Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å være med på å starte noe nytt… Åpningen av RTVS Sør Kjell Erik Øie Statssekretær 14.04.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å være med på å starte noe nytt… Åpningen av RTVS Sør Kjell Erik Øie Statssekretær 14.04.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å være med på å starte noe nytt… Åpningen av RTVS Sør Kjell Erik Øie Statssekretær 14.04.08

2 2 Voldens mange ansikter Far slår mor Far slår barn Mor slår barn Barn og ungdom utsettes for seksuelle overgrep i eller utenfor familien Barn utsettes for kjønnslemlestelse Ungdom utsettes for tvangsekteskap Barn utsettes for menneskehandel Kvinner voldtas Barn misbrukes i voksnes samlivskonflikter

3 3 Utfordringer Privatlivets fred Manglende offentlig fokus på vold, særlig mot barn Manglende kompetanse Samarbeid mellom ulike instanser (taushetsplikt, etablert samarbeid) Gråsoner (rus, psykiatri, vold) Anmeldelse versus hjelp og støtte Kulturbarrierer (språk, manglende kunnskap) Kulturrelativisme Et klask på baken Det personlige ansvar for barn rundt deg

4 4 Mitt utgangspunkt: Vold mot andre mennesker er i sin natur hjelpesløshet og krenkelse på sitt verste Voldsoffer og voldsutøvere må møte et samordnet hjelpetilbud

5 5 Deres utgangspunkt: Vold, selvmord og traumer Ny organisasjon Ikke behandle Samhandle med eksisterende strukturer Være en kompetanseorganisasjon Utfordre eksisterende strukturer

6 6 Hva kjennetegner en god tjeneste? Kjærlighet Kompetanse Strukturer tilpasset brukerne

7 7 To grunnleggende spørsmål: Hvordan skal vi avdekke vold og overgrep? I hovedsak et spørsmål om fokus og kompetanse Hva skal vi gjøre når vi oppdager vold og overgrep? Et hovedsak et spørsmål om kompetanse, organisering, samarbeid på tvers.

8 8 Viktige handlingsplaner og nye tiltak Vendepunkt (handlingsplan mot vold) Handlingsplanen mot kjønnslemlestelse Handlingsplanen mot tvangsekteskap Barnehusene

9 9 Viktige samarbeidspartnere Barnevern og familievern Krisesentrene Kommunale helse –og sosialtjenester Politiet Flyktninge – og asylmottak ATV


Laste ned ppt "Å være med på å starte noe nytt… Åpningen av RTVS Sør Kjell Erik Øie Statssekretær 14.04.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google