Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettsregler vedrørende Internett og betydningen for informasjonsfriheten Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettsregler vedrørende Internett og betydningen for informasjonsfriheten Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettsregler vedrørende Internett og betydningen for informasjonsfriheten Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Rettslig regulering av Internett - noen utgangspunkter • Internett kan gjøre det vanskelig å etterforske ulovlige handlinger (ytringer mv) • Forhold vedrørende Internett reguleres av den vanlige lovgivningen Eks.: De samme reglene om taushetsplikt gjelder uansett. • Enkelte regler er spesielt vedtatt for spesielt å regulere Internett- relaterte spørsmål Eks.: Det er vedtatt særlige regler om eForvaltning og særlige strafferegler og regler om beskyttelse av åndsverk • Internett kan gjøre det krevende å ta stilling til hvilket lands lov som gjelder, og hvem som skal avgjøre rettsspørsmålene Eks.: Det er ikke alltid at innsynsreglene etter personopplysningsloven gjelder selv om behandlingen av opplysningene skjer i Norge

3 Oversikt over enkelte lovområder som er spesielt relevante for spørsmål om ytrings-/informasjonfrihet •Tilretteleggende lovgivning –Rett og plikt til utdanning, studiefinansiering –Innsynsrett, informasjonsplikt, varslingsplikt, veiledningsplikt –Opphavsrett –Medielovgivning •Begrensende lovgivning –Privatlivets fred, personopplysningsvern, æresvern og taushetsplikt –Hatefulle ytringer («rasismeparagrafen») –Pornografi, grove voldsskildringer, blasfemi –Opphavsrett –Markedsføring –Rikets ytre og indre sikkerhet, oppfordring til straffbar handling

4 Enhver Offentlighetsloven Personopplysningsloven §18 Sentrale innsynsrettigheter: “Innsynstrappen” Den registrerte Personopplysnings- loven § 18 2. og 3. ledd Part Forvaltningsloven § 18 • Flere innsynsrettigheter kan gjelde samtidig • Den du spør om innsyn har plikt til å veilede om annen lovbestemt innsynsrett (se personopplysningsloven § 6)

5 eForvaltningsforskriften - utvalgte elementer med spesiell relevans ift innsyn mv • Gir regler for hvilke rettigheter folk har til å kommunisere elektronisk med forvaltningsorganer • Folk må følge de fremgangsmåter som forvaltningsorganet har angitt • Dersom det ikke er angitt noen spesiell fremgangsmåte, kan for eksempel generell epostadresse eller SMS-nummer benyttes • Dersom henvendelsen krever saksbehandling, skal forvaltningsorganet straks sende bekreftelse på at henvendelsen er mottatt • Forvaltningen skal gi beskjed om feil adressat og andre feil • Krav om innsyn i opplysninger eller dokumenter i en sak kan sendes forvaltningsorganet ved bruk av elektronisk kommunikasjon • Dersom det kreves kan det gis innsyn i elektronisk arkiv • Risiko for uberettiget innsyn må være forebygget på tilfredsstillende måte

6 Opplegg for den praktiske delen av seminaret •To og to skal sammen kreve innsyn •Innsynsbegjæringen skal sendes via nettet •Dere kan velge om dere vil kreve innsyn etter –offentlighetsloven (jf neste innlegg) eller –personopplysningslovens bestemmelse om generelt innsyn, se http://www.saftonline.no/krev_innsyn/


Laste ned ppt "Rettsregler vedrørende Internett og betydningen for informasjonsfriheten Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google