Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AID standard Departementsråd Ellen Seip Oppgaver på tvers av departementsområdene - hvordan modifisere sektorkratiet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AID standard Departementsråd Ellen Seip Oppgaver på tvers av departementsområdene - hvordan modifisere sektorkratiet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 AID standard Departementsråd Ellen Seip Oppgaver på tvers av departementsområdene - hvordan modifisere sektorkratiet?

2 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Sektorkratiet AID BLD Gran kommune Sosial- tjeneste Helse- tjeneste Omsorgs- tjeneste Psykisk helse- tjeneste Voksen- opplæring Flyktning- tjeneste FIN FKDFADFDHODJDKKDKRDKDLMDMDNHDOEDSDUD

3 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard En oppsplittet arbeids- og velferdsforvaltning Tre etater - 16 000 årsverk Halvparten av befolkningen er til enhver tid brukere Forvaltet 255 milliarder kroner Noen ble ”kasteballer” – andre ble ”innelåst”

4 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Virkeligheten for brukeren TRYGD SOSIAL- HJELP ARBEID

5 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Vi så også… 700 000 personer i yrkesaktiv alder midlertidig eller varig borte fra arbeidslivet Endringer i befolkningens alderssammensetning Økt etterspørsel etter tjenester

6 Bargo- ja searvadahttindepartemeanta  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard samisk Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,9 2007 : 2,6 2050 : 1,8

7 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Det politiske oppdraget En mer brukervennlig, samordnet og effektiv forvaltning Flere i arbeid eller aktiv virksomhet Færre på trygd eller stønad

8 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Sosial- kontoret Arbeids- etaten Trygde- etaten

9 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Status i utlendingsforvaltningen Sterk økning i antall saker 2007: 375 000 førstegangs- og klagesvedtak Økning på 70% siden 2001 Vesentlig ekstrabelastning i alle ledd Problemer med ressursbruk og saksbehandlingstid Stadige tilleggsbevilgninger

10 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Politiet UDI UNE BUF IMDi

11 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Oppdrag Få ned restansene Få kontroll over utgiftsutviklingen Brukerorientering?

12 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard SVAR-arbeidet pekte på Mange aktører på departements- og etatsnivå Ulike styrings- og finansieringssystemer Lite overordnet, helhetlig styring Aktørene har ulike eierskap til oppgaven Uklar grensedragning mellom aktørene skaper dobbeltarbeid

13 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Tittelfelt   Innholdsfelt  AID standard Suksesskriterier for samordningsprosesser Politikerne må ta eierskap Nyttige rutiner og prosesser for politisk avklaring Budsjettarbeidet – en utfordring for samordning Samordning må forankres høyt oppe i hierarkiet Administrativ organisering må tilpasses terreng-, vær og føreforhold Samordning er også mennesker


Laste ned ppt "AID standard Departementsråd Ellen Seip Oppgaver på tvers av departementsområdene - hvordan modifisere sektorkratiet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google