Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolehelsetjenesten Dekning av helsesøstre i skolen 2014 Presentasjon oppvekst og utdanningskomitè 03.06.14 Virksomhetsleder: Siri Myhre Haug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolehelsetjenesten Dekning av helsesøstre i skolen 2014 Presentasjon oppvekst og utdanningskomitè 03.06.14 Virksomhetsleder: Siri Myhre Haug."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolehelsetjenesten Dekning av helsesøstre i skolen 2014 Presentasjon oppvekst og utdanningskomitè 03.06.14 Virksomhetsleder: Siri Myhre Haug

2 Skolehelsetjenesten er en del av helsestasjonstjenesten og består av:  14 Barneskoler 5354 elever  6 Ungdomsskoler 2100 elever  2 Videregående skoler 3200 elever  Frydenhaug  Nøsted  Private skoler  Danvik Folkehøyskole  HBV  Introduksjonsenteret og enslige mindreårige  Ungdommer uten skoletilhørighet

3 Hvem skal skolehelsetjenesten være for Kapittel 3. Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester § 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

4 2,6 mill tilført avdeling Helsestasjon 2014 Helsestasjon 1 stilling 100 % Skolehelsetjenesten 1 stilling 100 % Migrasjon 1 stilling 100 % Kompetanseavdeling 1 stilling 100 % Kontortjenester 1 stilling 40 % - skolehelsetjenesten 1 stilling 20 % - helsestasjon I tilegg til dette, ble helsestasjonen forsterket med 100 % stilling av virksomhetens eget budsjett til Migra, noe som også avlaster skolehelsetjenesten med oppgaver.

5 Fordeling av årsverk 2014 (lik fordeling av stillinger og samme avvik fra føringen på alle skolenivå) Nivå Antall elever Helsedirektoratets føringer Helsedirektoratets føringer, anbefalte årsverk Årsverk i Drammen 2014 Barneskole5354300 pr årsverk17,88 Ungdomsskole2100550 pr årsverk3,82,2 Helsestasjon for ungdom (Videregående) 3200800 pr årsverk4,01,6 Totalt elever1065425,611,8

6 Fordeling helsesøstre - barneskolene

7 Fordeling av helsesøstre - ungdomsskolene

8 Helsestasjonen Helse- stasjo nen Helse- stasjo nen Tiltaks- avdelingen 2.linje- tjenesten/ samarbeids- aktører 2.linje- tjenesten/ samarbeids- aktører PPT Universell oppfølging Ekstra oppfølging på indikasjon Oppfølging etter vedtak Eksempel: - Bupa - Bufetat - DPS - Statped - Ressurssenter Oppfølgingsinstans Risiko og utsatthet T ilsyn Miljøterapi Ettervern Avlastning / støttekontakt BV - undersøker - fatter vedtak - iverksette tiltak BV - undersøker - fatter vedtak - iverksette tiltak HAB - fatte vedtak - iverksette tiltak HAB - fatte vedtak - iverksette tiltak PPT - utreder - sakkyndig vurdering - oppfølging PPT - utreder - sakkyndig vurdering - oppfølging PRIMÆRFOREBYGGENDE SEKUNDÆRFOREBYGGENDE TERTIÆRFOREBYGGENDE

9 Tjenestedreining:  Fra ”Barnevern til vern av barn”.  I tillegg til å jobbe på den universelle arena på skoler og helsestasjoner, vil helsesøstrene jobbe på indikasjon mot sårbare grupper og barn i risiko.  Avdelingen helsestasjon skal styrke kompetansen ved å spesialisere og spisse arbeidet i kompetansegrupper for å sikre at barn får riktig hjelp til riktig tid.  Avdeling helsestasjon skal delta på flere tverrfaglige arenaer for å styrke det tverrfaglige samarbeidet.  Avdeling helsestasjon skal yte tjenester mot enkeltindivid, grupper (elever, foreldre) og samarbeidsaktører.

10 Helsetilbudet til ungdomsgruppen i Drammen i dag - Helsesøstertjeneste på Ungdomskole - Helsesøstertjeneste i Videregående - Helsestasjon for Ungdom Dekkes av 3,8 årsverk Vi må jobbe smartere

11 Smart utnyttelse av tjenestetilbudet Fra høsten 2014 flytter deler av tjenestetilbud fra Åssiden og Drammen vgsk til HFU Skolehelsetjenesten skal være fast på skolene til gitte temaer og tider (årshjul ) Eks. VIP - veiledning psykisk helse, informasjon til russen om russ, rus og trafikk  Utvidet åpningstid  4 dager i uka  en dag forskyvet åpningstid frem til kl 20.00.  Alltid 2 på jobb  Sentralt beliggenhet  Anonymitet for ungdommen  Flere fagpersoner tilstede i krevende saker (eks: selvmordsproblematikk)  Kompetanse: sexologiske rådgivere, videreutdanning psykisk helse  Større fleksibilitet i tjenestetilbudet  Lik tjeneste til alle, også de som ikke går på skolen, elever fra private skoler, studenter og lærlinger  Mer oversiktlig tjeneste  Trygghet og fagmiljø for ansatte Resultat/Mål: Best mulig tilbud til flest mulig unge i Drammen

12 Hva tilbyr HFU  Veiledning/ rådgivning  psykisk helse  generell helse  sosial helse  Seksualitet  Prevensjon  Grupper med tema: seksualitet, seksuell helse, prevensjon og SOI  unge enslige mindreårige flyktninger  alle 10 klasser  Introduksjonssenteret  Forskrivning av prevensjon  Testing av chlamydia, - oppfølging – behandling – smitte oppsporing  Graviditetstest  Gratis legetilbud  Gratis lavterskel tilbud Mål: Økt handlings- og mestrings kompetanse gjennom kunnskap om seksualitet, seksuell identitet, seksuelle rettigheter, prevensjon, SOI 2013 – totalt 5081 kontakter hvorav 3180 konsultasjoner og 855 lab.prøver

13 Gruppetilbud


Laste ned ppt "Skolehelsetjenesten Dekning av helsesøstre i skolen 2014 Presentasjon oppvekst og utdanningskomitè 03.06.14 Virksomhetsleder: Siri Myhre Haug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google