Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjonen dreier seg om

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjonen dreier seg om"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjonen dreier seg om
Innføringsplanen Prosjektorganisering Mål for prosjektet Ude’s oppgaver og ansvar knyttet til prosjektet Skolenes oppgaver og ansvar knyttet til prosjektet Si noe om resultatstyring og skoleleders rolle i dette arbeidet Noen suksessfaktorer

2 Prosjektorganisering
Styringsgruppe Astrid Søgnen, direktør Elin Reite, avd.direktør Sidsel Sparre, EFP Bente Fredheim, områdedirektør Rektor Jan Gunnar Riiser, Mortensrud skole Rektor Mette Gaarder, Lakkegata skole Rektor Ann Katrin Schille, Tokerud skole Referansegruppe UFD, venter tilbakemelding Utdanningsdirektoratet, Sissel Anderssen Fylkesmannen I Oslo/Akershus, Byrådsavd. for barn og utdanning, J. Sandsmark KFU, Gry Christin Sjue Utdanningsforbundet, Trine Anker Elevorganisasjonen, venter tilbakemelding Driftsstyret v/Rommen skole, Madhukar Rohatgi NAFO, meldt avbud Repr. fra HiHm, Thor Ola Engen Repr. fra UiO, Rita Hvistendal Sinsen skole, rektor Per Korsvik Ammerud skole, Åse-Vigdis Degerud Gamlebyen skole, rektor Karin D. Eger Oslo Voksenopplæringssenter, Kari Jørgensen PPT, Wenche Larsen Prosjektleder Angela Kreher Prosjektmedarbeider Berit Molander

3 Mål for prosjektet Bedre de minoritetsspråklige elevenes grunnleggende ferdigheter i norsk gjennom økt motivasjon i læringsarbeidet større faglige utfordringer for elevene bedre samarbeid mellom skole, hjem og lokalsamfunnet økt kompetanse i å tilrettelegge lese-, skrive- og språkopplæring i en flerkulturell skole Det betyr også at skolen må se ulike tiltak i sammenheng med hverandre – tilpasset opplæring er kjernen i dette

4 Hva kan skolene forvente seg av UDE 2005-2006?
Omfattende tilbud om kompetanseutvikling – UiO og HiHm Tilbakeføring av resultater - følgeforskning og evaluering Videreutvikling/ajourhold av Ressurspermen Leksehjelp og LUS Informasjon/kommunikasjon Etablering av et prosjektnettsted Ressurspermen Ulike arbeidsmåter, organiseringsformer, samarbeidspartnere, bruk av IKT, eks på kartleggingsverktøy, vurderingsformer, teori og praksis eksempler Leksehjelp og LUS Evaluering av Leksehjelp så langt – utprøving av nye modeller LUS – ambisjon om at alle deltakerskolene skal implementere LUS – så fremt de ikke har tilsvarende verktøy På nettstedet skal det finnes all relevant dokumentasjon som berører prosjektet (prosjektplan, prosjektorganisering, deltakerlister, forankring) henvisning til relevante offentlige dokumenter og publikasjoner informasjon til skolene forskningsresultater og funn til foresatte

5 Forventninger til skolene
Forsterket tilpasset norskopplæring knyttes til lese-, skrive- og språkopplæringen! Bruk av ressurslærere og arbeid med ressurspermen Samarbeid med ulike etater, institusjoner, organisasjoner – se muligheter Systematisk vurdering og analyse av relevant dokumentasjon Dokumentasjon og vurdering av egne tiltak Kursing av 140 ressurslærere over to år! planer og oppfølging i styringslinjen relevante aktører i nærmiljøet som for eksempel barnehager, andre skoler, helsetjeneste, SFO, KFU, organisasjoner som Røde Kors … - alt avhengig av trinn (se kap 4 i Ressursperm) Skolene dokumenterer og vurderer egne tiltak (se kap 5 i Ressursperm)

6 Kompetanseutviklingstiltak
DELTAKERSKOLENE UiO-skoler Bakås Bjørndal Bjøråsen Bryn Furuseth Gran Høybråten Jeriko Lakkegata HiHm-skoler Ammerud Grorud Hallangerbakken Sagene Stenbråten Lilleborg Lindeberg Linderud Lusetjern Lutvann Løren Mortensrud Møllergata Nordtvet Oppsal Rosenholm Rødtvet Seterbråten Svarttjern Tiurleiken Trosterud Vestli Veitvet Østensjø

7 Kompetanseutviklingstiltak
Kriterie: min 50% andel minoritetsspråklige elever UiO innhold: Forelesningsrekke i regi av ILS og ILN –lese-, skrive, språkopplæring med fokus på minoritetsspråklige elever HiHm innhold: Hvilke faktorer påvirker elevenes læringsutbytte og motivasjon? Hvilke organisasjonsformer og arbeidsmåter gir best læringsutbytte? Hva kjennetegner skoler som kan dokumentere særlig god utvikling? Spørreundersøkelse blant skoleledere, lærere og elever

8 Kompetanseutviklingstiltak
STATUS UiO: Alle barnetrinnlærere har hatt 6 kursdager i løpet av høsten – skolelederne har hatt en egen dag HiHm: Høgskolen har gjennomført en åpningskonferanse i høst og har holdt to felleskurs for alle deltakerne. I tillegg har forskerne gått inn i samarbeid med de to aksjonsforskningsskolene – verksted/nettverk Oppsummering av foreløpig status vil skje i desember – tilbakeføring Av resultater til skolene vil skje ultimo januar.

9


Laste ned ppt "Presentasjonen dreier seg om"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google