Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om organisasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om organisasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om organisasjoner

2 Bakgrunn Organisasjoner bærer de fleste av samfunnets viktigste funksjoner Organisasjoner har sin opprinnelse i fortidens samfunn og arbeidsliv Hierarkiet er den vanligste organisasjonsformen, og utgjør en løsning på problemet med koordinering i differensiert arbeidsinnsats Organisasjoner er konstruksjoner som består av et sett elementer

3 Organisasjonsstrukturer
Består av et sett dimensjoner Formelle rapporteringsforhold Gruppering av individer til avdelinger, og avdelinger til organisasjon Systemer for kommunikasjon, koordinering, og integrasjon

4 Strukturtyper Funksjonell struktur (aktiviteter samlet rundt en felles funksjon) Produktbasert struktur (divisjonerte organisasjoner) Prosjektorganisering Matriseorganisasjoner Flate, desentraliserte, individualiserte strukturer

5 Metaforer Maskinmodellen Organismemodellen Hjernemodellen
Kulturmodellen

6 Byråkratiet (M. Weber) Grunnlag: Rasjonell (legal) autoritet
Hierarkisk oppbygget Klart opptrukne ansvarsforhold Beslutninger taes ut fra formelle regler Kommunikasjon skal gå tjenestevei Upersonlig omgang med kunder og kollegaer Tilsetting etter en prøveperiode Idealmodell: virkelige organisasjoner inneholder bare byråkratiske elementer

7 Byråkratiets dysfunksjoner
Byråkratiets regelstyring skaper manglende fleksibilitet (Merton) Behovet for spisskompetanse i byråkratier gir enkeltpersoner mye makt, og resulterer i suboptimalisering (Selznick) Regelstyring fokuserer på minimumstandard for arbeidsinnsats, noe som medfører lite effektiv ytelse (Gouldner) Byråkratiet fremmer konformitet, og hemmer personlig utvikling (Bennis)

8 Nyklassisk teori Hawthorne studiene: Human relations skolen
Startet med studier på sammenhengen mellom fysiske arbeidsforhold og effektivitet Resultatene viste i stedet betydningen av psykososiale arbeidsforhold (arbeid i smågrupper, deltakende ledelse, oppmerksomhet, sosiale normer) Utgjør grunnlaget for dagens oppfatninger om betydningen av arbeidsmiljø

9 Humanistisk teori Grunnleggende oppfatning: Mennesker har et ubegrenset potensiale, og er selvrealiserende av natur Argyris: Organisasjoner virker hemmende på individets selvrealisering og modning McGregor: Lederes menneskesyn bestemmer deres holdninger og lederstil, og blir derfor selvoppfyllende profetier Teori X: Ansatte må kontrolleres Teori Y: Ansatte er opptatt av å gjøre en best mulig jobb

10 Andre sentrale organisasjonsteorier
Carnegie Tech skolen Fokuserte på beslutningsatferd Thompson Organisasjoner søker å beskytte sin “teknologiske kjerne” Systemteori Organisasjoner er åpne systemer Sosioteknisk analyse (produksjonsteknologi og det sosiale systemet må sees i sammenheng)


Laste ned ppt "Om organisasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google