Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskriminering Kvinne/kjønn generelt/aksessorisk Internasjonalee forpliktelser * KDK artikkel 1, artikkel, artikkel 2, 5a * SP artikkel 26/SP artikkel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskriminering Kvinne/kjønn generelt/aksessorisk Internasjonalee forpliktelser * KDK artikkel 1, artikkel, artikkel 2, 5a * SP artikkel 26/SP artikkel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskriminering Kvinne/kjønn generelt/aksessorisk Internasjonalee forpliktelser * KDK artikkel 1, artikkel, artikkel 2, 5a * SP artikkel 26/SP artikkel 2 * ØSK artikkel 2 * EMK artikkel 14 * Amsterdamtraktaten. Kjønnsmainstreamingsprinsipp art 3 jfr. 2

2 Kvinnekonvensjonens forhold til andre konvensjoner og traktater  KDK forbud mot kvinnediskriminering, § 1  KDK unntar ingen områder, § 2  KDK klart forbud mot stereotypier, § 5a EU-rettens gender mainstreamingsprinsipp - Likebehandlingsdirektivet/enistitetsdirektivet henviser til KDK FN-systemets gender mainstreamingsprins. - Wien deklarasjonen om menneskerettighetene

3 Lov om likestilling mellom kjønnene  § 1 Fremme likestilling, særlig bedre kvinners stilling  § 3 kjønnsdiskriminering,  direkte/indirekte - LKN 4/2003 Steriliseringssaken (direkte) - LKN 1/2004 Forsikring, kjønn som beregningsfaktor - LDN 26/2006 – Ansettelse/fødselspermisjon (s59) (indirekte) •3,4 tillatt forskjellsbehandling – grensen direkte indirekte - LDN 2/2006 – brystkreft/prostatakreft - LKN 23/2005- stipend til kvinner

4 Direkte/indirekte diskr,forts *Kjønnsnøytral krisesenterlov/lovfestet tilbud til kvinner *Kjønnsnøytral lov -indirekte diskriminering? - Forholdet til KDK art 1 - Forholdet til EMK art 14 *Krisesenter for kvinner, saklig grunn til forskjellsbehandling? - saklig, rimelig, forholdsmessig?

5 Likestillingslovens virkeområde  Likestillingsloven § 3 Unntak familieliv og indre forhold i trossamfunn • Kvinnekomiteens kommentar 1995 • Ace saken (LKN 1/2001) • Diskrimineringslovutvalgets forslag §§ 1,2,4,5

6 §8 a - Trakassering, kjønn/seksuell  Bakgrunn, kvinne- og kjønnsforskningens begrepsfesting i Norge og internasjonalt  FNs kvinnekomite gen.rek. 19  Direktiv 2002/73/EF, artikkel,22  Formål og virkning * Egnet til - Hva en vanlig kvinne ville oppfattet

7 Oppgave til fredag 9 0ktober  Forslag til diskrimineringslov  §1 – Bør diskrimineringsloven omfatte ”andre liknende vesentlige forhold”? Hvorfor/hvorfor ikke?  §2 - Bør diskrimineringsloven unnta familieliv og andre strengt personlige forhold? Hvorfor/hvorfor ikke?  §3 - Hvilket av de to grunnlovsfestede diskrimineringsforbudene synes du er å foretrekke? Hvorfor

8 Spørsmål  Grunnlovfesting av ikke- diskrimineringsprinsippet?  Lovfesting  Spørsmål om sekkekategori


Laste ned ppt "Diskriminering Kvinne/kjønn generelt/aksessorisk Internasjonalee forpliktelser * KDK artikkel 1, artikkel, artikkel 2, 5a * SP artikkel 26/SP artikkel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google