Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskriminering Kvinne/kjønn generelt/aksessorisk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskriminering Kvinne/kjønn generelt/aksessorisk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskriminering Kvinne/kjønn generelt/aksessorisk
Internasjonalee forpliktelser * KDK artikkel 1 , artikkel, artikkel 2, 5a * SP artikkel 26/SP artikkel 2 * ØSK artikkel 2 * EMK artikkel 14 * Amsterdamtraktaten. Kjønnsmainstreamingsprinsipp art 3 jfr. 2

2 Kvinnekonvensjonens forhold til andre konvensjoner og traktater
KDK forbud mot kvinnediskriminering, § 1 KDK unntar ingen områder, § 2 KDK klart forbud mot stereotypier, § 5a EU-rettens gender mainstreamingsprinsipp - Likebehandlingsdirektivet/enistitetsdirektivet henviser til KDK FN-systemets gender mainstreamingsprins. - Wien deklarasjonen om menneskerettighetene

3 Lov om likestilling mellom kjønnene
§ 1 Fremme likestilling, særlig bedre kvinners stilling § 3 kjønnsdiskriminering, direkte/indirekte - LKN 4/2003 Steriliseringssaken (direkte) - LKN 1/2004 Forsikring, kjønn som beregningsfaktor - LDN 26/2006 – Ansettelse/fødselspermisjon (s59) (indirekte) 3,4 tillatt forskjellsbehandling – grensen direkte indirekte - LDN 2/2006 – brystkreft/prostatakreft - LKN 23/2005- stipend til kvinner

4 Direkte/indirekte diskr,forts
*Kjønnsnøytral krisesenterlov/lovfestet tilbud til kvinner *Kjønnsnøytral lov -indirekte diskriminering? - Forholdet til KDK art 1 - Forholdet til EMK art 14 *Krisesenter for kvinner, saklig grunn til forskjellsbehandling? - saklig, rimelig, forholdsmessig?

5 Likestillingslovens virkeområde
Unntak familieliv og indre forhold i trossamfunn Kvinnekomiteens kommentar 1995 Ace saken (LKN 1/2001) Diskrimineringslovutvalgets forslag §§ 1,2,4,5

6 §8 a - Trakassering, kjønn/seksuell
Bakgrunn, kvinne- og kjønnsforskningens begrepsfesting i Norge og internasjonalt FNs kvinnekomite gen.rek. 19 Direktiv 2002/73/EF, artikkel ,22 Formål og virkning * Egnet til - Hva en vanlig kvinne ville oppfattet

7 Oppgave til fredag 9 0ktober
Forslag til diskrimineringslov §1 – Bør diskrimineringsloven omfatte ”andre liknende vesentlige forhold”? Hvorfor/hvorfor ikke? §2 - Bør diskrimineringsloven unnta familieliv og andre strengt personlige forhold? Hvorfor/hvorfor ikke? §3 - Hvilket av de to grunnlovsfestede diskrimineringsforbudene synes du er å foretrekke? Hvorfor

8 Spørsmål Grunnlovfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet? Lovfesting
Spørsmål om sekkekategori


Laste ned ppt "Diskriminering Kvinne/kjønn generelt/aksessorisk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google