Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Departementsråd Ellen Seip

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Departementsråd Ellen Seip"— Utskrift av presentasjonen:

1 Departementsråd Ellen Seip
Oppgaver på tvers av departementsområdene - hvordan modifisere sektorkratiet? Departementsråd Ellen Seip

2 Sektorkratiet Gran kommune Sosial-tjeneste Helse-tjeneste
AID BLD FIN FKD FAD FD HOD JD KKD KRD KD LMD MD NHD OED SD UD Gran kommune Sosial-tjeneste Helse-tjeneste Omsorgs- tjeneste Psykisk helse- tjeneste Voksen-opplæring Flyktning-tjeneste

3 En oppsplittet arbeids- og velferdsforvaltning
Tre etater årsverk Halvparten av befolkningen er til enhver tid brukere Forvaltet 255 milliarder kroner Noen ble ”kasteballer” – andre ble ”innelåst”

4 Virkeligheten for brukeren
ARBEID TRYGD Reflekterte ikke brukernes behov SOSIAL- HJELP

5 Vi så også… personer i yrkesaktiv alder midlertidig eller varig borte fra arbeidslivet Endringer i befolkningens alderssammensetning Økt etterspørsel etter tjenester

6 Antall yrkesaktive pr. pensjonist
1967: 3,9 2007: 2,6 2050: 1,8

7 Det politiske oppdraget
En mer brukervennlig, samordnet og effektiv forvaltning Flere i arbeid eller aktiv virksomhet Færre på trygd eller stønad

8 Arbeids-etaten Sosial-kontoret Trygde-etaten

9 Status i utlendingsforvaltningen
Sterk økning i antall saker 2007: førstegangs- og klagesvedtak Økning på 70% siden 2001 Vesentlig ekstrabelastning i alle ledd Problemer med ressursbruk og saksbehandlingstid Stadige tilleggsbevilgninger

10 UNE IMDi BUF UDI Politiet

11 Oppdrag Få ned restansene Få kontroll over utgiftsutviklingen
Brukerorientering?

12 SVAR-arbeidet pekte på
Mange aktører på departements- og etatsnivå Ulike styrings- og finansieringssystemer Lite overordnet, helhetlig styring Aktørene har ulike eierskap til oppgaven Uklar grensedragning mellom aktørene skaper dobbeltarbeid

13 Suksesskriterier for samordningsprosesser
Politikerne må ta eierskap Samordning må forankres høyt oppe i hierarkiet Nyttige rutiner og prosesser for politisk avklaring Administrativ organisering må tilpasses terreng-, vær og føreforhold Budsjettarbeidet – en utfordring for samordning Samordning er også mennesker


Laste ned ppt "Departementsråd Ellen Seip"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google