Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alf-Helge Andreassen - Nav leder Hamarøy Folkehelsearbeid i Nav.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alf-Helge Andreassen - Nav leder Hamarøy Folkehelsearbeid i Nav."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alf-Helge Andreassen - Nav leder Hamarøy Folkehelsearbeid i Nav

2 NAV, 14.07.2014Side 2 Noen sannheter – påstander - utfordringer? Alle er vi enige i at det er viktig å jobbe forebyggende for å bedre befolkningens helse! Og vi er enig i at skal vi lykkes i dette arbeidet krever det stor innsats på alle nivå i vårt samfunn! Enig? - Da må jeg stille meg spørsmålene; Hva kan jeg som leder bidra med? Hva kan min organisasjon bidra med? Hva vil det kreve av meg som leder?

3 NAV, 14.07.2014Side 3 Hvordan kan Nav Hamarøy støtte opp under folkehelsearbeidet? Vi har lagt noen strategier med tiltak: 1. Holdningsskapende arbeid – Folkehelse tema i arbeidsmøter på kontoret – kunnskap og ferdigheter – Forskyve fokus fra hva som hemmer til hva som fremmer – Fokus på oss selv som rollemodeller i organisasjonen og i lokalsamfunnet – Tema i møte med brukerutvalget – informasjon og legitimering – Gjennom møter med skolen – yrkesveiledning – OT-tjenesten – I møter med legetjenesten – fokus på samhandling

4 NAV, 14.07.2014Side 4 Hvordan kan Nav Hamarøy støtte opp under folkehelsearbeidet? 2.Samhandling internt i kommuneorganisasjonen – Nav leder inngår som fast medlem i kommunens Fysakgruppe – Nav leder inngår i kommunens strategiske ledergruppe – I sykefraværsoppfølging - dialogmøter med arbeidstaker, nærmeste leder og behandlende lege – Delfinansiering av lokale tilbud ved at vi kjøper plasser for våre brukere – I samarbeid med helsesøster og lege utarbeide tilbud om kosthold og ernæring

5 NAV, 14.07.2014Side 5 3. Ekstern samhandling – Nav`s rolle i folkehelsearbeidet - drøftingssak i AMU Nav Nordland – Drøftingssak i Tjenesteområdet - tiltaksprioriteringer – Med Arbeidslivstjenesten – IA arbeid – I møte med bedriftene – HMS/IA – livsfase – I møter med frivillige organisasjoner – I møte med ”3.sektor” – arbeid- og avklaring Hvordan kan Nav Hamarøy støtte opp under folkehelsearbeidet?

6 NAV, 14.07.2014Side 6 Hvordan kan Nav Hamarøy støtte opp under folkehelsearbeidet? 4. I kontakten med brukerne – I arbeidet med egenvurdering – Når arbeidsevnevurderinger utarbeides i forhold til: – Attføringssaker – Rehabiliteringspengesaker – KVP programmet – Arbeids- og avklaringspengene (2010) – Konkret og forpliktende tiltak i brukers aktivitetsplan

7 NAV, 14.07.2014Side 7 Hvorfor bruker vi tid på dette? Vi tror og har erfart at fysisk aktivitet og sunne kostholdsvaner gir bedre helse og påvirker arbeidsevnen positivt Vi er bevist de negative virkninger røyk og rus kan ha Vi tror at ”Æventyrlandet - Hamarøy” gir muligheter for fysisk aktivitet tilpasset den enkelte bruker – i organisert form eller som egentrening Klarer vi å veilede brukerne i utfordringer knyttet til hva som fremmer/hemmer helsa, vil vi ha større muligheter til å nå målet om flere i arbeid eller aktivitet.


Laste ned ppt "Alf-Helge Andreassen - Nav leder Hamarøy Folkehelsearbeid i Nav."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google