Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutiner for finansforvaltning nov/des 2011KomRev Trøndelag IKS1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutiner for finansforvaltning nov/des 2011KomRev Trøndelag IKS1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutiner for finansforvaltning nov/des 2011KomRev Trøndelag IKS1

2 Rutine – definisjon rutine ruti`ne (fra fr, eg 'kunnskap om ruten') 1 ferdighet, dyktighet oppnådd ved øvelse 2 ytre, mekanisk ferdighet arbeidet er blitt ren r- 3 arbeidsordning, vanlig tjenestegang r-n var å sove i seks timer og arbeide i seks. Nov/des 2011KomRev Trøndelag IKS2

3 Rutiner Nov/des 2011KomRev Trøndelag IKS3 •Rutiner skal sørge for at: –Finansforvaltningen er i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og finansforskriften –Finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll –Vurdering og håndtering av finansiell risiko –Avdekke og lukke avvik fra finansreglementet Det vises til KL § 23 om administrasjonssjefens ansvar for å etablere betryggende system for internkontroll.

4 Vurdering og håndtering risiko •Rutiner for vurdering av finansiell risiko vil konkretisere, gjennom sjekklister og andre rutinemessige verktøy, rammer og begrensinger funnet i reglementet. Disse rutinene skal brukes før finansielle avtaler inngås og i den daglige finansforvaltningen •Det vil være naturlig at rutinene som utarbeides er tilpasset forvaltningens kompleksitet. Nov/des 2011KomRev Trøndelag IKS4

5 Rutiner •Rutinene skal være knyttet opp mot bestemmelsene i finansreglementet •De skal utdype og forklare der reglementet er på overordnet nivå. •Rutinene skal ansvarliggjøre medarbeidere i forhold til reglementet. •Det må være konkret med hensyn til personer med ansvar og de handlingene som skal utføres og når. •Skriftlighet Nov/des 2011KomRev Trøndelag IKS5

6 Rutiner for finansforvaltning •Hva er formålet med rutinen? –Utdype / synliggjøre § 8 i forskriften –Definere innholdet i mappe / perm for internkontroll –Sikre administrativ oppfølging av de faktiske rutinene for finansforvaltning, jf. •Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og midler beregnet for driftsformål. •Rutiner for gjeldsforvaltning. •Rutiner for langsiktige finansielle aktiva. Nov/des 2011KomRev Trøndelag IKS6

7 Rutiner for finansforvaltning Nov/des 2011KomRev Trøndelag IKS7 •Egne, spesifikke rutiner for hver forvaltningstype: –Formål; hva skal rutinen sikre? –Hyppighet, tidsfrister, frister for oppfølging og rapportering –Ansvar, hvem har ansvaret? –Hvilke risikoer er knyttet til denne forvaltningstypen (gjeldforvaltning, ledig likv… og langsiktig fin. aktiva), vil det kunne forekomme avvik fra finansreglementets risikoramme? –Etablerte kontroller for å redusere risiko

8 Finansforskrift og videre • Kommunestyret og fylkestinget skal påse at slike rutiner er etablert og etterleves. •Kommunestyret og fylkestinget skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer rutinene. •Eksempel på rutinebeskrivelse som er vurdert av ekstern instans: –Sak 79/10 i Bystyret Tromsø kommune 23.06.2010 Nov/des 2011KomRev Trøndelag IKS8


Laste ned ppt "Rutiner for finansforvaltning nov/des 2011KomRev Trøndelag IKS1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google