Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Våre erfaringer Gjennomføring av prosjektet Unge & Rus ved Skjervøy ungdomsskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Våre erfaringer Gjennomføring av prosjektet Unge & Rus ved Skjervøy ungdomsskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Våre erfaringer Gjennomføring av prosjektet Unge & Rus ved Skjervøy ungdomsskole

2 Skjervøy kommune  Ca 3000 innbyggere  ”Fiskevær”  Utfordringer for ungdom?

3 Skjervøy ungdomsskole  Ca 120 elever  6 paralleller  Generelt dårlig score på nasjonale prøver/eksamen (realfag)  Fokus på ungdomsmiljø – rus og adferdsproblemer

4 Arbeidsseminar 23.-24.10.2008  Begreper i rusforebyggende arbeid  Implementering av Unge og Rus  Foreldreinvolvering  Praktiske råd/tips  Nedsatt arbeidsgruppe

5 Arbeidsgruppen på skolen  To arbeidsgrupper (8.trinn/9 trinn)  Fungerte meget bra  Alle tok ansvar  Fordelte oppgaver  Vanskelig å finne tid i en hektisk skolehverdag

6 Gruppelederopplæring  Tidsbruk: 1 dag  Skjervøy Maritime Hotell  God lunsj - fornøyde elever  Fornuftlige innspill fra elevene  Elevene ble bedre rustet til å være gruppeledere

7 Valg av gruppeledere  Motiverte gruppeledere  Elevene skriver søknad på stillingen Elevene skriver søknad på stillingen  Gruppelederne deler elevene inn i grupper

8 Iverksetting av Unge og Rus  3 uker  18 timer  Logg/regler  Bærbare PC  Papirutgave  To lærere pr. klasse  Utfordringer

9 Foreldreinvolvering  Samarbeid med foresatte  Styrket fellesskap  Styrke foreldrenes autoritet  Sette klarere grenser  Kompetanse til å snakke om bruk av rusmidler

10 Foreldremøte 1  Møte mellom foresatte og skolen Møte mellom foresatte og skolen  3 lærere tilstede  Dårlig oppmøte av foresatte  Gjennomgang av Unge og Rus  Fokus på målene i Unge og Rus  Arbeid med ulike case  De som var tilstede ble engasjerte

11 Foreldremøte 2  Presentasjon av Unge og Rus Presentasjon av Unge og Rus  Elevenes mening  Diskusjoner i grupper (elever og foresatte)  Klassekontrakt

12 Refleksjoner og erfaringer  Vår rolle  Hva fungerte bra?  Hva kunne vært gjort annerledes?

13  Lærer/veileder  Sikre god veiledning av gruppelederne  Hvordan håndtere de ”vanskelige” elevene? Vår rolle – kritisk blikk

14 Fungerte bra  Forankret i skoleledelsen  Arbeidsgruppa nedsatt på skolen  Gruppelederopplæringen  Intensiv gjennomkjøring  Nettbasert undervisning - motivasjon  Elevene fikk karakter i norsk muntlig og skriftlig  Rollespillet (mestring av drikkepress)  Elevenes mening

15 Fungerte mindre bra  Foreldreinvolvering  Tidsbruk  Involverte ingen eksterne krefter  Problemer med nettsiden  Gruppeledere som ikke møter  Elevene er ikke modne nok til å diskutere

16 Elevenes mening  Animasjonsfilm  Film  Rollespill


Laste ned ppt "Våre erfaringer Gjennomføring av prosjektet Unge & Rus ved Skjervøy ungdomsskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google