Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Høring om overgang fra egen bolig til sykehjem. Byombudets erfaringer Kvalitet på saksbehandlingen retttsikkerhetsperspektivet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Høring om overgang fra egen bolig til sykehjem. Byombudets erfaringer Kvalitet på saksbehandlingen retttsikkerhetsperspektivet."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Høring om overgang fra egen bolig til sykehjem. Byombudets erfaringer Kvalitet på saksbehandlingen retttsikkerhetsperspektivet

2 © Bergen kommune Byombudet Instruks for Byombudet i Bergen kommune, vedtatt av Bergen bystyre 16. desember 2002.

3 © Bergen kommune Formål Byombudet skal arbeide for at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort urett mot den enkelte borger og at kommunens ansatte ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter overfor kommunens innbyggere

4 © Bergen kommune Arbeidsområde Byombudets arbeidsfelt er hele Bergen kommunes administrasjon Byombudet har hele byens befolkning som målgruppe og skal ha fokus spesielt rettet mot kommunens eldre og særlig pleietrengende og barn og unge.

5 © Bergen kommune Informasjon, råd og veiledning Regler for kommunal saksbehandling Utforming /ekspedisjon av klager

6 © Bergen kommune Kvalitet på saksbehandling Lovverket Rettssikkerhets- prinsipper Klageadgang

7 © Bergen kommune Utifra ett rettferdighets- synspunkt kan det være betenkelig om det er initiativ og pågåenhet og ikke behovet som avgjør hvem som får hjelp. Likhetsprinsippet versus prinsippet om privatlivets fred Artikkel i Fiin Gammel (nr. 1 2008)

8 © Bergen kommune Dilemma Saker som får oppmerksomhet har en tendens til å løse seg Hva med de som ikke tar kontakt???

9 © Bergen kommune Tjenester til eldre Ca. 250 henvendelser pr år 80 saker ( nærmere oppfølgning) Ca. 100 av henvendelsene gjelder spørsmål knyttet til tildeling av sykehjemsplass. Kontakt pr. telefon med pårørende Timeavtale etter behov

10 © Bergen kommune Innlegg for eldreorganisasjoner Bidrar på kurs for de ansatte ved Forvaltningsenhetene Jevnlige møter med Byrådsavdeling for helse- og omsorg. Presentasjon av årsmelding for komite for helse- og sosial Årlig melding til bystyret Fast spalte i ”Bergenseren”

11 © Bergen kommune Avsluttende kommentarer Positiv forståelse i systemet for vår ombudsrolle. Både politikere og administrasjon er opptatt av at Bergen kommune skal levere gode tjenester til byens innbyggere. Konstruktiv dialog med byrådsavdeling vedr. innspill og kritikk.


Laste ned ppt "© Bergen kommune Høring om overgang fra egen bolig til sykehjem. Byombudets erfaringer Kvalitet på saksbehandlingen retttsikkerhetsperspektivet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google