Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Veien videre Tredelt: –Oppfølgingsmøtet med analyse av skolens ståsted –Diskusjon og valg på egen skole –Støtte til veien videre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Veien videre Tredelt: –Oppfølgingsmøtet med analyse av skolens ståsted –Diskusjon og valg på egen skole –Støtte til veien videre."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Veien videre Tredelt: –Oppfølgingsmøtet med analyse av skolens ståsted –Diskusjon og valg på egen skole –Støtte til veien videre

2 Oppfølgingsmøtet Område:Dette lykkes vi med:Områder til forbedring: Lesing Matematikk Naturfag IKT

3 Oppfølgingsmøtet Område:Dette lykkes vi med:Områder til forbedring: Lesing Leseplan med tydelige mål fra LK-06. Gode rutiner for bruk av leseplanen. Bruker metoder som ivaretar tilpasset undervisning. Nær standard på kartleggingsprøver for 2. og 7.trinn. Under standard på Nasjonale prøver. Kartleggingsverktøy for 1-7.klasse. Matematikk Naturfag IKT

4 TIL DRØFTING PÅ SKOLENE ETTER OPPFØLGINGSMØTET: SYSTEM FOR KARTLEGGING: –Hvilke kartleggingsverktøy bruker vi? –Hvorfor har vi valgt dette verktøyet? –Hvordan følger vi opp elevenes resultater i videre arbeid med fagene? –Fungerer kartleggingsverktøyet tilfredsstillende? Blir det brukt? –Gir det administrasjonen god oversikt over elevenes ståsted? –Gir det lærerne god innsikt i den enkelte elevs ståsted? Er det lett å se hva som er neste utfordring for eleven?

5 Fagavdelingen kan bidra innenfor de ulike temaene –Strategitenkning sammen med ledelsen/plangruppen –Fagoppfølging for trinn, team eller hele skolen –Holde kurs –Arrangere kurs med eksterne foredragsholdere –Formidle ressurspersoner –Formidle skoler med god kompetanse innenfor tema –Knytte kontakter mellom skoler for å starte nettverk

6 Aktuelle tema Lesing: Hjelp til strategi for leseplan Mål for lesing i LK-06, skolens plan for lesing Begynneropplæring Ulike metoder i leseopplæringen Lesestimulering Kartlegging, diagnostisering og oppfølgingstiltak Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag Lesing av fagtekst Nye hjelpemidler i faget Biblioteket, organisering og innkjøp

7 TemaStrategiTiltak Ansvarlig på vår skole Eksterne bidrag Kartlegging -lesingInnhente informasjon om ulike kartleggingsverktøy Informere om ulike kartleggingsverktøy for personalet. Bestemme hva slags kartleggingsverktøy vi går for etter diskusjon i personalet. Etterutdanne 2-3 ressurs personer fra personalet Øke hele det pedagogiske personalets kompetanse Tidsbruk Evaluering – hvordan går arbeidet? Kontakte Fagavd Videreføre informasjon i fellestid Diskusjon i grupper i fellesetid – lite referat fra hver gruppe Kontakte kursholdere Kurses på skolen av ressurs- personer fra skolen Langdager og en planleggingsdag Diskusjon på team og i plangruppen. Tenke videre strategi og oppfølgingstiltak. Logoped Rektor/ Logoped Rektor Inspektør Ressurs- personer, Rektor/ plangruppe Rektor/ plangruppe Fagavd Kursholdere fra.... Fagavd

8 Oppsummering veien videre: Vurderingskonklusjon tett opp i mot standardene God oversikt både hos skolen og Fagavdelingen Skolene tar sine valg om veien videre Hovedoppfølging etter mars måned Fagavdelingen kan: –Bidra i strategitenkning sammen med ledelsen/plangruppen –Fagoppfølging for trinn, team eller hele skolen –Holde kurs –Arrangere kurs med eksterne foredragsholdere –Formidle ressurspersoner –Formidle skoler med god kompetanse innenfor tema –Knytte kontakter mellom skoler for å starte nettverk


Laste ned ppt "© Bergen kommune Veien videre Tredelt: –Oppfølgingsmøtet med analyse av skolens ståsted –Diskusjon og valg på egen skole –Støtte til veien videre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google