Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsseminar om elevmedvirkning 01.11.06 ELEVUNDERSØKELSEN Slik følger vi opp resultatene på Lambertseter videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsseminar om elevmedvirkning 01.11.06 ELEVUNDERSØKELSEN Slik følger vi opp resultatene på Lambertseter videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsseminar om elevmedvirkning 01.11.06 ELEVUNDERSØKELSEN Slik følger vi opp resultatene på Lambertseter videregående skole.

2 Arbeidsseminar om elevmedvirkning 01.11.06 Hvorfor gjennomføre elevundersøkelsen om høsten? Vi ønsker å vite hva elevene mener tidlig i året. Skolen kan sette i gang nødvendige tiltak tidligere i året enn om vi fikk informasjonen i april. Elevene får mulighet til å påvirke neste års årsplan.

3 Arbeidsseminar om elevmedvirkning 01.11.06 Elevrådets årsmøte Her deltar alle tillitsvalgte, vararepresentanter, elevrådsstyret og andre inviterte. Årsmøtet planlegges av elevrådsstyret i samarbeid med ledelsen. Elevundersøkelsen er en sak på årsmøtet.

4 Arbeidsseminar om elevmedvirkning 01.11.06 Høstundersøkelsen 2005 En i ledelsen presenterte resultatene fra høstens undersøkelse som ble gjennomført i november. Resultatene fra 2005 ble knyttet opp mot resultatene fra våren 2005, høstundersøkelsen 2004 og skolens årsplan 2005. Elevene arbeidet deretter i grupper på ca. 6 elever. Gruppene ble satt sammen av elever fra ulike trinn og studieretninger/utdanningsprogram.

5 Arbeidsseminar om elevmedvirkning 01.11.06 Gruppeoppgavene på årsmøtet 2005 Velg først en på gruppen som skriver referat. 1. Drøft resultatene fra Elevinspektørene høsten 2005 i gruppen. a)Hvilke tendenser viser svarene? b)Hvordan kan de tolkes? c)Kommer det fram noen overraskelser når dere ser på resultatene? d)Drøft!

6 Arbeidsseminar om elevmedvirkning 01.11.06 2.Ut ifra det dere kom fram til under 1: -hvilke tiltak vil dere foreslå skal med i årsplanen. -begrunn valg av tiltak. 3.Hvordan vil dere drøfte resultatene av elevinspektørene i klassen? Diskuter dette i gruppen. Husk at de tillitsvalgte representerer elevene i klassen, og skal bringe deres syn og ønsker videre til elevrådsstyret. En på gruppen skriver referat fra 1. og 2. og leverer dette til Astrid etter årsmøtet

7 Arbeidsseminar om elevmedvirkning 01.11.06 Videre arbeid med elevundersøkelsen 2005 Tillitsvalgte tok med erfaringene fra gruppediskusjonene på årsmøtet og diskuterte med klassen. Ledelsen og elevrådsleder hadde bestemt hvilke områder elevene særlig skulle drøfte. Tillitsvalgte skrev referat og leverte dette til elevrådsstyret. Elevrådsstyret sammenfattet referatene fra klassene, og leverte en oppsummering til ledelsen. Ledelsen brukte dette i sitt arbeid med årsplanen for 2006.

8 Arbeidsseminar om elevmedvirkning 01.11.06 Hvordan skal vi arbeide med Elevundersøkelsen i år? På samme måte, men med noen forbedringer. Morsommere arbeidsmetoder i selve gruppeprosessen. Resultatene fra Elevundersøkelsen knyttes i tillegg opp mot elevrådets arbeidsprogram og blir dermed grundigere behandlet på årsmøtet. Kontaktlærers time vil føre til bedre tid til diskusjon i klassene og større elevdeltakelse. Elevrådsstyret og ledelsen diskuterer klassenes innspill. Ledelsen lager en tidsplan for arbeidet i samarbeid med elevrådsstyret.


Laste ned ppt "Arbeidsseminar om elevmedvirkning 01.11.06 ELEVUNDERSØKELSEN Slik følger vi opp resultatene på Lambertseter videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google