Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammenheng og helhet – Difis rolle i å skape utvikling gjennom samarbeid Hans Christian Holte Direktør i Difi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammenheng og helhet – Difis rolle i å skape utvikling gjennom samarbeid Hans Christian Holte Direktør i Difi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammenheng og helhet – Difis rolle i å skape utvikling gjennom samarbeid Hans Christian Holte Direktør i Difi

2 En personlig erfaring Jf Aasrud: beredskap/sikkerhet viktig samordningsområde Utfordringer kommer når vi går fra en ordinær til en ekstraordinær situasjon Samordningsutfordringene vokste mot slutten: hvilken tilstand er vi i 01.01.00 kl 00.00? Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT Y2K

3 Sammenheng, helhet, samordning – Difis rolle Bistand og rådgivning – etablering av godt tverrsektorielt samarbeid Samordningsvirkemidler Utvikling av felleskomponenter Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Difis rolle St.prp. nr. 1 (2008–2009): ”(Difi skal) ha en sentral rolle i arbeidet med å utvikle en bedre og mer effektiv offentlig sektor” Difistrategien 2009-2012: ” I løpet av 4-5 år skal Difi ha bidratt til håndfaste, synlige og målbare forbedringer av offentlig sektor. Vi skal ha tilført merverdi i forvaltningsutviklingen, gjennom oppgaver og tiltak av tverrgående karakter, og kompetanse og løsninger med stor overføringsverdi til forvaltningen.”

5 Difis rolle Større reformer innen en sektor vil alltid drives av sektoren selv – Difi i beste fall en rådgiver og en sparringspartner Vår sterkeste og viktigste posisjon må være knyttet til gjennomgripende endringer i offentlig sektor, utviklingstrekk som går på tvers av sektorene

6 Difis rolle Tverrsektorielle løsninger Opplærings- og kompetanseløft eID Innbyggerportalen PEPPOL Miljøkriterier i offentlige anskaffelser

7 Difis rolle – rådgivning om samordning Prioritert effektmål #1: Forvaltningen har gode løsninger for styring, organisering og finansiering av prosjekter og oppgaver på tvers av sektorene. Det er dokumentert gode eksempler på hvordan modellene er tatt i bruk Virksomhetene har tatt i bruk veiledningsmateriell som bidrar til å øke bevisstheten om effektene av god samordning. Vanskeligst og viktigst? På tross av 2012-ambisjonen også varig Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Hva er utfordringene med tverr- sektoriell samordning sett fra Difis ståsted? Budsjett-/finansieringsmodeller Budsjettsystemet Fellesfinansiering Fordeling av kostnader og gevinster Organisatoriske utfordringer Departementsnivå Virksomhetsnivå Styringsmessige utfordringer Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT

9 Difis rolle – samordningsvirkemidler Arkitekturprinsipper Samordningsarenaer Standardisering Tildelingsbrev Budsjettkoordinering Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT

10 IKT-samordning krever… Presisjon Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT

11 Arkitekturprinsipper Direktoratet for forvaltning og IKT14.07.2014 1. Tjenesteorientering 2. Interoperabilitet 3. Tilgjengelighet 4. Sikkerhet 5. Åpenhet 6. Fleksibilitet 7. Skalerbarhet

12 Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT SKATE

13 Difis rolle - felleskomponenter Lagdelt inndeling Presentasjonslag Felleskomponentlag med byggeklosser som vi kan bygge tjenester med og presentere i ulike sammenhenger Hvilke har vi – hvilke trenger vi? Hvilke krav skal vi stille til de? Hvordan skal de forvaltes? 14.07.2014Direktoratet for forvaltning og IKT Program for felleskomponenter

14 Nasjonalt ID-kort Annen eID Felles infrastruktur for eID i offentlig sektor 14.07.2014Direktoratet for forvaltning og IKT …

15 Dagens diskusjon Aasrud Viktig - vanskelig – varig Samordning for å gi forutsigbarhet – næringsliv, innbyggere, lokal forvaltning Fremstad Tre case – Altinn, Norge digitalt, eResept Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT

16 Clemet Samordningsutfordringer For mange departementer og statsråder: kompleksitet For dårlig kommunikasjon innad i Regjeringen Sterkt tiltagende bruk av Underutvalget – uttrykk for et stort samordningsbehov som flyttes over i en engere krets Kulturen i R-kvartalet – ”mitt departement” – pri PL for svak ledelse – evner ikke å skjære igjennom Utvalgsarbeid med for smale mandater Budsjettprosessen sementerer sektoriseringen Hva bør gjøres? Færre departementer Samordningsfunksjonene skal styrkes Færre saker til Regjeringen Vektlegge ledelse i R-kvartalet – også for politikerne Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT

17 Seip Daglig på jakt etter sammenhengene NAV-reformen (poltikerinitiert, tydelige mål, brukerfokus) Samordning av utledningsforvaltningen (mer bottom- up, ikke samme politiske eierskap Suksesskriterier: politisk eierskap og avklaringer, budsjetthåndtering, lederforankring, administrativ organisering Rensvik Målstruktur som nøkkel – strategiske, nasjonale, sektorvise Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT

18 Sagt av en direktoratsleder i kaffepausen ”Hvilke incentiver har vi som direktoratsledere for å sikre godt tverrrsektorielt samarbeid? Vi måles ikke på samordning, men på sektorspesifikke mål.” ”Mitt inntrykk er at vi på direktoratsnivå er vel så initiativrike på samordningsaktiviteter som på departementsnivå.” Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT

19 Vel ”hjem”…


Laste ned ppt "Sammenheng og helhet – Difis rolle i å skape utvikling gjennom samarbeid Hans Christian Holte Direktør i Difi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google