Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koordinatormøte 6.9.2013. Program 8.30 Kaffe, te og registrering – «hva er vårt folkehelsetema». 9.00Velkommen til Helsehuset, 9.15Levekår, byutvikling,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koordinatormøte 6.9.2013. Program 8.30 Kaffe, te og registrering – «hva er vårt folkehelsetema». 9.00Velkommen til Helsehuset, 9.15Levekår, byutvikling,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Koordinatormøte

2 Program 8.30 Kaffe, te og registrering – «hva er vårt folkehelsetema». 9.00Velkommen til Helsehuset, 9.15Levekår, byutvikling, attraktivitet, samfunnsutvikling i Østfold 9.45Om regional plan og retningslinjer for regionale 10.30Samarbeid mellom kommune og frivilligheten 10.50Frivilligpolitikk i Askim 11.10Lunsj 11.45Drøftinger, prosjektutvikling, idedeling, partnersøk, samarbeid Oppsummering med tanker rundt min kommunes arbeid med søknad om regionale folkehelsemidler. Orienteringer fra folkehelseseksjonen. Neste koordinatormøte

3 Regionale folkehelsemidler Regional plan for folkehelse Retningslinjer for regionale folkehelsemidler Regionale folkehelsemidler 2014 •Koordinatormøte –Fredag

4 Regional plan for folkehelse  7 delmål 1. Forankring – Folkehelsearbeidet skal fremme bærekraftig utvikling 2. Partnerskap – Samarbeid på tvers av fag og nivåer skal styrkes 3. Helsevalg – Livsstil og levevaner som har betydning for helsen skal bedres 4. Lokalsamfunn – Østfold skal ha trygge og levende lokalsamfunn 5. Sosial ulikhet – Sosiale forskjeller i helse i Østfold skal utjevnes 6. Kunnskap – Folkehelsearbeidet i Østfold skal være kunnskapsbasert 7. Østfold fylkeskommune – Rollen som regional aktør og som tjenesteutøver innen folkehelse skal styrkes  29 strategier

5 Handlingsprogram - Regional plan for folkehelse TiltakDelmålAnsvar/ Samarbeidspartner Eksisterende tiltak, videreføres Partnerskapet Østfoldhelsa, videreutvikles, revidering av samarbeidsavtaler 2, 1 og 6ØFK/Partnerne Rusproblemer, psykiske plager og kriminalitet3, 4 og 5ØFK/Sarpsborg kommune ”Flere freske folk” og «Aktiv på dagtid»4, 3 og 5ØFK/Partnerne Hepro Community - Heprogress5, 6ØFK/Østfoldhelsa Arbeid for at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring 6, 5 og 3ØFK/Østfoldhelsa/kommunene Helsefremmende videregående skoler6, 3 og 5ØFK Fra Helsekilden til INSPIRIA – Vitensenter med folkehelsefokus 6, AlleØFK/Sarpsborg kommune Østfoldhelsa Kompetanse – videreutvikle opplæring i folkehelsearbeid 6, 1HiØ/ØFK/Østfoldhelsa Nye tiltak Aktiv folkehelsepolitikk og demokratiutvikling1, AlleØstfoldhelsa/ØFK Helsefremmende skoler og barnehager3, 5 og 6Østfoldhelsa/ kommune(r)/ØFK Overvekt og fysisk aktivitet3, 5 og 6Østfoldhelsa/ kommune(r) Kultur gir Helse - prosjekt4, AlleØFK/kommune(r) Trygge lokalsamfunn4, 3 og 5Østfoldhelsa/ kommune(r) Frivillig innsats – Ung frivillighet4, 1, 2, 5Østfoldhelsa/UE Sosial ulikhet i helse – barnefattigdom og levekår for utsatte grupper 5, 3 og 6Østfoldhelsa/NAV/kommune(r) Dokumentasjon – system for evaluering og konsekvensvurdering av tiltak 6, 1 og 7ØFK/Østfoldhelsa Helseovervåking7, 1 og 6ØFK/Østfold Analyse/kommuner Tverrsektoriell strategi for folkehelse7, 1 og 6ØFK 6.2 Tiltaksoversikt – Handlingsprogram 2012 – 2015 [1]

6 Regionale folkehelsemidler - Kriterier Prosjekter skal legge vekt på •En viss størrelse •Dokumenterbar overføringsverdi Søknadene skal vurderes opp •Utvikle helseoversikter lokalt og regionalt •Styrke kunnskap og kompetanse innen folkehelsearbeidet •Ivareta mål om utjevning av sosial ulikhet i helse •Gi konkete endringer / eller forbedringer

7 Regionale folkehelsemidler Vedtak Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak : Følgende søknader tildeles regionale folkehelsemidler 2013, i prioritert rekkefølge: •Våler kommune: Frisklivsarbeid i Våler - Tildelt kr •Sarpsborg kommune: Innbyggerundersøkelse i utvalgte soner (18 år +) - Tildelt kr •Fredrikstad kommune: Frivillig virksomhet gir livskvalitet til ungdom - Tildelt kr •Halden kommune: Tilrettelegging for fysisk aktivitet i ungdomsskoler utenom ordinært tilbud - Tildelt kr •Aremark kommune: Barns levekår i Aremark: fokus fysisk aktivitet og kosthold for barn og unge - Tildelt kr •Sarpsborg kommune: Kunnskap og kompetanse på det tverrfaglige folkehelsearbeidet - Tildelt kr

8 Regionale folkehelsemidler Erfaringer •Forbedre rutiner ut fra erfaringer –Bruk av koordinatormøter –Reviderte rutiner 2016 •Skjema – grunnlag for vurdering •Rapportering – samme skjema, Følger opp •Flerårige prosjekter – tilskudd ett år •Erfaringsutveksling •Samarbeid

9 Regionale folkehelsemidler Søknader •Koordinatormøte –Prosjektsøk –Samarbeid •Koordinatormøte uke 47 ( ?) •Innmelding – frist –Forbehold: FT budsjettvedtak desember 2013 •Behandling Østfoldhelsa / OKH – første møte 2014 ( februar ) –Saksframlegg ferdig medio januar 2014

10 Partnerskapsavtalen •Formål – merverdi i folkehelsearbeidet, SUiH –Forankre folkehelsearbeidet –Helhetlig tenkning –Samarbeid på tvers –Utvikle praktiske metoder –Dokumentere innsats •Resultater –Økt kompetanse og kunnskap –Helseoversikt –Forbedret helhetlig og tverrsektorielt arbeid –Lokalpolitisk tema –Gjennomførte tiltak


Laste ned ppt "Koordinatormøte 6.9.2013. Program 8.30 Kaffe, te og registrering – «hva er vårt folkehelsetema». 9.00Velkommen til Helsehuset, 9.15Levekår, byutvikling,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google