Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen Eiendom KF Eiermøte Formannskapet 6

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen Eiendom KF Eiermøte Formannskapet 6"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen Eiendom KF Eiermøte Formannskapet 6
Drammen Eiendom KF Eiermøte Formannskapet 6. mai Styreleder Hans Eid Grøholt og Daglig leder Paul Røland Drammen Eiendom KF

2 DEKF’s rolle i Drammen kommune
Eierfunksjon Ivareta kommunens eierinteresser i bygninger, grunneiendommer og boliger Utvikling av eiendom Eiendomsforvalter Drift / HMS Vedlikehold og verdibevaring Utleie Innkjøp av renhold, energi, mv. Byggherre Gjennomføre investeringer etter bestilling fra bystyret Kompetansesenter ved innleie Kontraktspart på vegne av kommunen Rådgiver ved innleie Drammen Eiendom KF

3 Nøkkeltall 28 ansatte pr. 31.12.07 Forvalter ca. 1 700 eiendommer
300 eiendommer med bygninger Ca 1050 boliger Forvalter ca kvm. bygningsmasse Omsetning 2007 ca. kr. 245 mill. Bokført verdi på eiendommene ca. kr. 2,0 milliarder Drammen Eiendom KF

4 Hovedtall for 2007 Gjennomført investeringer i 2007 kr. 342 mill.
Bygg under oppføring pr kr. 284 mill. Salg av eiendom kr mill. Vedlikehold kr mill. Drift av eiendommer kr mill. Ordinært driftsresultat kr mill. Drammen Eiendom KF

5 Kapitaltransaksjoner:
Overskudd før salgsinntekter 27,9 mill. Overskudd fra salg av eiendom 47,4 mill. Sum overskudd til disposisjon 75,3 mill. Forslag til disponering: Eieruttak jfr. budsjett 21,3 mill. Overføres til egenkapital 54,0 mill. Sum disponert 75,3 mill Overføringer til bykassen Renter på lån 59,3 mill. Avdrag på lån 46,3 mill. Eieruttak 21,3 mill. Sum ,9 mill. Samt : MVA komp. fra investeringer 56,3 mill. Drammen Eiendom KF

6 Ferdigstilte byggeprosjekter i 2007
Bikkjestykket Barnhage 15 mill. Gulskogen Barnehage – Øvre Eikervei 23 mill. Tilbygg Åskollen skole 14 mill. Investeringer i nye boliger mill. Drammen Eiendom KF

7 Prosjekter under arbeid
Budsjett Drammensbadet mill. Danvik skole – oppgradering mill. Tilbygg Øren skole mill. Ny Barnebolig mill. Tilbygg Åskollen BSS – Seilmakerstua 17 mill. Drammen Eiendom KF

8 Utviklingsprosjekter :
Fremtidig utnyttelse av tidl. Høyskolesenter Marienlyst skole (+løsning for tennishall- og flerbrukshall på Berskau) Realisering av verdier på Holmen Ivaretar eierfunksjonen i utviklingen av teaterkvartalet Ivaretar eierfunksjonen ved Øvre Sund Etterbruk Strømsø skole By- og boligutstilling Drammen Eiendom KF

9 Andre aktiviteter Gjennomført anbud på 35% av renholdet
Overtatt driftsansvaret for Drammens teater Overtatt 100% av eiendommen Frydenhaug skole Papirbredden Eiendom AS - Konvertert aksjer fra B til A - Åpning av Papirbredden - Investeringer i Union Scene Drammen Eiendom KF

10 Innleie / fremleie DEKF skal være kommunens kompetansesenter innen
leie av eiendom. (fra vedtektene) Oppfølging av leieforhold 3 BOS, Werringgården m.m Innleie og fremleie av Union Scene Innleie nytt NAV kontor Drammen Eiendom KF

11 Aktuelle utfordringer
Saker som vil bli drøftet inn mot 1. tertial/revidert budsjett Finansiering av Drammensbadet Fremtidig bruk av Wergelandsgate og Ilebergveien Innkjøp av renhold – kvalitetsutvikling og ressursbruk Etterbruk av Strømsø skole – By- og boligutstilling Drammen Eiendom KF

12 Salg av eiendom Drammen Eiendom KF

13 Strategiske forhold Styret har igangsatt prosess for videreutvikling av foretakets strategier. Drammen Eiendom skal bygge opp under kommunens visjoner og strategier. Fokusområder: Energi, miljø og klima Verdibevarende vedlikehold Rollen som eiendomsbesitter i Byutviklingssammenheng Regionalt samarbeid Avklare rolle knyttet til boligsosial handlingsplan Kundeorientering Hensiktsmessig organisering av virksomheten - -Oppgavendringer/kompetanseutvikling -Styreevaluering Implementering av etikkplakaten Drammen Eiendom KF

14 Takk for oppmerksomheten
Drammen Eiendom KF


Laste ned ppt "Drammen Eiendom KF Eiermøte Formannskapet 6"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google