Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsrapport pr. juli. Avdelingsopphold somatikk pr.15.aug, døgn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsrapport pr. juli. Avdelingsopphold somatikk pr.15.aug, døgn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsrapport pr. juli

2 Avdelingsopphold somatikk pr.15.aug, døgn

3 Avdelingsopphold somatikk pr.15.aug, dag

4 Døgnopphold elektive

5 Døgnopphold ØH

6 Antall DRG-poeng 2006-2008

7 Utvikling i opphold 2006-2008

8 Utvikling ventetid, innleggelser, rett til nødvendig helsehjelp ------------ gjennomsnittlig ventetid ------------ median ventetid

9 Utvikling ventetid, innleggelser, rett til annen helsehjelp ------------ gjennomsnittlig ventetid ------------ median ventetid

10 Nye felt i Pims - Resultater pr 20/8-08 Ventelister Innleggelse. Fordeling mellom gruppene for nyhenviste - henvisning mottatt etter 5. Mars 2007: 1236 nye står nå på venteliste for innleggelse: –Red. livslengde: 111( 9 %) –Vesentlig prognosetap:383(31 %) –Betydelig tap livskvalitet: 742(60 %)

11 Nye felt i Pims - Resultater pr 15/8-08 Behandlede pasienter - innlagte pasienter. Rett til nødvendig helsehjelp - Henvisning mottatt etter 5. Mars 2007: 19881 innleggelser: –Red. livslengde: 6242(31 %) –Vesentlig prognosetap:6737(34 %) –Betydelig tap livskvalitet: 6902(35 %)

12 Resultater per 20/8 - forts Ventelisterpoliklinikk/dagbehandling Fordeling mellom gruppene for nyhenviste - henvisning mottatt etter 5. Mars 2007: 7966 nye står nå på venteliste til poliklinikk/dagbeh med rett til nødv.helsehj: –Red. livslengde: 739( 9 %) –Vesentlig prognosetap:2964(37 %) –Betydelig tap livskvalitet: 4263(54 %)

13 Nye felt i Pims - Resultater pr 15/8-08 1.gangs polikliniske konsultasjoner(ekskl.kontroll) Rett til nødvendig helsehjelp - Henvisning mottatt etter 5. Mars 2007: 52067 konsultasjoner: –Red. livslengde: 8953(17 %) –Vesentlig prognosetap: 20285(39 %) –Betydelig tap livskvalitet: 22829(44 %)

14 Resultater per 20/8 - 2008

15 184 758 kontakter (fra 1. januar 2008 – tom. 15. august 2008)*: –Manglende registreringer: –ikke angitt av lege: 8 374 (5 % av alle) –ikke angitt i Pims : 31 223 (17 % av alle) –Kontroller: 40 332 (22 % av de som er kodet) –Utredning: 45 589 (25 % av de som er kodet) –Behandling: 58 846 (32 % av de som er kodet) –Indirekte kontakt: 394 (0,2 % av de som er kodet) *Eksklusiv interne polikliniske konsultasjoner Nye poliklinikk felt – hittil i år (2008)

16 Epikrisetid, somatikk -------- 2008 -------- 2007 Graf viser andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskrivning

17 Behandlingsaktivitet psykiatri pr. juli

18 Ventelister, voksenpsykiatri

19 Ventelister, barne- og ungdomspsykiatri

20 Regnskap pr. juli

21 Regnskap pr. juli, pr. sektor

22 Avvik pr. enhet, somatikk

23 Avvik pr. enhet, psykiatri

24 Avvik pr. enhet, støtte/adm.

25 Status implementering av tiltak Pr juli: –Budsjettert effekt: kr 114 mill –Realisert effekt: kr 92 mill –Negativt avvik: kr 22 mill Hele året: –Budsjettert effekt: kr 214 mill –Prognostisert effekt: kr 184 mill –Forventet negativt avvik: kr 30 mill Årsak til avvik er bl.a.: –utfordringer rundt planlagt innsparing på pasienttransport –manglende inntekter fra polikliniske pasienter ved Haukeland hotell –ikke gjennomført personal nedtrekk pga økt aktivitet (ØH)

26 Status implementering av tiltak, pr. enhet

27 Regnskap pr. juli - avvik varekostnad medikament Somatikk

28 Regnskap pr. juli - avvik lønnskostnad forts Budsjett lønn:kr 2 590 mill Avvik: –lønn: kr 40,8 mill –innleie: kr 15,1 mill –lønnsoppgjør/pensjon: - kr 8,0 mill –eksternfinansiert: - kr 13,0 mill –Totalt avvik pr juli:kr 34,9 mill Avvik lønn utgjør 1,35% av budsjett pr. juli med en aktivitet på omtrent 3% mer enn budsjett og omtrent 5% mer enn 2007.

29 Kostnadsutvikling somatikk 2006-2008

30 Kostnads- og aktivitetsutvikling 06-08 En medisinsk avdeling

31 Kostnad pr. opphold/DRG-poeng 06-08 En medisinsk avdeling

32 Kostnads- og aktivitetsutvikling 06-08 En kirurgisk klinikk

33 Kostnad pr. opphold/DRG-poeng 06-08 En kirurgisk klinikk

34 Kostnadsutvikling 06-08. Psykiatri

35 Årsverksutvikling Noe usikkerhet knyttet til tallene –Des 07, Jan 08 og Feb 08 må ses under ett pga overgang til nytt lønnssystem –definisjon av årsverk

36 Årsverk: somatikk

37 Årsverk: psykiatri, støtte og adm

38 lønnsoppgjør 08 dyre medikamenter gjestepasientstrømmer aktivitetsnivået nevrokirurgi Stavanger energikostnad kostnad vedlikehold MTU etterslep vedlikehold bygningsmasse implementering MOT-prosjektet Risikomoment i budsjett 2008

39 Forventet budsjettavvik 2008

40 Årsprognose 2008

41 Budsjettutfordring 2007 tiltakspakke 2007 - kr. 238 mill ikke budsjettert gevinst ved salg+ kr. 34 mill tilleggsbevilgning+ kr. 38 mill lønnsoppgjør, TNF-hemmere, gjestepasienter, overlegepermisjon mv- kr. 100 mill Totalt utfordringsbilde 2007- kr. 270 mill Budsjettavvik 2007 - kr. 95 mill. Konklusjon: omfattende tiltak er gjennomført, med positiv økonomisk effekt.

42 Budsjettutfordring 2008 tiltakspakke 2008 kr. 214 mill lønnsoppgjør+ kr. 41 mill TNF-hemmere, syketransport+ kr. 30 mill økning aktivitet+ kr. 30 mill økning finanskostnader+ kr. 10 mill Totalt utfordringsbilde 2008 kr. 325 mill Prognostisert budsjettavvik 2008 - kr. 140 mill. Konklusjon: omfattende tiltak er gjennomført, med positiv økonomisk effekt.

43 Budsjettutfordring 2009


Laste ned ppt "Virksomhetsrapport pr. juli. Avdelingsopphold somatikk pr.15.aug, døgn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google