Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 2 v/ Magne Beddari.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 2 v/ Magne Beddari."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 2 v/ Magne Beddari

2 Kvalitetssystem Basis for oppbygging av et kvalitetssystem er: u PBL - Krav til styringssystem u HMS-forskriften / Internkontrollforskriften u Byggherreforskriften -sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser u ISO 9001 : 2000 – Lederskap, kundeorientering, prosessorientering og kontinuerlig forbedring – Ledelsens ansvar, ledelsens gjennomgang, revisjon

3 Kvalitetshåndbok (Overordnet system- beskrivelse) Driftshåndbok (Kvalitetssystemets operative del) Kvalitetsplan (Kvalitetssikring av konkrete prosjekter) Kvalitetssystemets oppbygging (Systemdokumentasjon) Spesialbeskrivelser/ Tekniske prosedyrer Aktuelle standarder og forskrifter

4 Kvalitetssystem for Bygg & Anlegg AS Operativ del Hovedkapitler Kap. 1Felles Kap. 2Tilbud og kontrahering Kap. 3Prosjektering Kap. 4Oppstartplanlegging Kap. 5Innkjøp Kap. 6Produksjon Kap. 7Overlevering og garanti Kap. 8Verktøy og lager

5

6

7

8 Kvalitetsplan En kvalitetsplan skal beskrive hvordan et prosjekt vil bli: u Administrativt u Planlagt u Utført u Kontrollert u Dokumentert og hvilke prosedyrer, blanketter og sjekklister som skal benyttes for at prosjektet skal bli utført iht. spesifiserte krav.

9 Kvalitetsplan (forts.) Som grunnlag for utarbeidelse av kvalitetsplanen foretas det en systematisk gjennomgang av beskrivelsen der følgende hovedspørsmål blir stilt: u Hvilke krav stilles? u Risiko, dvs hvor det er stor fare for feil og problemer, og hvor der det store konsekvenser ved feil og problemer? u Hvordan er ansvar- og myndighetsforhold? u Hvilke grensesnitt og gråsoner finnes?

10 En kvalitetsplan bør inneholde En kvalitetsplan bør inneholde: 1.Organisasjonsplan som angir ansvarsforholdene i prosjektet og som viser faglig leder(es) plassering/tilknytning til prosjektet. 2.Funksjonsbeskrivelse og evt. funksjonsplan 3.Fremdriftsplan og bemanningsplan/ressursplan 4.Kontrollplan m/sjekklister for kontroll og dokumentasjon av kontroll 5.Avviksbehandling 6.Dokumentstyring 7.Arbeidsprosedyrer m/sjekkliste for krevende og kritiske oppgaver iht. kontraktskrav og behov

11 Kvalitetsplan for prosjekt for Forsvarsbygg Innhold 1. Bakgrunn og mål 2. Organisering m/oppgave- og ansvarsfordeling for nøkkelpersonell 3. Nødvendige rutiner/prosedyrer for arbeidet 4. Kvalitetskontrollplan 5. Sjekklister, protokoller, etc.

12 Aktuelle prosedyrer og sjekklister u Funksjonsplan (oppgave- og ansvarsfordeling for planlegging og gjennomføring av prosjektet) u Ukeplanlegging u Innkjøp av underentreprenører (kontrakt) u Innkjøpsplan u Mottakskontroll u Styring av underentreprenører u Kontrollplaner m/sjekklister for kontroll og dokumentasjon av utført arbeid u Avviksbehandling u Kontinuerlig forbedring u Dokumentstyring og registreringer u Kvalitetsrevisjon / ledelsens gjennomgang

13 Kvalitetskontrollplan u Oversikt over kontrollpunkter og når de skal gjennomføres u Oversikt over nødvendige prosedyrer, sjekklister, etc. som er aktuelle for dette prosjektet u Oversikt over kontrollpunkter/milepæler som fordrer byggherrens deltagelse u Oversikt over kontrollunderlag. Hva finnes/skal benyttes u Oversikt over utførte kontrollpunkter med dokumentasjon

14 Områder hvor kvalitetskontroll bør/må foretas: u Permanent skjulte konstruksjoner (eks. under bakken) u Kritiske punkter mht. fremdrift og kvalitet u Milepæler u Løpende kontroll av områder hvor man av erfaring vet det kan oppstå avvik u Områder hvor avvik får store konsekvenser for det ferdige produkt

15

16

17

18

19 Fokus på: u God planlegging - riktig første gang  Håndverksmessig kvalitet  Avviksregistrering og avviksbehandling  Forbedring  Opplæring


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 2 v/ Magne Beddari."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google