Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan har vi arbeidet med elevundersøkelsen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan har vi arbeidet med elevundersøkelsen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan har vi arbeidet med elevundersøkelsen?
LAMBERTSETER SKOLE ”Tilpasset opplæring – maksimalt læringsutbytte Læring, Aktivitet, Medvirkning, Begeistring, Engasjement, Respekt, Trivsel

2 Motivasjon Et flertall av elevene oppgir at de er godt motivert for skolearbeid Et stort flertall trives med lærerne, men vi ser at det er svært personavhengig hvilke lærere som får elevene motiverte. Et stort flertall føler at de har lærere som tar en på alvor.

3 Trivsel, arbeidsmiljø og mobbing
Svært god trivsel på skolen Vi kommer ikke fort nok i gang med undervisning og det er for mye uro Lite mobbing ved skolen

4 Arbeidsplaner/læreplanmål og elevmedvirkning
I undersøkelsen svarer mange elever at de ikke har arbeidsplaner, at de ikke kan velge arbeidsmåter og oppgavetyper, og at de ikke kjenner målene For mange vet for lite om elevrådet!

5 Læremidler, arbeidsmåter og vurdering
God tilgang til læremidler og mediatek God variasjon i forhold til arbeidsmåter og vurderingsformer.

6 Hvordan har vi jobbet med elevundersøkelsen?
Elevkonferanse Resultatene er lagt fram på alle trinnmøter Hovedtendenser fra undersøkelsen blir diskutert i trinntimer Resultatene blir lagt fram for alle lærere på fellestid, og de blir pålagt å diskutere undersøkelsen på teamtid Elevrådet tar saken!

7 Foreløpige tiltak ved skolen
Elevrådet oppretter egen side på ClassFronter Spørsmålene i elevundersøkelsen må forklares bedre! Holdningskampanjer Konkurranser arrangert av miljøgruppa


Laste ned ppt "Hvordan har vi arbeidet med elevundersøkelsen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google