Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fordelingsnøkkel 2013 - 2016. Fordeling •Utvalget bestemte seg for å navngi de ulike dimensjonene som: –68 %: Sportslig (tidligere kalt 68 %) –10 %: Kommersiell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fordelingsnøkkel 2013 - 2016. Fordeling •Utvalget bestemte seg for å navngi de ulike dimensjonene som: –68 %: Sportslig (tidligere kalt 68 %) –10 %: Kommersiell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fordelingsnøkkel 2013 - 2016

2 Fordeling •Utvalget bestemte seg for å navngi de ulike dimensjonene som: –68 %: Sportslig (tidligere kalt 68 %) –10 %: Kommersiell (tidligere kalt digital pott) –12 %: Utvikling (tidligere kalt utviklingsmidler)

3 Fordeling mellom Tippeliga og Adeccoliga •Utvalget kom til enighet om at fordelingen mellom Tippeligaen og Adeccoligaen blir som før på 81 : 19

4 Fordeling i Tippeligaen, Sportslig •Sportslig (68 %) –50 % flatt –50 % plassering, fordeles etter følgende nøkkel:

5 Fordeling i Tippeligaen, Kommersiell Kommersiell (10 %) –Overordnet 72 % til kommersiell - 28 % til felles klubbprosjekter organisert av NTF –Kommersiell - %-fordeling: 50%, plasseringskvotient: 50% •Tilskuertall •Antall ganger klubben er flyttet ut av hovedrunden, hjemme og borte •Totalomtale klubb, web og papir •Alle faktorene vektes over de siste tre årene •En plasseringsfaktor inn for hver av faktorene. Den klubben som har fått mest omtale over tre år får faktor 16, nest mest faktor 15, osv.. Samme prinsipp gjelder for alle ovennevnte tre faktorer. •Nyopprykkede lag får dårligste faktor for det/de årene som de ikke har spilt i TL. Dersom man ha spilt en eller to av de siste tre årene i Tippeligaen vil de dra med seg sitt reelle %-tall samt sin reelle plasseringsfaktor fra dette/de årene.

6 Fordeling i Tippeligaen, Kommersiell Kommersiell (10 %) •28 % til felles klubbprosjekter organisert av NTF med to prioriterte områder –Midler brukes til å muliggjøre prosjekter innen: •kampdag og arenautvikling •utvikling av felles samfunnsansvar prosjekter. Forslag til prosjekter utarbeides av NTF i samarbeid med klubbene og fremlegges for styret og Medlemsmøtet for beslutning.

7 Fordeling i Tippeligaen, Utvikling Utvikling (12 %) •Dommerkostnader trekkes ut før fordeling, stipulert til 19.43 mill. i 2013. Gjelder totale dommerkostnader i TL og AL. •Fordeling av 80 % på stillinger og 20 % på prosjekter

8 Fordeling i Tippeligaen, Utvikling Utvikling (12 %) 80 % stillinger: –Dagens stillinger består –Ny stilling: fysioterapeut/medisinsk person spesifikt for spillerutvikling –Aksept for 20 % stillinger, innstilling skal gå på årsverk –Mindre rigiditet i forhold til stillingsbenevnelsene, men forsterket kontroll funksjon utført av NTF 20 % prosjekt –Utvalget ønsker at sportslige ansvarlige klubb, organisert av NTF, kommer opp med forslag til endelig vedtak og beskrivelse av prosjekt som skal premieres.

9 Fordeling i Adeccoligaen, Sportslig og Kommersiell •Kommersiell (10 %) og Sportslig (68 %) slås sammen til en fordeling •Denne fordelingen skjer etter følgende prinsipp: –50 % flatt –25 % plassering inneværende år –25 % historisk plassering siste 5 år –Den historiske plasseringen beregnes ut fra hvilken plass klubben fikk i Adeccoligaen hvert år de siste 5 årene. Klubber som rykker opp fra 2. divisjon får vektingen 17 og klubber som rykker ned fra Tippeligaen får vektingen 0.

10 Fordeling i Adeccoligaen, Sportslig og Kommersiell –Ved både inneværende års plassering og historisk tabell benyttes følgende prosentvise fordeling:

11 Fordeling i Adeccoligaen, Utvikling •Utvikling (12 %) •Premiering gutte- og junior- NM –Adeccoligaen ønsker å avsette en andel til premiering av gutte- og junior- NM. Andelen vektes slik at Adeccoligaens andel tilsvarer andelen i fordelingen mellom Tippeligaen og Adeccoligaen, altså 19 % av totalen •Resterende brukes på stillinger –Stillingene må være minimum 20 % for å telle inn –Fordeling skjer prosentvis etter årsverk i klubbene –Fordeling skjer etter innrapportering til NTF –En 100 % stilling får en øvre grense på utbetaling på kr. 300.000,-


Laste ned ppt "Fordelingsnøkkel 2013 - 2016. Fordeling •Utvalget bestemte seg for å navngi de ulike dimensjonene som: –68 %: Sportslig (tidligere kalt 68 %) –10 %: Kommersiell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google