Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljø og rettsikkerhet for tiltaksdeltakere i skjermet sektor Terje Olsen Nordlandsforskning ASVLs fagkonferanse 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljø og rettsikkerhet for tiltaksdeltakere i skjermet sektor Terje Olsen Nordlandsforskning ASVLs fagkonferanse 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljø og rettsikkerhet for tiltaksdeltakere i skjermet sektor Terje Olsen Nordlandsforskning ASVLs fagkonferanse 2009

2 Tina Luther Handegård og Terje Olsen (2009) : Vanskelig å snakke om? Arbeidsmiljø og rettssikkerhet for utviklingshemmede i skjermede virksomheter. Rapport 1/09. Bodø: Nordlandsforskning. www.nordlandsforskning.no

3 Bakgrunn Oppdrag fra Arbeids- og Inkluderingsdepartementet Politiattester Arbeidsmiljø Rettssikkerhet

4 Utviklingshemmedes situasjon i VTA Problemstillinger: Hvordan drives det generelle forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i bedriftene? I hvilken grad er utviklingshemmede særlig utsatt for vold/overgrep? I hvilken grad vil et krav om politiattest fra ordinært ansatte i virksomhetene fungere forebyggende? Hvilken rettssikkerhet har utviklingshemmede på dette feltet?

5 Datagrunnlag Spørreundersøkelse til ledere i landets Vekst-bedrifter. 141 daglig ledere har besvart. Casestudie i åtte Vekst-bedrifter med erfaringer fra å håndtere alvorlige arbeidsmiljøsaker.

6

7

8

9

10

11 Etterforskning og rettslig behandling Etterforskning ”Vanskelige saker”? Kompetanse Troverdighetsvurderinger VTA-arrangørenes rolle Barnehus og dommeravhør

12 Utviklingshemmede blir usynliggjort som offer Internasjonal forskning –Vegring mot å gripe inn –Utgjør ikke en kategori i statistikk –Underkommuniseres og nedprioriteres Norsk forskning: fraværende fokus på utviklingshemmede som offer Kjønnsdimensjon og sakstype

13 Politiattester Arbeidsplassene: Viktig arena for å oppdage og forebygge Tidsaspektet Rutiner /prosedyrer Samhandling med andre instanser Politiattest: viktig beskrankning Aller viktigst: yrkesetikk, holdningsarbeid og rutiner

14 Oppsummering Svak rettslig situasjon Viktig forebyggende arbeid Manglende kunnskap hos politiet Manglende synliggjøring som rettsubjekter Politiattester

15

16

17 Oversikt over casene CaseRelasjonHåndteringKonsekvens Seksuelt overgrepArbeidsleder og tiltaksdeltakerRask håndtering internt. Fulgte interne prosedyrer. Anmeldt med en gang. Dom i tingretten. Påstand om seksuelle overgrepArbeidsleder og tiltaksdeltakerAnmeldt umiddelbart. Nedprioritert hos politiet. Tok lang tid før saken ble etterforsket. Arbeidsleder frikjent i to rettsinstanser. Motsøksmål endte i forlik. Seksuelt overgrepBegge involverte var deltakere i tiltak Anmeldt.Dom i tingretten. Påstand om seksuelt overgrepArbeidsleder og tiltaksdeltakerAnmeldt. Arbeidsleder suspendert. Henlagt. Arbeidsleder ble oppsagt. Forlik. Seksuelt overgrepDaglig leder og tiltaksdeltakerLeder suspendert. Anmeldt av styreleder. Suspensjon. Dom i tingretten. Avskjedigelse. Kjæresteforhold (to tilfeller) Arbeidsleder og tiltaksdeltakerAntatt gjensidig, men vurdert som uakseptabelt. I begge tilfeller sluttet arbeidsleder i stillingen. Seksuell trakasseringArbeidsleder og tiltaksdeltakerAdvarsel. Opplæring i etikk. Ny episode. Arbeidsleder måtte slutte på dagen. SamboerforholdArbeidsleder og tiltaksdeltakerDrøftet med kommunal boligtjeneste. Sammensatte hensyn. Ingen inngripen ble vurdert som beste løsning.

18 Mangelfull kunnskap om utviklingshemming Dommeravhør –Regionale ”Barnehus” –Kompetanse og opplæring –Perspektiv

19 Disposisjon Bakgrunn for studien Tema og problemstillinger Metode Arbeidsmiljø og fagbakgrunn Erfaringer med å håndtere ”vanskelige situasjoner” Politiets og påtalemyndighetens rolle Usynliggjøring Spørsmålet om politiattester


Laste ned ppt "Arbeidsmiljø og rettsikkerhet for tiltaksdeltakere i skjermet sektor Terje Olsen Nordlandsforskning ASVLs fagkonferanse 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google