Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intern presentasjon for medlemmer Systemiske konstellasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intern presentasjon for medlemmer Systemiske konstellasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Intern presentasjon for medlemmer Systemiske konstellasjoner

2 Teori og praksis Del 1: Systemiske konstellasjoner • Systemiske konstellasjoner inkluderer familie-, organisasjons- og strukturelle konstellasjoner. • Arbeidet er en videreutvikling fra psykoterapi, familieterapi, gruppeterapi, systemterapi og fenomenologi. • Bert Hellinger har vært en viktig og avgjørende person i arbeidet med å sammenfatte disse retningene for å utvikle metoden. • Systemiske konstellasjoner er et effektivt redskap for å finne løsninger på mellommenneskelige problemer i både familier og i organisasjoner. • Konstellasjoner har også blitt brukt i undervisning, helsearbeid, fengsler og i sosialtjenesten.

3 Del 2. Det grunnleggende om systemiske konstellasjoner 1)Systemiske konstellasjoner gjør det mulig å jobbe med temaer som hører hjemme innenfor menneskelige systemer. 2)I starten ble konstellasjoner utelukkende gjort i gruppe. 3)De senere årene har konstellasjoner gjennomgått en stor utvikling. 4)Vi erfarer det komplekse nettet av sammenkoblinger som rekker inn i vår nåtid fra generasjoner i fortiden, som gir et springbrett inn i fremtiden. 5)Systemiske konstellasjoner avdekker hvordan levende systemer fungerer, og forklarer i noen grad hvordan kreftene i et system opererer. Slike funksjoner kan ellers være vanskelige å forstå og ta i bruk.

4 Viktige prinsipper i konstellasjoner Bert Hellinger kalte disse prinsippene ”Orders of love” - kjærlighetens orden. 1.Alle har lik rett til å høre til 2.Det må være balanse mellom å gi og å ta 3.Alle har sin plass i hierarkiet.

5 Ubalanse når prinsippene brytes • Ofte skapes ubalansen fordi det er for smertefullt å anerkjenne virkeligheten - man vil skåne seg selv og andre. Her er noen eksempler: – ved abort/dødfødsel som ikke snakkes om eller sørges over – når barn eller ungdom dør uten at det sørges – når barn adopteres bort og dette ikke snakkes om – når adoptivforeldre ikke anerkjenner barnas biologiske foreldre – når tidligere partnere eller viktige forhold ikke anerkjennes og respekteres – når utroskap hemmeligholdes – når hendelser fra krigen ikke huskes og de døde ikke hedres – når familien har hemmeligheter –...og mange andre...

6 Del 3: Systemisk teori og familieterapi 1 • De fleste prinsippene som ligger til grunn for systemisk konstellasjonsarbeid ble godt beskrevet av familieterapeuter fra 1960- tallet og fremover. • Arbeidet i familiekonstellasjoner er en dynamisk samhandling som tar i betraktning alle disse konseptene og det flergenerasjonelle mønsteret som har innflytelse på individet fra fortiden. • I denne sammenheng er det to spesielle retninger som har innflytelse på den systemiske tenkningen i arbeidet med systemiske konstellasjoner. • 1. Flergenerasjonell familieterapi. • 2. Afrikansk stammeslektstradisjon

7 Del 3: Systemisk teori og familieterapi 2 Hovedteoriene i familieterapi kom i hovedsak fra systemteori og kybernetikk. Ludvig Von Bertalanfy introduserte generell systemteori til sosialfag og psykologi på 60-tallet. Dette førte til at familieterapeuter fikk med seg den grunnleggende ideen om at familien er en interaktiv del som blir påvirket av tidligere generasjoner og som opererer ut fra et sett av samlende prinsipper.

8 Del 3: Systemisk teori og familieterapi 3 -Strukturell familieterapi utviklet av Salvador Minuchin, hvor han definerte en “sunn” familiestruktur. -Noen av prinsippene for en sunn familie reflekteres i Hellingers teorier om ”kjærlighetens skjulte symmetri”. Minuchin viste også hvordan familiemedlemmers forflytning fra den ene stolen til den neste i løpet av sesjonen pekte mot strukturer og endringer i familien. -Milano-gruppen i Italia arbeidet ut fra at problemer involverte familien som et hele, ikke bare et enkeltindivid, og at det finnes en repetisjon av mønstre fra en generasjon til den neste.

9 Del 3: Systemisk teori og familieterapi 4 -Strategisk familieterapi, og senere Brief therapy, vokste frem fra arbeidet til Palo Alto-gruppen (Gregory Bateson, Don Jackson, Paul Watzlawick, John Weakland.) Her dreide det seg om mønstre for kommunikasjon. -Jay Haley ble en leder i USA ved å bruke læren og teknikkene fra Milton Erickson (1901-1980), en fremragende hypnoterapeut som arbeidet spesielt med interaktive mønstre.


Laste ned ppt "Intern presentasjon for medlemmer Systemiske konstellasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google