Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørmøter - EPJ Én til én-møte - april 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørmøter - EPJ Én til én-møte - april 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørmøter - EPJ Én til én-møte - april 2016

2 1. Innledning Presentasjon av deltagere 2. Leverandørene gir sin refleksjon etter møtene 10. mars og 13. april. 3. Leverandørene gir sine innspill på hvordan de kan og ønsker å bidra til En felles arena som ivaretar brukervennlige løsninger Verdiskaping til kundene Balansering mellom behov i brukermassen og myndighetskrav Prioritering Standardisering Kvalitet og presisjon på leveranser Annen aktivitet leverandørene mener er viktig 4. Spørsmål og svar rundt prosjekter i porteføljen f.eks e-resept og meldinger 5. Orientering fra prosjekter, drift og forvaltning Samarbeidsavtalen - Info og diskusjon Test miljø – hvordan samarbeide? Nasjonale prosjekter som krever EPJ-utvikling E-helse – FIA og Velferdsteknologi HDIR – NPR 6. Oppsummering og avslutning Vi deler noen tanker for veien videre og samarbeidet Status fra leverandørene (QuestBack) Nytt møte i mai - oppfølging Agenda 2

3 Formål for nasjonal koordinering av EPJ-leverandører  Bidra til økt styring og gjennomføringsevne av prosjekter i den nasjonale porteføljen som har avhengigheter inn mot EPJ-leverandører  Sikre god forvaltning av løsninger som allerede er satt i produksjon Gjennom å Sikre at prioritering i nasjonal portefølje er kjent for leverandørene Bidra til at EPJ-leverandører prioriterer i samsvar med sektorens prioritering Bidra til at leverandørene gjennomfører sine leveranser i henhold til planer Sikre effektiv samhandling mellom virksomhetene og EPJ-leverandørene 3

4 4 Forventninger til Direktoratets rolle i innovasjon og næringsutvikling Hovedmål og prioriteringer for 2016 : Direktoratet for e-helse skal bidra til at den nasjonale utviklingen av e-helse danner grunnlag for nyskaping, bedre tjenester og næringsutvikling, jf. forsknings og innovasjonsstrategien HelseOmsorg 21 og tilhørende handlingsplan. HOVEDMÅL 4: Bedre gjennomføringsevne og nasjonal styring av e-helse : Sterkere nasjonal styring med felles mål og koordinert gjennomføring skal bidra til en forutsigbar utvikling av e-helse for både helse- og omsorgstjenesten og leverandørene. Statsbudsjettet 2016 - Kap. 701 Direktoratet for e-helse - tildelingsbrev:

5 5 Noen utfordringer knyttet til dagens situasjon Direktoratet for E-helse Sektoren Leverandører Mangel på samspill mellom sektor og leverandørmarked gjør at vi hverken utnytter offentlige eller private ressurser godt nok Mangel på samspill mellom sektor og leverandørmarked gjør at gjennomføringskraften og måloppnåelsen i sektoren ikke står i samsvar med politiske ambisjoner og mål Hittil - mangel på kompetanse, kapasitet og mandat til å koordinere sektorens bruk av markedet Uklarhet rundt hva som skal løses i offentlig regi og hvor markedet skal slippes til For oppstykket og fragmentert portefølje/bestillingsside Særnorske krav og lover som medfører en del tilpasninger som ikke kan gjenbrukes i/fra et internasjonalt marked Manglende langsiktighet og konsistens i innretning og virkemiddelbruk i interaksjon med markedet Bruken av virkemidler for å stimulere utvikling i EPJ-systemer har hittil variert mye Ingen av dagens norske og nordiske EPJ-leverandører tilbyr funksjonalitet på linje med de ledende systemene internasjonalt Særnorske krav og lover medfører tilpasningskostnader som ofte blir for store til at internasjonale leverandører vil gå inn i det norske markedet Begrenset konkurranse mellom EPJ-leverandørene og store byttekostnader gir svak forhandlingsposisjon Begrenset kapasitet hos EPJ-leverandørene for nyutvikling Få robuste bestillermiljøer og mange steder manglende bestillerkompetanse Manglende nasjonal koordinering og samarbeid i bruk av markedet Utfordringer sett fra: Kilder: Gartner survey of EHR suppliers and systems in the Norwegian market (2014) IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren (2014) De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi - Felles satsningsområder og tiltak - Nasjonal IKTs strategiplan for 2013-2016 Møte med Abelia, IKT-Norge, Oslo MedTech og Innovasjon Norge 18.03.16

6 Dialog med leverandørmarkedet for det korte perspektivet er påbegynt. I parallell arbeides det med en langsiktig strategi.

7 EPJ-leverandørmøter: https://ehelse.no/Sider/EPJ-leverandørmøter.aspxhttps://ehelse.no/Sider/EPJ-leverandørmøter.aspx NUFA: https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg/nufahttps://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg/nufa NUIT: https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg/nuithttps://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg/nuit Nasjonalt e-helsestyre: https://ehelse.no/konferanser/nasjonalt-e-helsestyre (14.april)https://ehelse.no/konferanser/nasjonalt-e-helsestyre 7 Nyttige lenker:


Laste ned ppt "Leverandørmøter - EPJ Én til én-møte - april 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google