosjektet i kommunens planer, involvering av eksisterende strukturer og nettverk i lokalsamfunnet) 2.Informasjonsrettede tiltak (informasjon om fysisk aktivitet og helse og om prosjektets aktivitetstiltak formidlet via lokal presse, rundskriv, plakater, stands osv.) 3.Fysisk aktivitetsrettede tiltak (gågrupper, trimgrupper, dansekurs, test av fysisk form: f.eks UKK gå-test osv.) 4.Strukturelle tiltak (opprettelse av merkede stier, økt gatebelysning samt snømåking og strøing om vinteren) Planen inneholdt også en enkel beskrivelse av forankring, organisering og finansiering.

5 Prosjektet er i gang Tana, Hasvik, Nordkapp og Vadsø kommune fikk innvilget deltakelse. Oppstartsseminar i kommunene er gjennomført i tre av fire kommuner. Felles kompetansehevingstiltak i forrige uke; kurs i helsesamtalen. Noen av kommunene har røykesluttveileder. Gjenstår kompetanseheving på ernæring.

6 Aktiv på dagtid Kommunene har fått tildelt kr 200.000,- hver i tilskudd, i tillegg til tilskudd til partnerskap jf. partnerskapsavtalen. Kommunene inngår i et regionalt nettverk som også vil samarbeide med andre fylker og kommuner. Finnmark fylkeskommune vil være ansvarlig for kompetansehevingstiltak for de resterende kr 200.000,-. Fylkeskommunen anbefalte at tilbudet ble forankret i helsetjenesten, og det skulle legges vekt på samarbeid mellom frivillige organisasjoner, lokale NAV-kontor og andre relevante aktører. Kommunelege og fysioterapeut skal også involveres i arbeidet. Prosjektledelse og drift av ”Aktiv på dagtid” i kommunen kan for eksempel legges til koordinerende enhet, fysioterapitjenesten, idrettslag eller ved å utvide folkehelsekoordinatorstillingen. Stillingen bør utgjøre en minimum 50% stilling avhengig av hvordan prosjektet organiseres. Det vil være naturlig at kommunen bidrar med egenandel tilsvarende 50% av en slik stilling.


Laste ned ppt "”Aktiv på dagtid” ”En resept å gå for…” Sommarøy, m ai 2009 Informasjon om arbeidet i Finnmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google