Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K10 samarbeid IKT Møte med programkomiteen for ASSS 10. juni 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K10 samarbeid IKT Møte med programkomiteen for ASSS 10. juni 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 K10 samarbeid IKT Møte med programkomiteen for ASSS 10. juni 2010

2 FAKS - felles arkitektur i kommunal sektor Litt historikk Bergen og Bærum kommuner jobbet begge med etablering av infrastruktur for tjenesteorientert arkitektur Et arbeidsmøte mellom kommunene hvor også Difi deltok resulterte i at det ble enighet om et mer formalisert samarbeid. KS ble også invitert inn i arbeidet. Med utgangspunkt i arkitekturarbeidet i Bergen og Bærum ble FAKS rapporten utarbeidet. – Prosjektgruppen bestod av Bergen, Bærum, KS og ble ledet av Bouvet som innleid nøytral ressurs. – Styringsgruppen bestod i tillegg av representanter fra Difi, Drammen- og Oslo kommune. Det ble invitert til felles møter for de 10 største kommunene for å presentere arbeidet knyttet til FAKS.

3 Nytt initiativ Gjennom arbeidet med FAKS kom det klart frem at kommunene har flere områder det kan være lurt å jobbe felles om. Det kom også frem at det er viktig at kommunene står mest mulig samlet dersom vi skal bli hørt i departementene (KRD og FAD), Difi og i forhold til de store statlige etatene. Det ble derfor invitert til et oppstartsmøte for videre samarbeid 3. desember 2009. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Bergen, Oslo og Bærum som skulle forberede første samling. Denne arbeidsgruppen har hatt to møter. KS bidrar som sekretariat i dette arbeidet.

4 Utkast: Mål og hensikt med samarbeidet Utvikle mer effektive kommuner - gi brukerne bedre løsninger gjennom samordning Felles arbeid relatert til statlige satsningsområder, – og øke muligheten for påvirkning ut fra kommunenes interesser. Skape enighet om hva som er de viktige sakene for kommunesektoren Utveksling av kunnskap og gjenbruk av løsninger på tvers av kommunene, - og med staten. Få mer fokus på styringsperspektivet i fht ikt, – organisatorisk, strategisk og teknisk Samarbeide om å realisere konkrete tiltak. Velge noen strategiske områder der vi skal få til konkrete resultater av samarbeid for kommunesektoren

5 Forslag til: Fokusområder i samarbeidet Bruk av statlige fellesløsninger/felleskomponenter (Altinn, eID, MinSide, Feide, Norsk Helsenett etc.) Utvikling og etablering av kommunale fellesløsninger (felles kravspek, standarder etc.) Tilgang til og utveksling av informasjon: (Folkeregisteret, Enhetsregisteret, GAB), etablering av løsninger på tvers av forvaltningsnivåer (Eks tverrsektorielle edialoger). Felleskrav overfor leverandørene (for å unngå proprietære løsninger) Utvikling av strategi, styring, hvordan utføres dette i en kommune? Deling og samordning. Governance, organisering

6 ASSS kommune tilknytning? De ti største kommunene samarbeider om mye, blant annet gjennom ASSS- samarbeidet, – men så langt ikke innenfor IKT- området. Bør samarbeidet i K10 IKT koples mot ASSS? Bør det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på KOSTRA rapportering knyttet til IKT området? Kristiansand har igangsatt noe arbeid.

7 Videre arbeid – K10 IKT Felles samling på Gardermoen 14. juni for å diskutere mandat og fokusområder for videre arbeid. Deltagelse fra andre og tilknytning til etablerte samarbeidsarenaer (som ASSS) Valg av arbeidsutvalg Form på samarbeidet Møtefrekvens


Laste ned ppt "K10 samarbeid IKT Møte med programkomiteen for ASSS 10. juni 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google